Nyheter
"Vi anmäler Sveriges datalagring till EU-kommissionen"
Publicerad 2014-09-12 08:35

Bahnhof tillsammans med 5 juli-stiftelsen anmäler svenska staten för fördragsbrott.

Anledningen är att svenska staten uppmanar landets internetoperatörer att fortsätta lagra trafikdata, i strid med utslaget i EU-domstolen tidigare i år.

EU-kommissionen ska nu utreda om Sverige bryter mot EU-rätten.
 
Internetoperatören Bahnhof är en av få operatörer som inte sparar användarnas trafikdata. Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med justitieminister Beatrice Ask menar att datalagringen måste fortsätta.
 
5 juli-stiftelsen, som verkar för ett fritt internet, lämnar nu in en anmälan tillsammans med Bahnhof. I anmälan uppmanas EU-kommissionen att inleda ett förfarande mot Sverige, eftersom lagstiftaren och myndigheterna ignorerar domen från EU-domstolen den 8 april 2014, då datalagringsdirektivet ogiltigförklarades.
 
– Vi kommer att kämpa hela vägen till EU-domstolen. Men det bästa vore om EU-kommissionen kunde ingripa och ge Sverige en tillrättavisning, säger Bahnhofs vd Jon Karlung.
 
– Vi har inte för avsikt att bevara trafikuppgifter om våra kunder och vi är övertygade om att vi har stöd av EU:s stadga och EU-domstolen. Vi uppmanar EU-kommissionen att snabbt utreda frågan, säger Jon Karlung.
 
– Detta är inte bara en nationell fråga, säger Oscar Swartz, ordförande för 5 juli-stiftelsen. Alla som besöker Sverige och använder en smartphone eller som kommunicerar med någon i Sverige är olagligt registrerade just nu. Det är därför vi ber EU att agera. 
 
Anmälan finns på: https://www.bahnhof.se/filestorage/userfiles/140912.pdf
 
FAKTA/FÖRDRAGSBROTT
En av EU-kommissionens uppgifter är att bevaka att EU:s regler tillämpas på rätt sätt. Om kommissionen får kännedom om att ett lands lagstiftning eller myndigheter i ett land inte följer EU:s regler kan den starta ett så kallat överträdelseförfarande.
    Ett överträdelseförfarande kan inledas på flera olika sätt. Eftersom medlemsländerna är skyldiga att meddela kommissionen när de införlivat ett direktiv vet kommissionen vilka länder som är försenade med vilka direktiv. När det händer kan kommissionen inleda ett förfarande. 
    Kommissionen kan dessutom själv inleda undersökningar som rör andra typer av överträdelser. Men ärenden inleds även efter att någon privatperson eller företag klagat. Vem som helst kan framföra klagomål om de anser att ett lands lagstiftning eller myndigheter inte följer EU:s regler. Klagomålen skickas till kommissionens generalsekretariat på något av EU:s officiella språk, till exempel svenska.
    Källa: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Om-EUs-lagar-och-beslutsfattande/Om-ett-land-inte-foljer-EUs-regler/
 
Presskontakt:
Jon Karlung, vd Bahnhof
Tel: 076-111 01 60
 
Oscar Swartz, ordförande 5 juli-stiftelsen
Tel: 070-849 38 39
Fler nyheter från 2022