010-510 00 00
Nyheter
SVT-stopp nu för företag
Publicerad 2013-03-08 09:02

Uppdatering 2014-01-14: "TV-Stopper" var en kostnadsfri tjänst som blockerade användarens tillgång till SVTs licenspliktiga material. Bahnhof erbjuder inte längre tjänsten, men blockeringen fortsätter om den en gång blivit aktiverad. Här kan du kontrollera/häva din blockering.

 

I dag lanserar Bahnhof ett effektivt sätt för företag att slippa tv-licensen.TV Stopper Business blockerar effektivt hela företagets åtkomst till nätsända public service-program.


I januari gjorde Bahnhof det möjligt för alla privatkunder att blockera tillgången till SVT:s programutbud på nätet. På privatsidan bestrider fortfarande Radiotjänst systemets giltighet. På företagsmarknaden är digital plombering ett giltigt sätt att slippa dyra licenskostnader.

Enligt paragraf fem i ”Lagen om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst”, (SFS 1989:41) behöver företag, till skillnad från privatpersoner, inte betala tv-licens om alla tv-mottagare (inklusive, enligt Radiotjänsts nuvarande definition, datorer, surfplattor och telefoner) är plomberade. Sådan plombering kan göras på elektronisk väg.

– All trafik till det licenspliktiga materialet stoppas centralt hos oss. Det innebär att det inte går att nå SVT:s programutbud via någon utrustning som är ansluten till företagsnätet, säger Thomas Akervall, affärsutvecklingschef på Bahnhof.

När tjänsten, som är helt kostnadsfri, tecknas träder den elektroniska plomberingen i kraft, och ett intyg skickas ut till kunden. I intyget bekräftar Bahnhof att plomberingen aktiverats, och från vilket datum.

– Kunden måste tills vidare också ladda ned och fylla i Radiotjänsts eget intyg. Men vi har goda förhoppningar om att det så småningom ska räcka med det intyg vi skickar ut.

Någon annan trafikfiltrering sker inte.

– Det här handlar inte om trafikövervakning i ordets vanliga bemärkelse, och vi gör ingen filtrering på paketnivå. Den enda förändringen är att anrop från företagets adressrymd till de blockerade ip-adresserna dirigeras om till en informationssida. I lagens mening, och enligt Radiotjänsts egen tolkning, är det en tillräcklig åtgärd för att motsvara den fysiska plombering som var vanlig förr i tiden, säger Thomas Akervall.

 

Fler nyheter från 2020