010-510 00 00
Nyheter
Bahnhof som remissinstans om nya lotterilagen: ”Odemokratiskt och helt förkastligt!”
Publicerad 2009-03-27 23:00

Staten vill spärra tillgången till utländska spelsajter
genom filtrering och analys av trafikmönster.
Det framgår av ett slutbetänkande av
Spelutredningen som ligger till grund för ett
lagförslag. Bahnhof är en av remissinstanserna.

 
Bahnhofs kritik mot  lagförslaget är hård. Förslaget går  i korthet
ut  på  att  användare  ska  hindras  att  nå  sajter  som  erbjuder
speltjänster där spelmonopol råder i Sverige. Vägen dit är kantad
av  filter som dels analyserar all  trafik, dels blockerar åtkomsten
till vissa kända spelsajter.
 
– Den grundläggande tekniken  för  filtrering och url-blockering
är  densamma  som  används  av  kinesiska  myndigheter,  men
mer  relevant  är  att  lagförslaget  tar  avstamp  i  det  italienska
systemet.  Det  är  ironiskt.  Berlusconis  administration  brukar
annars  kritiseras  i  Sverige  när  det  gäller  just
demokratiaspekter. Här ser man det  italienska systemet som
en förebild, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

 
”Att strypa  Internet och den  fria kommunikationen är naturligtvis
fel  väg  att  gå.  Går  förslaget  igenom  kommer  dessutom  en  rad
nya  önskemål  om  nya  ”oönskade”  företeelser  som  ska
censureras  bort  från  medborgarna.  Varje  ny  lag  och
bestämmelse  som  införs  måste  därför  prövas  med  hänsyn  till
helheten. Det  går  inte  att  isolera  och  avgränsa  olika  lagförslag.
De  olika  bitarna  samverkar  och  förstärker  varandra  på  ett  sätt
som driver utvecklingen åt ett närmast  totalitärt håll som vetter
åt övervakningsdystopier av orwellsk modell.” – ur Bahnhofs svar.
 
– Det här förslaget är förkastligt på så många plan; det bygger
på  att  Sverige  inför  ett  statligt  övervakat  internetfilter,  det
bygger på att trafikmönster och användare övervakas, det går
helt  emot  EU:s  regler  om  en  öppen  inre  marknad  och  vi
operatörer utnyttjas som en outsinlig brunn av information om
våra kunder, säger Jon Karlung.

 

Remissvaret i korthet 

1. Bahnhof avstyrker starkt all censur av kommunikationen på
Internet.  Det  gäller  även  blockering  av  IP-adresser  och  andra
åtgärder som minskar individens frihet på Internet.
 
2. Förslaget  innebär att man bryter en viktig principiell gräns
som  kommer  få effekter på en  rad områden. Det handlar  inte
bara  om  synen  på  yttrandefrihet  på  nätet  som  sådant  –  utan
effekterna  kommer  även  att  bli  näringspolitiska.  De
makroekonomiska aspekterna för näringslivet av inskränkningar i
den  fria  kommunikationen  måste  noga  övervägas  före  man
beslutar om vidare inskränkningar. Sverige har ett försprång när
det  gäller  bredbandsutbyggnaden.  Med  det  här  lagförslaget
riskeras det försprånget. 
 
3. Bahnhof  uppmanar  lagstiftaren  att  göra  halt  för  all  vidare
lagstiftning  som berör  elektronisk  kommunikation och  istället
redovisa  en  helhetslinje.  Det  behövs  en  portalparagraf  som
måste  vila  på  principen  om  fri  och  öppen  kommunikation.  Varje
förslag måste betraktas som en del av en helhet. I dag föreligger
det ett lapptäcke av lagförslag, inbördes oordnade, och vilande på
helt olika principer.
 

Klicka här för att läsa Bahnhofs remissvar!

Klicka här för att läsa pressreleasen som PDF!

Fler nyheter från 2020