Nyheter
Anmäler sig själv för utebliven datalagring
Publicerad 2014-07-08 11:10

Internetoperatören Bahnhofs vd Jon Karlung har lämnat in en anmälan för brott mot Lagen om elektronisk kommunikation 2003:389 – riktad mot sig själv.

– Vi ska gå hela vägen till EU-domstolen, där vi är säkra på att vinna. Vi vill inte gömma oss, säger Jon Karlung.

Till skillnad från andra operatörer, som Tele2, har Bahnhof inte startat sin datalagring igen, trots slutsatsen från regeringens utredare att svensk lag gäller.

 

Post- och telestyrelsen
Avdelningen för nätsäkerhet
Box 5398
102 49  Stockholm

 
Stockholm 8 juli 2014
 
Anmälan om brott mot lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK)
 
Bahnhof AB (Bahnhof) får härmed anmäla sig självt för brott mot skyldigheten att lagra trafikuppgifter enligt 6 kap. LEK.
 
Bahnhof upphörde omedelbart efter EU-domstolens dom den 8 april i år att lagra trafikuppgifter enligt de svenska reglerna om datalagring i 6 kap LEK. Enligt Bahnhofs uppfattning innebär EU-domstolens dom nämligen att även de svenska reglerna om datalagring strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten. 
 
Efter att först ha förklarat att man inte avsåg att ingripa mot operatörer som upphörde med datalagringen har Post-och telestyrelsen (PTS) numera förklarat att de svenska reglerna om datalagring ska följas. Bahnhof håller emellertid fast vid sin inställning att svensk lagstiftning strider mot grundläggande fri- och rättigheter inom EU-rätten. Bahnhof avser därför inte att påbörja datalagring igen. Bahnhofs ovilja att fortsätta datalagring kan av PTS inte betraktas på annat sätt än som ett lagbrott. Bahnhof vill få prövat om den svenska lagstiftningen om datalagring är förenliga med EU-rätten och anmäler sig därför självt för brott mot 6 kap. LEK. Som tillsynsmyndighet med uppgift att övervaka att reglerna i LEK efterföljs utgår Bahnhof från att PTS kommer att vidta åtgärder med anledning av denna anmälan. 

Bästa hälsningar,
Jon Karlung, vd
Bahnhof
 
Presskontakt: Jon Karlung, vd
Tel: 076-111 01 60
e-post: jon.karlung@bahnhof.net
 
Fler nyheter från 2020