Nyheter
Bahnhof bygger största serverhallen i Stockholm
Publicerad 2015-05-05 11:01
Bahnhof bygger största serverhallen i Stockholm

Platsen för Bahnhofs nya datacenter är nu officiell: Hjorthagen i Stockholm. Den nya anläggningen blir betydligt större än alla andra Bahnhofs serverhallar tillsammans och är dimensionerad för 21 Megawatt.

– Det här är ett storskaligt och tungt industriprojekt som sätter Stockholm på kartan med ett alldeles unikt miljöperspektiv, som också har stor internationell lyskraft. Affären möjliggörs genom nyttjande av fjärrvärmenätet, och ett framsynt tänkande av Fortum Värme, säger Jon Karlung, vd.
 
På adressen finns sedan tidigare en byggnad som Bahnhof alltså ska förvandla till världens mest moderna och klimatsmarta datacenter.
 
– Kvarteret heter Starkströmmen, vilket passar perfekt. Värmeöverskottet från servrarna används i produktionen av fjärrvärme. Det är en ny men ändå välbeprövad innovation som vi redan använder i befintliga anläggningar, fortsätter han.
 
– Målgruppen är både svenska företag och internationella IT-aktörer. Det blir allt mer kritiskt att ha centralt placerade datahallar. Vi har utvärderat alla andra tillgängliga platser i Sverige, säger Jon Karlung.
 
Avtalet avseende markanvisning slutförhandlades i slutet av april månad med Stockholms Stad. Avtalet ger Bahnhof en exklusiv rätt att under två års tid initiera projektet.
 
Projektet drivs i dotterbolaget Elementica AB. Namnet anspelar på de fyra elementen: jord, luft, eld och vatten.
 
Fjärrvärme vintertid – sjökyla sommartid
 
– På sommaren när behovet av uppvärmning är mindre kan vi använda sjökyla för billig, effektiv kylning. Men under de kalla månaderna levererar vi värme till fjärrvärmenätet. Det är fantastiskt att kunna minska den totala energiförbrukningen och samtidigt få ersättning för det, säger Jon Karlung, vd och visar datahallens engelska slogan: ”Stop global warming, and get paid for it!”
 
– Framtiden för datacenter finns inte på landsbygden, utan i städer med välutbyggt fjärrvärmenät. Redan idag får Bahnhofs datacenter internationell uppmärksamhet, exempelvis bunkern Pionen. Nu när vi bygger ett enormt, klimatsmart datacenter kommer Stockholm att hamna ännu mer på världskartan.
 
– Elementica är ett miljardprojekt som kommer att förändra synen på vad ett datacenter egentligen är, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.
 
Den preliminära tidplanen är att påbörja byggnationen under hösten 2015. Bahnhof kommer också att öppna för externa investerare. Fullständigt prospekt är under bearbetning.
 
Se även elementica.se

Foto: Studio Lighthouse
 
 
Fler nyheter från 2022