010-510 00 00
Nyheter
Bahnhof inför garanterat svensk lagring
Publicerad 2013-08-26 09:00

Facebook, Dropbox, Instagram, Googles e-posttjänster och din telefons platsdata – några tjänster vars ägare är amerikanska. All data lagras normalt i USA, och bolagen lyder under amerikansk lagstiftning. 
      Det öppnar, har läckor visat, för massiva avlyssnings- och datalagringsåtgärder från utländska intressen.
      Nu lanserar Bahnhof en märkning för garanterat nationell och garanterat säker lagring – ”Based in Sweden”.

Nyligen avslöjade den ansedda tidningen Washington Post att den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA, National Security Agency, systematiskt bryter de regler som styr deras verksamhet. Omfattningen av datalagringen och avlyssningen har rapporterats av flera uppgiftslämnare, senast Edward Snowden. Det spelar ingen roll vad leverantörerna lovar, de tvingas ändå lämna ut enorma mängder information till myndigheterna.

– Det här är ett enormt problem för alla molntjänstanvändare. Det spelar ingen roll hur många VPN-tunnlar du använder, eller hur den egna säkerhetspolicyn ser ut. Lagrar du data i molnet så är risken överhängande att den rent fysiskt lagras utanför Sveriges gränser, ofta i USA, och då kan man utgå från att utländsk signalspaning också lagrar och analyserar din information, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.

Så fort ett datapaket passerar Sveriges gränser blir det ett öppet mål för en mängd olika säkerhetsmyndigheters spaning. Det handlar inte bara om amerikanska NSA, även Försvarets Radioanstalt får plötsligt möjlighet att spana på din information, liksom alla länder informationen passerar igenom.

För svenska myndigheter och svenska företag är det oacceptabelt. Nu lanserar Bahnhof märkningen ”Based in Sweden”, en märkning som garanterar att all lagrad data, all kommunikation och alla kunduppgifter stannar inom Sveriges gränser.

– Vi öppnar för alla tjänsteleverantörer i Sverige att ansluta sig. Kravet är att man garanterar att ingen trafik tar omvägen via ett annat land, och att all datalagring sker på servrar inom landets gränser, säger Jon Karlung.

För att markera att man uppfyller villkoren har Bahnhof tagit fram en logotyp. Logotypen är designad kring en rund sköld med en fiskgjuse som håller i ett magnetband. Fiskgjusen är unik för svensk fauna i och med att större delen av beståndet håller sig inom Sverige. I centrum av skölden står med liten text ”RF 2 kap 6 §”, en anspelning på grundlagens skydd mot övervakning och avlyssning.

Regeringsformens andra kapitel, sjätte paragrafen lyder:
”Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat förtroligt meddelande.
      Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden.”

Presskontakt: Jon Karlung, vd 
Tel: 076-111 01 60
e-post: jon.karlung@bahnhof.net.
 
Läs som PDF
 
Fler nyheter från 2020