010-510 00 00
Nyheter
Lexbase och personlig integritet: Bahnhof kommenterar
Publicerad 2014-01-29 09:31

OBS! Det finns ett nyare och mer aktuellt pressmeddelande från Bahnhof angående Lexbase. Visa mer.

Uppdatering kl. 13:39
Enligt uppgifter i media ska Lexbase ha hackats. Bahnhof har ansvar för serverns elförsörjning, kylning, internetanslutning samt fysiska säkerhet, inte för sajtens säkerhet gentemot hackare. Vi kan därför varken bekräfta eller dementera uppgifterna.

OBS! Det finns ett nyare och mer aktuellt pressmeddelande från Bahnhof angående Lexbase. Visa mer.

Bahnhof kommenterar kl. 09:31
Söktjänsten Lexbase, där allmänheten kan hitta offentliga domar, är i nuläget kund hos oss. Bahnhof hade under en period hand om WikiLeaks servrar. I våra underjordiska serverhallar har vi tusentals kunder som uppskattar vår säkerhet och tydliga policy.

Lexbase baserar sin data på offentliga handlingar som finns tillgängliga i domstol för vem som helst. Eftersom sajten samtidigt har ett utgivningsbevis är de skyddade av grundlagen i likhet med en tidning, vilket gör att de inte råder under Personuppgiftslagen (PUL).

Med en söktjänst som Lexbase har vi hamnat i en situation som lagstiftaren troligtvis inte kunde förutse. Namnpublicering i samband med brott är ingen lätt fråga. Det märks också på att etablerade tidningar publicerar namn i vissa fall men inte andra – praxis är skiftande. För den som blir dömd för brott blir konsekvenserna naturligtvis värre ju större spridning domen får. Samtidigt måste domstolarnas arbete vara offentligt. Motsatsen vore att likna vid militärdomstolar utan insyn och möjlighet att granska rättssäkerheten i olika mål.

Som internetleverantör har Bahnhof en närmast unik historia av att värna den personliga integriteten. Vi brukar jämföra med post- och brevhemligheten: elektronisk kommunikation ska omfattas av samma skydd som analog. Privatpersoner ska kunna förbli just privata även med den nya tekniken. Samtidigt som Bahnhof vill värna sådan integritet, tror vi också på yttrandefriheten.

I fallet med Lexbase, samt i alla andra fall som rör våra kunder, är Bahnhofs policy tydlig. Vi följer svensk lagstiftning. Vi kan inte gå in och ha synpunkter på materialet hos någon enskild kund. Det skulle omedelbart bli ett sluttande plan. Om den aktuella sajten bryter mot lagen – eller om lagen skulle ändras – så kan polisen agera, och då tvingas även Bahnhof att agera. Det är den vägen vi hänvisar till. Så länge materialet på våra kunders servrar är lagligt så kommer det att finnas kvar.

Om Lexbase visar sig ha stora fel och brister där oskyldiga hängs ut i stor skala – då kan sajten förstås vara direkt olaglig. Men det är inte vi som operatör som kan göra dessa bedömningar, lika lite som brevbäraren kan öppna brev och fundera på om innehållet är lagligt eller inte. På samma sätt kan Bahnhof inte ha synpunkter på de etiska frågor som Lexbase utan tvivel väcker. Det måste alltid vara svensk lag och svenska myndigheter som avgör.

Den personliga integritet vi försvarar så hårdnackat rör inte i första hand offentliga handlingar. Bahnhof värnar den traditionella yttrandefriheten, samt våra kunders företagshemligheter och privata kommunikation.

OBS! Det finns ett nyare och mer aktuellt pressmeddelande från Bahnhof angående Lexbase. Visa mer.

Fler nyheter från 2020