010-510 00 00
Nyheter
Ny krypteringstjänst skyddar alla mot övervakning
Publicerad 2013-06-12 11:01

I samarbete med 5 juli-stiftelsen inför Bahnhof en helt ny krypteringstjänst. 
Tjänsten, Integrity.st, bygger på mycket stark kryptering och skyddar användare från olaglig informationsinhämtning.
Integrity.st är tillgänglig för alla.

Bahnhof har länge tillhandahållit avancerade VPN-tjänster till sina kunder, via olika samarbetspartners. Nu byter Bahnhof leverantör till den svenska 5 juli-stiftelsen (*). Det innebär en större kontroll över tekniken, bättre insyn och en tätare koppling till Bahnhofs infrastruktur.

– En viktig del i att kunna garantera en säker krypteringstjänst är att kontrollera så stor del som möjligt av infrastrukturen bakom. På det här sättet kan vi själva garantera att all trafik som ska krypteras verkligen gör det. 5 juli-stiftelsens VPN-lösning utgår i vår tappning från Bahnhofs nordiska fibernät, Bahnhofs gedigna tekniska kunnande och Bahnhofs egna trafikkrav. Integrity.st VPN vilar på en mycket stabil plattform, utan driftstopp och med extremt höga transmissionshastigheter, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

Integrity.st består av två olika tjänster: Dels en PPTP-tjänst med 128 bitars kryptering, dels en OpenVPN-tjänst med 2048 bitars SSL- kryptering. Bägge tjänsterna kan användas på alla plattformar.

VPN-tekniken kan användas för att komma åt blockerade nyhetssajter, för att skydda wifi-anslutningar på kaféer, restauranger och hotell, och för att skydda kommunikationen från övervakande myndigheter i länder där frihet kanske har en annan innebörd än här. Användningsområdena är många, men principen är att alla ska kunna surfa säkert överallt.

– Tjänsterna bygger på öppen källkod. Där tekniken inte ägs av något utländskt företag försvinner också risken för att någons uppgifter ska halka ut bakvägen, säger Jon Karlung.

5-julistiftelsen grundades i mars 2013 av Jon Karlung, Andreas Norman och Oscar Swartz med de uttalade målen att motverka de skadliga effekterna av övervakning, lagring och blockering av internettrafik, försvara yttrandefriheten och utbilda allmänheten om yttrande- och åsiktsfrihet på nätet ur ett brett perspektiv. Namnet, 5 juli-stiftelsen, är taget från det datum, den 5 juli 2012, då FN antog fördraget om mänskliga rättigheter på internet (*).

Styrelsen består, förutom av grundarna, av Love Ekenberg, professor i systemvetenskap vid Stockholms universitet, Johanna Nylander, marknads- och pr-chef i mobilspelsbranschen samt Wilhelm Dahlborn, jurist med stor kunskap om IT- och yttrandefrihetsfrågor. Tjänsten Integrity.st driftsätts nu. För mer information, besök www.bahnhof.se.

* Den 5 Juli 2012 beslutade FN:s råd för mänskliga rättigheter att inkludera internet som en arena för mänskliga rättigheter. Bland annat slog rådet fast att människor ska ha samma rättigheter på som utanför nätet, speciellt när det gäller yttrandefrihet över alla nationsgränser. Rådet deklarerade också att internet ska vara och förbli ett öppet medium, utan censur, och fortsätta ges en viktig roll för samhällens utveckling.

För mer information om 5-julistiftelsen, besök https://5july.org

Presskontakt: Jon Karlung, vd
Tel: 076-111 01 60
E-post: jon.karlung@bahnhof.net

Läs meddelandet som PDF

 

 

 

Fler nyheter från 2020