Nyheter
Bahnhofs advokat är kritisk till regeringens nya utredning om datalagring
Publicerad 2017-10-13 16:38
Bahnhofs advokat är kritisk till regeringens nya utredning om datalagring


”Det är ingen bra utredning” så inleds första punkten från Bahnhofs advokat i ett mejl till oss. Han har läst hela utredningen och det finns mycket i den som han ifrågasätter och är kritisk till. Wilhelm Dahlborn har varit Bahnhofs advokat i många år och är härdad av utredningar, stämningar och viten. Här är hans egna ord om regeringens senaste utredning om datalagring.

- - -

Jag har - förmodligen till skillnad från många - faktiskt tragglat mig igenom betänkandet. Fast jag undrar om det är så mycket betänk egentligen.

Här är några reflexioner:

1. Det är ingen bra utredning, oavsett om man gillar resultatet eller inte. De första knappt 200 sidorna är en långrandig bakgrundsbeskrivning där mycket ser ut att ha hämtats från tidigare utredningar m.m.

Övervägandena är begränsade till ca 100 sidor i kapitel 12. Mycket lite, om ens något, av utredningens slutsatser är faktabaserade. Det måste ses som ett misslyckande att representanterna för två tunga myndigheter tycker helt olika i två centrala frågor och känner sig tvingade att redovisa avvikande uppfattning. 

Den här Cameron (Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, Bahnhofs anm.) som har suttit med i utredningen, han var även med i Heckschers utredning som analyserade den första domen då direktivet ogiltigförklarades. Den analysen som gjordes då visade sig vara helt fel. Varför sitter då Cameron med i den här utredningen?

Varför var det så bråttom att presentera utredningen när man ändå vill skjuta på ikraftträdandet till den 1/12 nästa år? I Tyskland finns en ny datalagringslag som trädde i kraft 1/7 i år. Den har utmanats i domstol. Borde man inte ha avvaktat här? 

2. Trots att man (halvhjärtat) försöker hävda motsatsen så föreslår man en fortsatt generell lagring och där lagring är huvudregel. Det är helt i strid med EU-domstolens dom.

Istället för att följa domen argumenterar utredningen emot domen utifrån det behov som polisen m.fl säger sig ha. Några alternativ till generell lagring diskuteras men utreds inte. Med tanke på utredningens sammansättning, där majoriteten består av företrädare för myndigheter som nu och tidigare förespråkat en generell masslagring och som kritiserat EU-domstolens dom, är detta inte så konstigt.

3. Vissa uppgifter ska inte längre lagras medan vissa nya uppgifter tillkommer. Återigen är det polisens m.fl påstådda behov som styr. Något faktamaterial, t.ex. genomgång av domar eller förundersökningar där man kan se om och vilka uppgifter som varit till avgörande nytta, redovisas inte.

4. Utredningen säger att de föreslår en differentiering av lagringstiderna. Det gör man egentligen inte. Det man föreslår är en möjlighet att differentiera lagringstiderna upp till 10 månader, vilket är längre än de 6 månader som gäller enligt de nuvarande reglerna. Lagringstiderna ska fastställas i en förordning som regeringen lätt kan ändra. Det utredningen föreslår är vilka lagringstider som ska gälla från början. De lagringstiderna verkar bestämda utifrån ganska lösa antaganden om polisens egen utredningstakt och effektivitet. Det kan inte finnas någon som tror att lagringstiderna för vissa uppgifter skulle stanna på två månader eller att de i något fall skulle kortas på initiativ av polisen mfl.

5. Utredningen föreslår ingen ändring när det gäller inhämtning av abonnemangsuppgifter. Inställningen motiveras med att abonnemangsuppgifter inte omfattas av EU-domstolens dom eller Eprivacy-direktivets bestämmelser. 

Argumentet håller inte, vilket på ett bra sätt förklaras i PTS-representantens särskilda yttrande. Utredningen kan inte vara ovetande om det pågående Bahnhof-målet. Kan syftet med den här rigida uppfattningen vara ett försök att påverka den pågående rättsprocessen? Det känns olustigt att en statlig kommitté på detta sätt uttalar sig i en rättsfråga som är föremål för prövning och jag ifrågasätter om det är förenligt med god praxis. Kanske något för en statsvetare att uttala sig om.

En extra krydda här är att PTS-representantens uppfattning går stick i stäv mot hur PTS har argumenterat i den pågående tvisten. 

 

”Tillsätt aldrig en utredning om du inte vet vad den ska komma fram till ” - Sir Humphrey Appleby

 

/Wille

Advokat Wilhelm Dahlborn

- - - 

Fler nyheter från 2021