Bahnhofs delårsrapport Q3 2021

Det tredje kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning: 407,0 Mkr (367,2 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 62,3 Mkr (55,6 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 48,2 Mkr (42,2 Mkr)Resultat efter skatt: 38,7 Mkr (33,6 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,36 SEK (0,31 SEK)Nettomarginal: 11,8%  (11,5%) Läs fullständig rapport…

Continue ReadingBahnhofs delårsrapport Q3 2021

Bahnhof toppar återigen i kundnöjdhet – Sveriges nöjdaste privatkunder för tredje året i rad!

Nu har Svenskt Kvalitetsindex publicerat resultaten från sin senaste undersökning av svenska telekomkunder, och de visar att Bahnhof återigen är bäst i klassen när det gäller kundnöjdhet för bredbandsprivatkunder. Detta för…

Continue ReadingBahnhof toppar återigen i kundnöjdhet – Sveriges nöjdaste privatkunder för tredje året i rad!

Utländska makter ska få direktåtkomst till FRA-avlyssning

Regeringen har lämnat förslag om två lagförändringar som kraftigt utökar FRA-lagen och sätter dataskyddslagen ur spel. Dels vill regeringen låta FRA avlyssna data som inte rör Sverige eller svenska intressen, dels vill de ge utländska underrättelsetjänster direktåtkomst till…

Continue ReadingUtländska makter ska få direktåtkomst till FRA-avlyssning

Bahnhofs kvartalsrapport Q2 2021

Det andra kvartalet 2021 i sammanfattning Omsättning 397,5 Mkr (361,1 Mkr)Resultat före avskrivningar (EBITDA): 59,0 Mkr (55,0 Mkr)Rörelseresultat (EBIT): 45,5 Mkr (41,9 Mkr)Resultat efter skatt: 36,5 Mkr (33,5 Mkr)Resultatet efter skatt per aktie: 0,34 SEK (0,31 SEK)Nettomarginal: 11,4% (11,6%) Siffror inom parentes…

Continue ReadingBahnhofs kvartalsrapport Q2 2021

BAHNHOF AVSLÖJAR: Njord Law Firms verksamhet bromsar in – dramatisk minskning av kravbrev

Antalet upphovsrättsintrångsärenden minskar kraftigt i Patent- och marknadsdomstolen - i år är antalet domstolsmål färre än en tredjedel så många jämfört med samma period 2020. Detta innebär alltså att betydligt…

Continue ReadingBAHNHOF AVSLÖJAR: Njord Law Firms verksamhet bromsar in – dramatisk minskning av kravbrev

EU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Hur ska regeringen implementera direktivet utan att inskränka våra demokratiska fri- och rättigheter?

I måndags, den 7 juni 2021, skulle EU:s omdebatterade nya upphovsrättsdirektiv 2019/790 vara implementerat i vår nationella lagstiftning, men regeringen har inte ens lagt fram något lagförslag ännu. Bahnhof skrev om upphovsrättsdirektivet under…

Continue ReadingEU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Hur ska regeringen implementera direktivet utan att inskränka våra demokratiska fri- och rättigheter?

EU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Uppladdningsfilter ska bli lag senast 7 juni – tystnad från regeringen

I april 2019 röstade EU:s ministerråd ja till det omdebatterade nya upphovsrättsdirektivet 2019/790, och medlemsländerna fick därefter två år på sig att implementera det i sin nationella lagstiftning - till den…

Continue ReadingEU:s UPPHOVSRÄTTSDIREKTIV: Uppladdningsfilter ska bli lag senast 7 juni – tystnad från regeringen