Nyheter
Hur kan kravbreven vara möjliga?
Publicerad 2017-12-22 13:33
Hur kan kravbreven vara möjliga?


Vissa julklappar är roligare än andra. Kravbreven från den danska juristbyrån Njord Law Firm fortsätter. För de flesta hushåll blir det en kalldusch och upprördheten är stor.

Utpressarbreven med krav på 4 500 kronor grundar sig på domstolsbeslut från Patent- och marknadsdomstolen. För att visa hur det fungerar har vi fått ut några av domarna från 2017. Com Hem, Telia och Telenor finns bland operatörerna som lämnar ut vem som har en viss IP-adress.

Vi kan konstatera att operatörerna Com Hem, Telia, Bredbandsbolaget, Ownit, Telenor, Tele2, Rätt Internet Kapacitet i Sverige, Ownit Bredband, Bredband2, T3 och Portlane lämnar ut vem som har ett visst IP-nummer. Den som är kund hos någon av dessa operatörer riskerar alltså att drabbas. Ingen av operatörerna är att lita på.

Nu publicerar vi några av dokumenten, men av integritetsskäl vi har maskerat allt som kan avslöja kunden som riskerar att drabbas av utpressningen.


Så här går det till när en operatör tvingas lämna ut uppgifterna:

1. Ett ombud, t ex Njord Law Firm, vänder sig till Patent- och marknadsdomstolen och hävdar att personer som har vissa IP-nummer har laddat ned filmer på nätet.

2. Domstolen avgör om begäran av utlämning av kunduppgifter är rimlig enligt gällande lagstiftning.

3. Om domstolen finner begäran rimlig åläggs internetleverantören att lämna ut kunduppgifter för respektive IP-nummer. Internetleverantören kan överklaga, men böterna är höga för den som går emot beslutet.

4. Nu är det fritt fram att skicka ut kravbrev till alla som är med på listan.

Det här tillvägagångssättet är inte rättssäkert, då även helt felaktiga krav kan leda till att mottagaren väljer den enklaste lösningen och betalar.

Även kaféer med wi-fi kan bli ansvariga för vad deras besökare gör. På samma sätt kommer privatpersoner inte längre att våga ge släkt och vänner tillgång till nätverket hemma i bostaden, eftersom de då kan råka ut för kravbreven.


Bahnhof har hittills aldrig lämnat ut kunduppgifter som kan användas för den här typen av utpressning. Skälet är att vi lagrar data i högst 24 timmar.

Bahnhof sparar inte loggfiler om våra kunder. Det gör det omöjligt att knyta IP-nummer till en specifik kund. Vi värnar om våra kunders integritet.


Presskontakt: Jon Karlung, 076-111 01 60


Så här protesterar du mot utpressningsbreven:

Gå in på spridningskollen.org och lämna din protest.

Fler nyheter från 2022