Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning

Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr)

Resultat efter skatt: 56,2 Mkr (50,3 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,52 SEK (0,47 SEK)

Nettomarginal: 14,5%  (14,1%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2023.

Läs fullständig rapport som pdf

NORDISK EXPANSION:

Finland växer med nya kunder!

Bahnhof öppnar i Danmark!

 

Vinst: 68 Mkr +10 procent! (jämfört Q1 2023)

Omsättning: 491 Mkr +9 procent! (jämfört Q1 2023)

 

DATASÄKERHET PÅ KRAN:

Säkra kontorsnät!

Skydd mot överbelastningsattacker!

Säkerhetskopierade backuper i bergrum!

 

Första kvartalet 2024 i sammanfattning

Omsättning: 491,4 Mkr (451,4 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr)

Resultat efter skatt: 56,2 Mkr (50,3 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,52 SEK (0,47 SEK)

Nettomarginal: 14,5%  (14,1%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser motsvarande period 2023.

 

Organisk tillväxt med starka marginaler!

Det första kvartalet 2024 präglas av en fortsatt organisk tillväxt med riktigt starka marginaler! Rörelseresultatet ökar till 68,3 Mkr (62,2 Mkr) vilket är en förbättring med 9,9 procent. Omsättningen ökar samtidigt med 8,9 procent till 491,4 Mkr (451,4 Mkr).

På privatsidan växer vi organiskt, utan att köpa våra kunder. Den sista mars är antalet bredbandskunder 461 236 (447 028). Det är en nettotillväxt med 4314 hushåll under det första kvartalet 2024.

Den organiska tillväxten på privatsidan är ett styrkebesked. Bahnhofs teknik och affärsmodell fungerar, även i en mer ansträngd konjunktur (som också påverkats av ovälkomna prishöjningar i stadsnät). Bahnhof vinner terräng, särskilt i de segment som riktar sig till villor och bostadsrättsföreningar.

På företagssidan är efterfrågan på säkra IT-tjänster stabilt växande. Det sker i ett läge där digital sårbarhet är i fokus. Bahnhofs tjänsteportfölj är inriktad på att erbjuda datasäkerhet. Vi säljer allt fler kapacitetstjänster som vänder sig till större bolag. En sådan kundgrupp är till exempel mediebolag som driver streaming och live-sändningar.

Vi går nu in i en mer offensiv period. Bahnhof investerar för framtiden, med udden riktad mot de största telejättarna i Sverige och utomlands. Strategin är att erbjuda bredband och tilläggstjänster med konsument- och företagsnära datasäkerhet.

I våra nordiska grannländer är Bahnhof redan etablerat i Finland. När tjälen går ur marken kan vi i samarbete med våra partners rulla ut fler fibertjänster. Men vi har också etablerat ett nytt brohuvud i Danmark, och under det första kvartalet tecknat kontrakt med de första kunderna.

På tekniksidan gör vi en större investering i ett nytt datacenter i Kista. Målet är att bygga en knutpunkt för ljus; det vill säga en kombination av infrastruktur för colocation och cloud, men som fokuserar på nätprestanda. Det är ett perspektiv som också passar vår växande kundgrupp med mediebolag. Den nya anläggningen ”Gullan” invigs i samband med en datacentermässa i Kista den 22 maj.

I slutet av kvartalet gör vi ett mindre förvärv av företagskunder i stadsnät. De positiva effekterna kommer att synas från och med det andra kvartalet. På förvärvssidan söker vi alltjämt i första hand objekt som kompletterar vår affär tekniskt och geografiskt.

 

Finansiell situation i sammanfattning

Kassaflödet för det första kvartalet 2024 är -34,6 Mkr (86,4 Mkr). Bahnhof har under perioden investerat totalt 21,3 Mkr (3,8 Mkr).

Investeringarna avser en ny datahall i Kista, ett mindre förvärv av företagskunder i stadsnät, samt löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Kassaflödet påverkas under perioden av uppbokade men fördröjda stadsnätsfakturor. Per 2023-12-31 inväntande Bahnhof ett flertal stora delkrediteringar. De felaktiga fakturorna som inte kunde betalas i väntan på kreditfakturor, blev reglerade under det första kvartalet 2024 och förklarar det negativa kassaflödet för perioden.

