Nyheter

Vilka nyheter vill du se?

Du hittar mediekontakter, bilder och logotyper på sidan Press & Media.

Bahnhofs delårsrapport Q1 2022

Första kvartalet år 2022 i sammanfattning: Omsättning: 417,1 Mkr (387,1 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 69,5 Mkr (59,6 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 53,3 Mkr (44,8 Mkr) Resultat efter skatt: 42,4 Mkr (35,7 Mkr) Resultatet efter skatt

Läs mer

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 10 maj 2022 klockan 13.00 på Sveavägen 41, Stockholm. Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den

Läs mer
Inga fler nyheter att visa

Prenumerera på nyheter från Bahnhof

Våra kunder är nöjdast i Sverige

Sveriges bästa bredbandsoperatör

Bahnhof kom på första plats när kunderna fick säga sitt i Nordic Benchs undersökning.

Sveriges nöjdaste kunder

Guldmedalj till Bahnhof i Svenskt Kvalitetsindex undersökning om kundnöjdhet 2020

Snabbast bredband i Sverige

Enligt tester utförda av testverktyget Bredbandskollen.