Nyheter
Nytt monopol stryper de öppna näten
Publicerad 2012-11-22 09:01

Under många år har Bahnhof verkat för fri konkurrens i de hundratals stadsnät som finns runt om i Sverige. Nu plockar de telejättar som driver näten upp samma monopoltanke som var rådande under 90-talet.
Det innebär extrema prisökningar för alla stadsnätskunder.
Nu sjösätter Bahnhof en organisation för att få bukt med nätägarnas nya monopoltaktik.

I dag finns det ett par hundra stadsnät i Sverige, nät som används av kommunens invånare som bärare av bredbandstjänster, telefoni och tv. Hittills har de här näten varit öppna för alla tjänsteleverantörer, vilket har skapat en gynnsam konkurrens och låga priser för abonnenterna.

För en tid sedan började de fyra stora telejättarna Telia, Telenor, Tele2 och Com Hem köpa upp många av de små ägarbolag som förvaltat de öppna stadsnäten. De tidigare neutrala näten lades i driftbolag, som sedan började sälja accessmöjligheter. En stor del av de tidigare öppna näten är nu slutna. Att ansluta till dem, alltså erbjuda abonnenterna tjänster i dem, har blivit mycket kostsamt för alla utom själva nätägarna.

Anledningen är ju uppenbar. De sluter näten för att kunna få monopol på sina egna innehållstjänster. När det inte längre råder fri konkurrens mellan flera olika leverantörer, kan ägarna sätta vilka priser de vill på just sina tjänsteutbud. Det är helt förkastligt, säger Jon Karlung.

Bahnhofs abonnentavgifter hör till de lägsta i landet. De avgifter som nätägarna nu kräver av operatörerna måste betalas av någon.

Vi kan inte bara suga upp de kostnaderna, utan måste ta ut avgifterna av våra kunder för att alls kunna fortsätta verka i de aktuella näten, säger Jon Karlung. 

Läs som PDF

Fler nyheter från 2020