Den sista mars är likvida medel i Bahnhof rekordstort med 723,1 Mkr (646,3 Mkr). Vi placerar våra likvida medel med krav på god avkastning och låg risk, men med en särskild viktning för snabb tillgänglighet.

Den starka kassan kommer att användas till investeringar i framtidsprojekt. Vi kommer att arbeta med kapitalet i tekniska och affärsmässiga nyinvesteringar i Sverige och utomlands. Förvärvsstrategin är aktivt sökande. Den utgår från en filosofi som bygger på att etablera nytt, eller att komplettera. Mogna och mer etablerade tjänster som vi redan driver byggs bäst i egen regi.

 

Höjd utdelning!

Styrelsen rekommenderar en ordinarie utdelning på totalt 2 kronor per A- och B-aktie (år 2022: 1,75 kr, varav 50 öre extrautdelning). Förslaget till årsstämman den 14 maj medför att totalt 215,13 Mkr kommer att delas ut till Bahnhofs aktieägare. Avstämningsdag för utdelning är 16 maj (med utbetalningsdag 21 maj).Prognos för år 2023

Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på omkring 10 procent, med en rörelsemarginal på cirka 12 procent. Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter. Mot bakgrund av ett oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras. Vi bedömer att det finns en tydlig positiv uppsida.

 

Mål och vision

Prognos 2024

Bahnhofs prognos för helåret 2024 är en omsättning som överstiger 2 miljarder kronor, med en rörelsemarginal på drygt 12 procent. Prognosen bygger på vår analys och data om abonnemangsintäkter.

Under året ser vi stora möjligheter till etablering på nya affärsområden och marknader, men också utmaningar. Bahnhof driver en offensiv operation med investeringar, nyetableringar, potentiella förvärv och satsningar i utlandet.

 

Vision

Bahnhofs vision är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och tillhandahålla som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

 

Om kriget kommer

Bahnhof organiserar nu verksamheten i Sverige för en potentiell krigsfara. Vi planerar för att vara motståndskraftiga mot digitala eller väpnade angrepp på infrastruktur (egen och kunders). I samråd med Försvarsmakten krigsplacerar vi personal i Bahnhof. Vi stärker den tekniska redundansen. Vi ser också över datasäkerhet som handlar om registervård, och förbereder för att omedelbart kunna förstöra datalagrade uppgifter.

 

Hållbarhetsdeklaration

  • Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.
  • Bahnhof driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön.
  • Bahnhof återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.
  • Bahnhof skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor, män och ickebinära.
  • Bahnhof arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.
  • Rysslands angreppskrig mot Ukraina
  • Bahnhof stödjer väpnad och civil kamp mot Putins krig i Ukraina. Vi gör det genom insamlingar till ukrainska armén, opinionsbildning mot kriget med kortvågsradio till det ryska folket, och genom att stödja civilsamhället i Ukraina med ett stort antal anställda systemutvecklare i landet. Bahnhof har varit på plats i Kyiv sedan år 2004. Ett antal av våra ukrainska anställda är just nu i stridande förband vid fronten.

 

Företagsmarknad

Totalt svarar koncernens företagsaffär under första kvartalet för 156 Mkr (144 Mkr under samma period 2023). Under kvartalet fortsätter vi att växa inom det segment som handlar om datasäkerhet.

Ett exempel är skydd mot överbelastningsattacker (DDoS). Vi säljer vår lösning till både företag och offentliga aktörer (bland annat flera kommuner i Sverige). Målgruppen är alla som driver verksamhet som aldrig får ”ligga nere”. Priserna startar på 8 950 kr i månaden, och offereras i det högre spannet för tjänsten 100 Gbit/s.

På nätsidan säljer Bahnhof tunga kapacitetstjänster till allt fler mediebolag. Det här är den direkta anledningen till att vi investerar och bygger en av Sveriges kraftfullaste nätnoder – det nya datacentret med kodnamn ”Gullan” i den södra delen av Kista.

