010-510 00 00
Nyheter
Bokslutskommuniké 2008
Publicerad 2009-02-08 23:00

Bokslutskommuniké 2008

 

Året i sammandrag
  • Omsättningen uppgick till 127,5 Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 9,1 Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till 3,6 Mkr
  • Årets vinstmarginal: 7,1 procent

 

Läs hela kommunikén som PDF här!

Fler nyheter från 2020