Nyheter
Så slipper Bahnhofs kunder datalagring
Publicerad 2014-06-09 15:54
Uppdatering: Denna artikel publicerades 2014-06-09. För mer aktuell information, se https://www.bahnhof.se/press/press-releases/2015/09/21/sa-gor-bahnhof-med-datalagring
* * *
Bahnhof har över 130 000 bredbandskunder. Ända sedan starten 1994 har bolaget kämpat för ett fritt, tryggt internet – och mot massövervakning.
 
Vi har alltid protesterat mot datalagringsdirektivet, eftersom det kränker privatlivet hos alla som använder internet. När EU-domstolen i april kom fram till samma slutsats var vi den första operatören i Sverige som meddelade att vi slutar datalagra. Andra följde efter.
 
Nu har media avslöjat att flera operatörer i Sverige vilselett kunderna. I själva verket har deras datalagring varit igång på i princip samma sätt som tidigare.
 
Hur gör då Bahnhof med kundernas trafikuppgifter?
 
Tidigare var alla operatörer tvungna att spara trafikuppgifter i minst sex månader. När EU-domstolen kom med sitt beslut den 8 april tog vi chansen att radera befintliga uppgifter. Sedan dess gäller att vi raderar alla loggfiler så fort det rent tekniskt är möjligt.
 
Telefoni: Vi sparar samtalslistor för att kunna debitera korrekt för telefonsamtal och visa kunden vilka samtal som gjorts. Just nu utarbetar vi en alternativ faktura där kunden bara ser ett belopp att betala, medan samtalen inte sparats alls.
 
Felsökning: Vi sparar loggfiler i exakt 1 vecka för att kunna göra felsökningar. Uppgifterna raderas automatiskt varje natt enligt rullande schema. Vi satsar samtidigt resurser på att minska ned den tiden ytterligare.
 
Hur ser operatörernas kontakter med myndigheter ut?
 
Precis som med telefonavlyssning kan polisen i särskilda fall få tillåtelse av domare att börja bevaka en specifik användare. Det har Bahnhof ingenting emot, eftersom det är motsatsen till massövervakning. Vi skyddar inte grova brottslingar.
 
Om polisen hör av sig till oss operatörer med misstanke om brott, så är vi skyldiga att lämna ut uppgifter om vi har dessa sparade. Men i dagsläget har ju Bahnhof inte så mycket sparat…
 
Anledningen är att vi vill skydda det civila samhället från det övergrepp och de risker som rutinmässig massövervakning innebär.
 
Bahnhof AB

Presskontakt:
Jon Karlung, vd, 076-111 01 60

Fler nyheter från 2021