Vi har designat anläggningen som en knutpunkt för strömmad media och servrar som kräver blixtsnabb latens.

”Gullan” kommer att invigas den 22 maj i samband med en datacentermässa i Kista.

 

Projekt Elementica

Affärsidén bakom Elementica är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter i anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät. Bygglov och tekniska förutsättningar är på plats.

Avsikten är inte att forcera en kapitalintensiv satsning, utan att först ha säkerställt rätt partners. För närvarande söker vi därför olika alternativa vägar med svenska eller utländska samarbetspartners. De molntjänster vi driver utvecklas parallellt, i våra befintliga och nya anläggningar.

 

 

Företag i fokus – nya lösningar för våra kunder

The Node erbjuder framtidens artister 10 Gbit/s surf och blixtsnabbt WiFi från Bahnhof

Mitt på Sergels torg i Stockholm ligger The Node, musiksveriges senaste och mest centrala mötesplats. Med inspelningsstudior i världsklass, replokaler samt scen- och restaurangytor samlat på ett ställe lockar The Node allt från framtida talanger till världseliten inom musikindustrin. För att tillmötesgå besökarnas internetbehov krävdes en stabil och blixtsnabb internetuppkoppling på 10 Gbit/s tillsammans med ett utbrett WiFi-nät i de 2 400 kvm stora lokalerna – ett uppdrag som gjort för Bahnhof!

The Node är ett initiativ som föddes ur ett uttalat behov av fler fysiska mötesplatser för musiken. Man talar ofta om det svenska musikundret, men trots att Sverige står för världens tredje största musikexport har det på många håll saknats moderna replokaler och mötesplatser för nästa generations artister. Med The Node blir det ändring på det!

 – När vi startade The Node funderade vi mycket på hur vi kan göra Stockholm till en bättre musikstad. Det vi ansåg saknades allra mest var en fysisk mötesplats där man inte bara kunde boka studios och replokaler, utan också möta likasinnade och inspireras av andra. Hos oss kan du repa på morgonen, spela in en ny låt på eftermiddagen, ha en publikspelning på kvällen och avrunda det hela i vår restaurang – vi vill göra den musikskapande processen så rolig och friktionslös som möjligt, säger Jeanette von Arnold, grundare av The Node.

Men det är inte bara den fysiska biten som ska funka. Stabil och snabb uppkoppling har blivit en central del i varje musikers vardag – stora projektfiler som måste hämtas från molnet, videomöten med managers och producenter, livestreamade framträdanden och studiosessioner, låtar som ska laddas upp på Spotify. Saker som är helt omöjliga utan ett pålitligt bredband.

 – Våra studior är extremt ljudisolerade, vilket innebär tjocka väggar. Det är viktigt att WiFi-signalen är stark oavsett var i huset man sitter, och vår farhåga var att studiorna skulle ställa till med problem på den fronten. Men det var inga konstigheter för Bahnhof, som löste det hela alldeles utmärkt, säger Cajsa Torpman, Head of Marketing and Sales på The Node.

Nu kan The Node erbjuda alla sina besökare blixtsnabbt och WiFi 7-optimerat bredband – vare sig de sitter och producerar eller hänger i restaurangen. The Node är mer än nöjda med samarbetet, och förutom den löjligt snabba surfhastigheten uppskattar de särskilt all den service som Bahnhof har stått för under implementeringen.

 – Vi får hjälp direkt när vi hör av oss. Det uppstod en situation där det plötsligt blev väldigt bråttom för oss att komma igång. Då var det rätt fantastiskt att se hur Bahnhof samlade ihop alla sina tekniker och kom hit direkt för att få klart allt i tid. Sådan servicenivå är svår att finna idag, och det gör att man som kund känner sig särskilt uppskattad, avslutar Jeanette.

 

Privatmarknad

Under det första kvartalet 2024 växer Bahnhof (netto) med totalt 4 314 nya hushåll som väljer någon av våra snabba fibertjänster. Tillväxten sker helt organiskt, och totalt har Bahnhof nu 461 236 privatkunder i Sverige.

