Nyheter
Bahnhof avslöjar planer på dramatiskt ökad datalagring
Publicerad 2017-08-28 09:23
Bahnhof avslöjar planer på dramatiskt ökad datalagring

Foto: Maria Landhall

Uppdatering 2017-08-29: I tidigare version skrev vi att ”första aktivering av anonymiseringstjänster” gällde VPN. Det stämmer med stor sannolikhet inte, utan avser kontantkort för mobiltelefoni.

Bahnhof kan idag avslöja delar av innehållet i den statliga utredning som arbetar med nya regler för datalagring.

Enligt Bahnhofs anonyma källor föreslår utredningen att datalagringen på flera sätt ska utökas. Dessutom ska internetoperatörerna tvingas bygga om sina system i syfte att underlätta övervakningen. En normalstor operatör kommer enligt inofficiella beräkningar att behöva lagra 300 Terabyte mer än idag, till en kostnad av hundratals miljoner kronor.

– Sverige gör nu som Kina när staten kräver att nätet ska vara skräddarsytt för övervakning, i stället för att internet ska fungera så bra som möjligt, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.


Utredningen om den framtida datalagringen ska läggas fram den 9:e oktober, men redan nu kan Bahnhof avslöja vissa av förslagen.

– Utan att röja våra källor kan jag konstatera att det finns en konflikt även på insidan. Det finns en upprördhet över förslagen i utredningen. Därför blev vi tipsade, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.

På vissa punkter föreslår utredaren ingen förändring alls. Polisen ska precis som tidigare kunna inhämta uppgifter om vem som haft ett visst IP-nummer vid ett visst tillfälle ifall det finns en misstanke om brott, oavsett brottets eventuella påföljd.

EU-domstolen har efterlyst en kontrollfunktion i form av att utlämningen prövas i domstol, men någon sådan kontroll föreslår inte utredaren, erfar Bahnhof.

Däremot föreslås en utökning av lagringstiden för IP-adresser från dagens 6 månader till 10 månader.

– Sverige ökar den massiva datalagringen i stället för att bromsa, säger Jon Karlung.


Nätet skräddarsys för övervakning, inte prestanda

Internet i Sverige är byggt för bästa prestanda. I princip samtliga operatörer använder lösningar där vissa användare delar på IP-adresser (se faktaruta). Det är tekniskt effektivt, men innebär samtidigt att det blir svårare att identifiera enskilda personer. Den nya utredningen vill tvinga operatörerna att bygga om sina system.

– Hela branschen är i uppror. Sverige gör som Kina, där staten kräver att nätet ska vara skräddarsytt för övervakning, inte för att internet ska fungera så bra som möjligt. Kostnaden blir stor, men det värsta är att våra systemtekniker måste ägna sig åt fel saker. Vi vill lägga allt fokus på att hela tiden göra nätet snabbare, säger Jon Karlung, vd, Bahnhof.

Enligt inofficiella beräkningar, som Bahnhof tagit del av, kräver utredningens förslag hundratals miljoner kronor i investeringar samt tiotals miljoner i löpande driftskostnader per operatör. Dessutom hotas snabbheten i näten.


Utredningen lyssnar inte på EU-domstolen

EU-domstolen har slagit fast att den generella lagringen inte är laglig, eftersom övervakningen strider mot grundläggande mänskliga rättigheter. För att datalagring ska vara tillåten måste ett antal olika kriterier vara uppfylla. Jon Karlung menar att den svenska utredningen inte lyssnat tillräckligt på EU-domstolen.

– Sverige trotsar EU-domstolen genom att fortsätta övervaka samtliga användare. Förslagen krockar med mycket tydliga uttalanden från EU-domstolen. Det finns en gräns för hur mycket information som polisen kan samla in utan att lagringen och insamlandet blir ett större hot mot samhället än den brottslighet som man säger sig vilja bekämpa, säger Jon Karlung.

– Det är upplagt för fler rättsliga tvister om Sverige försöker göra verklighet av förslagen i utredning. Precis som med den förra utredningen av Sten Heckscher blir det flera års arbete rakt i papperskorgen, eftersom Sverige vägrar ta intryck av kritiken, säger Jon Karlung.


Vilseledande om abonnentuppgifter

Utredningen tar också upp de så kallade abonnemangsuppgifterna. Begreppet används i svensk lagstiftning, och det finns ingen exakt motsvarighet i EU-domstolens uttalanden. 

– Det är viktigt att komma ihåg att även om abonnentuppgifter eller abonnemangsuppgifter låter oskyldigt så är det väldigt känsliga saker. Det handlar om IP-adressen som kan användas för att se vad någon gjort på nätet, säger Jon Karlung, vd Bahnhof.

Bahnhofs advokat menar att EU-domstolens resonemang absolut är tillämpligt på abonnentuppgifter.

– Vi fortsätter att ta fighten rättsligt, som Bahnhof alltid gjort, säger vd Jon Karlung.


FAKTA/IP-adress, abonnentuppgift och NAT

Varje användare på internet får en IP-adress tilldelad av operatören. IP-adressen följer med och syns som ett fingeravtryck när användaren rör sig på internet. IP-adresser byts regelbundet och datalagringen består bland annat av loggfiler som visar vem som hade en viss IP-adress vid en viss tidpunkt. Detta kallas abonnentuppgifter och kan begäras ut av polisen vid misstanke om brott, oavsett brottets eventuella påföljd, och utan kontrollfunktion.

På grund av ökningen av antalet användare har det uppstått en brist på IP-adresser (inom det så kallade IPv4-systemet). Därför har internetoperatörerna konstruerat system där tusentals användare i varje ögonblick kan dela IP-nummer med så kallad NAT-teknik. Detta medför samtidigt ökade svårigheter för myndigheterna att identifiera enskilda användare. Att utöka kontrollen av NAT-loggningen ger ett tillkommande behov av lagringskapacitet på uppskattningsvis 1 Terabyte per dag för en normalstor internetoperatör. På 10 månader motsvarar det 300 Terabyte mer än idag.

Därtill råder en osäkerhet om huruvida polisen kan förse operatörerna med alla de uppgifter om sessionen som krävs för att identifiera abonnemanget. Om polisen endast har uppgift om IP-nummer och klockslag, finns det ingen nytta med alla extra NAT-loggar som operatörerna i så fall tvingats lagra.


Presskontakt: vd Jon Karlung, 076-1110160

 

Bahnhof är en svensk internetoperatör med kontor och driftanläggningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Borlänge, Umeå, Lissabon och Kiev.
Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, och är en ledande aktör inom såväl cloudtjänster som co-location i serverhallar.
Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående internetleverantören i Sverige.
Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät Northern Light ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna. Bahnhof AB är ett publikt bolag noterat på Aktietorget. 

Fler nyheter från 2021