010-510 00 00
Nyheter
Bokslutskommuniké 2015
Publicerad 2016-02-23 09:00

Året i sammandrag:

Omsättningen uppgick till: 650,8 Mkr (513,3 Mkr)
Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 108,7 Mkr (95,1 Mkr)
Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 83,3 Mkr (76,5 Mkr)
Resultat efter skatt uppgick till: 64,5 Mkr (60,3 Mkr)
Resultatet per aktie uppgick till: 6 kr (5.61 kr)
Föreslagen utdelning: 3,25 kr per aktie och totalt 35 Mkr (32 Mkr)
 
Siffror inom parentes avser helåret 2014.
 

Läs hela rapporten som PDF

 

Fler nyheter från 2020