Bahnhof växer organiskt med fler kunder på fastnätssidan (fiber) än våra konkurrenter. Vi bygger tjänster med egen personal, där målet är att ge den bästa kundupplevelsen. Vi får oftast högst betyg i olika kundmätningar.

Det första kvartalet fortsätter vi särskilt att vinna affärer som vänder sig till villor och bostadsrättsföreningar. I den kundgruppen gör vi det med hastigheter som konkurrenterna ännu inte kan erbjuda, i vart fall inte i större skala. Bahnhof erbjuder nu 10 Gbit/s (vid sidan om 1 Gbit/s). De här snabbare tjänsterna passar också med den nya WiFi 7-standarden.

 

I Finland har vi ett fyrsiffrigt antal privatkunder (vi har förstås också tagit ett antal företagskunder på den finska marknaden). Det har varit en lång vinter med tjäle i marken. Utvalda samarbetspartners ökar nu äntligen takten i att rulla ut fiber till fler hushåll.

I Danmark har vi kopplat upp de första större bostadsrättsföreningarna, och vi bygger vidare på den infrastruktur vi tidigare etablerat.

 

Privatmarknad och bostadsrätter i fokus – nya lösningar för våra kunder!

K2A:s hyresgäster får blixtsnabbt bredband från Bahnhof

”Finns fiber?” – en fråga lika självklar för dagens bostadssökare som tillgång till tvättstuga eller parkering. I samarbete med Bahnhof ville K2A, Sveriges grönaste fastighetsförvaltare, göra det så friktionsfritt som möjligt för sina hyresgäster att åtnjuta blixtsnabb surf. Nu levererar Bahnhof 1 000 Mbit/s bredband till drygt 5 000 av K2As lägenheter, från Kiruna i norr till Lund i söder – och fler ska det bli!

– Bahnhof har ett starkt och etablerat varumärke som signalerar kvalitet gentemot våra kunder, både vad gäller hållbarhet och prestanda. I en tid där snabbt bredband har blivit avgörande för allt från streaming till hemarbete är vi glada att ha en samarbetspartner som Bahnhof, som gör den sömlöst uppkopplade vardagen till en möjlighet för våra hyresgäster, säger Henrik Nordlund, Förvaltningschef på K2A.

Som Sveriges ledande tillverkare av miljösmarta träbostäder fann K2A i Bahnhof en perfekt partner, som länge har gått i bräschen för miljövänliga IT-tjänster – exempelvis genom att som först i världen värma upp bostäder med spillvärme från sina datacenter. I och med detta samarbete kan K2A nu erbjuda sina kunder bredband från Sveriges snabbaste och hållbaraste internetoperatör.

– Då Bahnhof uppfyllde alla de kriterier vi hade med sina snabba, säkra och hållbara tjänster var de helt enkelt det självklara valet för oss. Genom att teckna detta gruppavtal kan vi skapa ett konkurrenskraftigt erbjudande till våra kunder, som nu får ett snabbt och prisvärt bredband optimerat för alla deras behov.

K2A är mer än nöjda med hur allt har fungerat hittills, och allt har rullat på smärtfritt från projekt till leverans.

– Det har varit en stor fördel för oss som både utvecklar, bygger och förvaltar hyresrätter att ha en stark partner som Bahnhof genom hela värdekedjan. Vi ser detta samarbete som en långsiktig lösning som inte bara gynnar våra hyresgäster utan också stärker vårt varumärke som en attraktiv och hållbar hyresvärd, avslutar Henrik.

 

VD Jon Karlung har ordet

“Sudda, sudda, sudda, sudda bort din sura min. Munnen den ska skratta och vara glad. Munnen den ska sjunga tra la la.”

 

Gullan Bornemark är inte bara en av Sveriges mest uppskattade kompositörer av barnvisor, med till exempel sången ”Sudda sudda”. Hon delar också namn med vårt nya rosa, feminina och science fiction-inspirerade datacenter med kodnamn ”Gullan”.

Fastighetsbeteckningen på den 1 565 kvadratmeter stora byggnaden är Gullfoss, huset är döpt efter det majestätiska vattenfallet på Island. Det ger en association till vad det handlar om – ett vattenfall med strömmar av forsande guld.

