Nyheter

Bahnhofs aktiespridning övertecknad

Bahnhofs aktiespridning övertecknad

 
Intresset för Bahnhofs aktiespridning har varit
mycket  stort,  och  spridningen  övertecknades
snabbt. De 2 000 000 aktierna såldes på rekordtid.
 

Syftet  med  aktiepspridningen  har  varit  att  bredda  ägandet  och  öka
intresset för att aktivt handla med aktien.
 
–  I  de  tiderna  vi  är  i  nu  så  var  det  en  väldigt,  väldigt  lyckad
aktiespridning. Det överträffade alla förväntningar. Det var ett stort
intresse  med  många  anmälningar,  säger  Mikael  Edström,
försäljningschef på Aktieinvest.
 

Även Bahnhof är väldigt nöjt med aktiespridningen.
 
– Spridningen har gått över förväntan bra. Vi kommer inte att kunna
dela  ut  full  tilldelning  av  aktier,  utan  många  kommer  att  få  ett
mindre antal än de tecknat sig för. Det ser vi som en styrkeindikator,
säger Jon Karlung, vd på Bahnhof.
 

Analysföretaget  Redeye,  som  specialiserar  sig  på  IT-företag,  ger
Bahnhof  höga  betyg  där  särskilt  bolagets  starka  kassaflöde  och  höga
rörelsemarginal lyfts fram. Det gör bolagets värdering attraktiv, skriver
Redeye i en analys. Dessutom, konstaterar man, har bolaget aldrig gått
med förlust.
 
Vinsten  för bolaget under perioden  första  januari  till sista mars 2009
ökade med 58 procent jämfört med samma period 2008. Vinsten före
skatt  och  ränteavskrivningar  jämfört med  kvartalet  innan,  Ebit,  ökade
med 14 procent från 2,2 MSEK till 2,5 MSEK.

–  Samtidigt  som  Bahnhof  har  vuxit  har  vi  hållit  fast  vid  vårt
ställningstagande  om  integritetskraven  för  elektronisk  komm-
unikation, något som bland annat  inneburit en ökad satsning på det
operatörsneutrala  nätverket  Integrity.  Initiativet  samlar  i  dag  åtta
olika  operatörer,  och  innebär  ett  ytterligare  styrkeövertag  mot
större  operatörer.  Det  faktum  att  initiativet  fått  så  mycket
uppmärksamhet i media har ökat intresset för Bahnhof som företag.
Det är förstås jättekul, säger Jon Karlung.


Läs som PDF!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer