Nyheter

Välj nyheter

För mediekontakter, bilder och logotyper se här

Kallelse Årsstämma i Bahnhof AB (publ)

Aktieägarna i Bahnhof AB (publ) (“Bahnhof”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 14 maj 2024 klockan 13.00 på Sveavägen 41, Stockholm. Rätt att delta i årsstämman har sådan aktieägare som antecknats som aktieägare i den

Läs mer

Bahnhof stoppar PTS-utlämning av känsliga uppgifter!

Som vi tidigare har rapporterat hörde PTS av sig till Bahnhof förra veckan. Myndigheten tänkte lämna ut 87 sidor känsliga uppgifter om Bahnhofs samhällskritiska infrastruktur till en okänd part (främmande makt?), med hänvisning till offentlighetsprincipen.

Läs mer

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter skatt: 214,1 Mkr (179,0 Mkr) Resultatet efter skatt per aktie:

Läs mer
Inga fler nyheter att visa

Prenumerera på nyheter från Bahnhof

Årets bredbandsoperatör 2023

Telekomgalan, Nordic Bench

Sveriges nöjdaste kunder - 4 år i rad

Svenskt Kvalitetsindex

Sveriges snabbaste bredband

Bredbandskollen

Sveriges bästa operatör!