Bahnhof har nu byggt ett datacenter för strömmad media. Gullan, som ligger i den södra och mer citynära delen av telekomstaden Kista, är skräddarsydd för att vara Sveriges bästa nät- och IP-knutpunkt för innehåll.

Målgruppen är företag som jobbar med media, dataspel, och live streaming. Vi erbjuder även operatörstjänster som cloud, colocation och cross connect. Den gemensamma nämnaren är ultrasnabb latens, vilket passar alla företag som är beroende av extremt korta svarstider.

Bahnhof har inte sparat på krutet när det gäller infrastruktur, redundans och fibermatningar. Målet är teknisk överlägsenhet. Anläggningen sträcker sig långt bortom traditionella telekomlador. Gullan är en mötesplats av ljus för maskiner och människor.

Bahnhofs styrka är kombinationen av nät och datacenter. Vår filosofi bygger på distribuerade datacenter, som nätmässigt ligger nära användare och kunder. Det är en spetskunskap som är djupt rotad i Bahnhofs DNA.

Nätdesign har historiskt inte bara handlat om vad som är tekniskt möjligt, utan också satt affärsmodeller i gungning. För två decennier sedan bekämpade Antipiratbyrån fildelning och den nya tekniken. Idag finns facit.

Vägen framåt var inte att bygga dammar av is om våren. Det var tvärtom innovativ nätdesign och snabba anslutningar som banade vägen för tjänster som Spotify, Netflix och Battlefield.

 

Invigning av Gullan den 22:a maj!

Den 22 maj kommer vi att inviga ”Gullan Cosmic Network Station”. Det är troligen världens enda rosa och feminint inspirerade datacenter med science-fiction referenser – med en helt egen cocktailbar!

Jens Nylander, som är tillträdande styrelseordförande i Bahnhof, har dessutom lovat att förevisa sin mytiska och omtalade AI-motor (som förstås nu också körs i Gullan).

Bahnhof ordnar transport till och från Gullan i södra Kista, med flera avgångar från Kistamässan (Arne Beurlings Torg 5). Evenemanget sker i samarbete med Bahnhof Bar.

Vill du vara med på invigningen? Läs om evenemanget och anmäl dig här: bahnhof.se/bahnhof-bar

 

Organisk tillväxt och starka marginaler!

Det första kvartalet år 2024 präglas av organisk tillväxt på samtliga affärsområden. Bahnhof behåller dessutom riktigt starka marginaler på 14,5 procent.

På privatsidan växer Bahnhof med 4 314 hushåll netto för våra snabba fibertjänster. I rådande konjunktur är det ett styrkebesked. Under samma period tappar Telia omkring 1 000 kunder och Tele2 förlorar 6 000 betalande kunder. Telenor har en positiv nettotillväxt med knappt 500 kunder  (källa, bolagens egen rapportering).

På företagssidan vill jag lyfta tjänster för datasäkerhet! Under det första kvartalet är det en bidragande del av vår tillväxt. Bahnhof investerar nu för att möta ökad efterfrågan på cybersäkerhet. Här finns potential att växa ytterligare.

Under det första kvartalet har vi även sålt nättjänster som skyddar mot överbelastningsattacker (DDoS-skydd). Kunder är både företag och offentlig förvaltning (bland annat fyra av Sveriges större kommuner).

 

Teknikskifte med snabbare fiber!

Under det första kvartalet beställer 9 procent av Bahnhofs nya kunder i villor och bostadsrätter den snabbaste hastigheten 10 Gbit/s (10 000 Mbit/s). Den höga efterfrågan bottnar i en teknisk revolution som nog gått lite under radarn.

Med WiFi 7 (upp till 9,6 Gbit/s) och nya datorer med snabbare porthastighet (2,5 Gbit/s) frågar sig konsumenterna vad de ska med de gamla megabitsladdarna till. DET är en mycket bra fråga!

