Nyheter
Fildelning i topp när Polisen utreder brott på internet
Publicerad 2016-05-19 10:00
Fildelning i topp när Polisen utreder brott på internet

Nu visar Bahnhof vilka brott Polisens förfrågningar gäller – du kan aldrig gissa vad de är mest intresserade av.

Text: Jon Jordås, Kommunikationschef på Bahnhof

För första gången visar internetoperatören Bahnhof statistik över vilka brott Polisen hör av sig för att utreda.

Datalagringen handlade från början om att bekämpa terrorism och allvarlig brottslighet. Numera vill Post- och telestyrelsen att internetoperatörerna lämnar ut uppgifter ”oavsett brottets eventuella påföljd”.

Bahnhof har dock sedan september 2015 vägrat att lämna ut kunduppgifter som inte gäller allvarliga brott. Polisen har blivit ombedda att kryssa i JA eller NEJ på frågan om utredningen gäller allvarliga brott eller inte. Tvisten har gått till domstol och har kallats ”det stora blankettbråket”.

– Vi vill offentliggöra de här siffrorna för att visa att Polisen både kränker integriteten och lägger resurser på meningslösa bagateller, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.

"IP-adresser mycket känsliga"

– Vi ser också att frågorna kommer från många olika avsändare hos Polisen. Vi har registrerat femtio olika personliga e-postadresser vid förfrågningar, samt fem stycken olika gruppmejladresser, samt sex stycken förfrågningar per fax, säger Jon Karlung.

Han menar att IP-adresser, som frågorna gäller, är mycket känsliga uppgifter.

– IP-adressen är ditt fingeravtryck på nätet. Med ett IP-nummer går det att lägga pussel och se vilka hemsidor som har besökts, eller om vissa typer av datafiler hämtats eller skickats. Det ska inte lämnas ut utan starka skäl, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.

Immaterialrättsbrott överlägset störst

Av totalt 40 förfrågningar där brottstypen gick att fastställa gällde elva stycken immaterialsrättbrott. I praktiken innebär det olika typer fildelning. Därmed blir fildelning med 27,5% den överlägset största kategorin som Polisen frågar om. Bahnhof har inte lämnat ut dessa uppgifter. Vid allvarliga brott har Bahnhof däremot lämnat ut uppgifterna skyndsamt.

Bahnhof sparar blanketterna för stickprov samt för att senare lämna materialet vidare till forskning.

Uppdatering: Siffrorna avser perioden 2015-09-17 - 2016-05-03. Tidsintervallet föll bort ur det ursprungliga inlägget. I september 2015 började Bahnhof använda den nya blanketten.

 

För mer information, kontakta vd Jon Karlung 076-1110160.

Fler nyheter från 2021