Inom en snar framtid kommer ordet ”megabit” att försvinna ur vokabulären. Vem minns idag ”kilobit”? Tänk er Telia ISDN Duo (128 Kbit/s)? ”Prata och surfa samtidigt” – jojo… Om någon undrar är genomsnittshastigheten för mobilt 5G-”bredband” med Telia förresten 0,21 Gbit/s (“Download Speed Experience”).

 

Datasäkerhet på kran!

På senare tid har både privat och offentlig verksamhet råkat ut för katastrofala dataförluster i så kallade ransomeware-attacker. I vissa fall har decenniers information för evigt gått förlorad i utpressarnas digitala slukhål.

Ingen är immun! Det här kan även hända hos oss. Men vårt strategiska mål är att erbjuda våra kunder en trygg hamn med maximal cybersäkerhet. Det gäller alla våra tjänster i nät och datacenter.

Men nu erbjuder vi dessutom en billig försäkring! Med vår ”backup över nätet”-tjänst kan företag spara material från till exempel kontorets arbetsdatorer eller servrar. Filerna lagras i vår kärnvapensäkra bunker Pionen White Mountain. Om det värsta skulle inträffa finns skrivskyddade kopior av materialet kvar (även offline).

 

Bahnhof i utlandet!

Under det första kvartalet har vi anslutit företagskunder med dedikerad fiber i kommersiella fastigheter i Finland. Försäljningen drivs på med engagerade medarbetare från Bahnhofs kontor i Helsingfors.

När tjälen i Finland går ur marken efter denna torra och kalla vår så kommer grävtakten hos utvalda samarbetspartners (och därmed utrullning av fiber) att öka rejält. Vi har sedan tidigare ett fyrsiffrigt antal privatkunder. Nu väntar vi på islossning.

 

Apropå iskalla vintrar så kommer här en klimatmässig referens till år 1658. För även om sunden vid Stora och Lilla Bält inte varit frusna är Bahnhof i gång med att sälja bredband i Danmark. Vår anfallsplan är enkel. Vi attackerar med låga svenska priser!

Fälttåget utgår ännu från ”Greater Copenhagen” (det vill säga Malmö) där vi också driver vårt datacenter ”Sparven”.  Jag ser fram mot fortsatta affärer i Danmark, med utvalda danska partners. Kunderna är både företag och privata bostadsfastigheter.

Det finns länder längre söderut som också suktar efter snabbt bredband. I april var jag i Hamburg och träffade en uppskattad, tysk ägare i Bahnhof, och hans japanske medarbetare.

Datasäkerhet och digital beredskap står nu i fokus i hela Europa. Rysslands vidriga anfallskrig, som nog också gynnar det totalitära Kina, har öppnat portarna till en värld som för länge sedan borde ha förpassats till historiens soptipp.

Det kändes bra att sitta ner i Hamburg med två medborgare från vänligt sinnade länder, ironiskt nog från de gamla axelmakterna, och föra ett samtal om vikten av att slåss för demokrati och frihet. Ska man vara positiv eller pessimistisk om utgången? Positiv – men aldrig passiv!

Vårt tyska bolag ”Bahnhof Nätverk GmbH”, med säte i Berlin, ligger i startgroparna för att senare i år ta nästa steg i utvecklingen – att sälja bredband i Tyskland.

Teknik och politik hör ihop! Bahnhof står upp för yttrandefrihet på nätet. Vi har i årtionden drivit kritik mot övervakningssamhället. Det kan vara en modell för tjänster i ett land som upplevt Stasi och ett övervakningssamhälle i verkligheten.

 

Reglera mera!

Inget VD-ord i telekombranschen kan avslutas utan att ge ett tjuvnyp till PTS. Den myndighet som borde ha till uppgift att motverka skadliga effekter av naturliga monopol, och verka för rimligt konkurrensneutrala villkor på telekommarknaden. Regeringen bör ta PTS i örat och ge GD ett riktigt regleringsbrev med krav i stället för fluff.

Men för omväxlings skull tycker jag att det finns vissa ljusglimtar! För det första lyckades en tapper tjänsteman på PTS (visserligen på Bahnhofs begäran) i sista stund stoppa att kritisk information om svensk digital infrastruktur sändes i väg till en okänd mottagare.

För det andra finns det PTS-tjänstemän som på riktigt vill sätta sig in i marknadsmekanismerna i naturliga monopol, och hur de i sin tur påverkar tillgången till konkurrensneutrala tjänster. I förlängningen just det som kan ge billigare bredband till svenska konsumenter!

Paradoxen i marknadsekonomin är denna; utan reglering kan den som äger ett monopol med infrastruktur stänga ut alla andra, och tillämpa mer eller mindre godtycklig prissättning eller utpressning. Föreställ er att E4:an ägdes av ett enda bilföretag, som sen tog ut en avgift av alla andra trafikanter.

Att Bahnhof kan sälja villafiber till exakt halva priset i Telias nät beror på att just den infrastrukturen, den ”produkten”, är reglerad av PTS. Vi kan hyra fiber och infrastruktur direkt i telestationer, utan att drabbas av affärsmässig prisklämning (nåja, i stort sett). På köpet kan vi bygga helt egna tjänster som ingen annan har.

 

Nu önskar jag att PTS tjänstemän visar samma omsorg även om andra infrastrukturägare (ni vet vilka ni är) som förskansat sig på naturliga monopol, och sen satt i system att höja, höja och höja priser. Nu behövs ett resolut ingripande från PTS. Reglera mera! Då blir svenska konsumenter vinnare.

 

Till sist: Om du bara ska minnas en enda sak från denna text – välj alltid 10 Gbit/s bredband, så sjunger munnen tra la la!

 

Stockholm, den 6 maj 2024

Jon Karlung

Verkställande direktör

 

Finansiell situation

Närmare upplysningar om underliggande finansiella faktorer återfinns i denna rapport. Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget.

 

Utveckling av resultat och ställning

Intäkterna för det första kvartalet 2024 uppgick till 491,4 Mkr (451,4 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 68,3 Mkr (62,2 Mkr). Rörliga ersättningar till bland annat stadsnät fortsätter att öka, men Bahnhof behåller ändå nettomarginalen. De senaste årens prishöjningar fortsätter även under det första kvartalet 2024.

 

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för det första kvartalet 2024 är -34,6 Mkr (86,4). Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 723,1 Mkr (646,3 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 111,2 Mkr (81,6 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt.

Bahnhof har under perioden investerat totalt 21,3 Mkr (3,8 Mkr). Investeringarna avser en ny datahall i Kista, ett förvärv av företagskunder i stadsnät, och löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Per 2023-12-31 inväntade Bahnhof ett flertal stora delkrediteringar. De felaktiga fakturorna som inte kunde betalas i väntan på kreditfakturor blev reglerade under det första kvartalet 2024 och förklarar det negativa kassaflödet för perioden.

Den sista mars 2024 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 46,8 Mkr varav 17,6 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 56,6 Mkr varav 24,7 Mkr goodwill. Bahnhofkoncernen har idag en stark kassa som kommer att användas till investeringar i olika framtidsprojekt eller förvärv.

 

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495) samt ett svenskt dotterbolag Bahnhof LABS AB (559347-4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636), ett norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 351), ett danskt dotterbolag Bahnhof Elementica ApS (44155745), ett finskt dotterbolag Bahnhof Oy (3392491- 2) samt ett tyskt dotterbolag Bahnhof Nätverk GmbH. Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Bahnhof LABS som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

 

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer.

I årsredovisningen för 2023 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen. Ingen förändring har skett jämfört med årsredovisning.

 

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof genom bolaget K.N. Telecom. Bahnhof har ett konsultavtal med K.N. Telecom och hyr en kontorsbyggnad av K.N. Telecom. Kontorsbyggnaden ligger i en fastighet i centrala Borlänge som är dimensionerad för ca 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor och Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 102 227 kronor per månad till K.N. Telecom AB.

 

First North

Bahnhof är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är FNCA Sweden AB.

 

Granskning

Denna delårsrapport för det första kvartalet 2024 har inte varit föremål för granskning av företags revisorer.

 

Rapporter kommer fr o m 7 maj 2024 att publiceras kl 07.00.

Jon Karlung
vd
jon.karlung@bahnhof.net

Detta är sådan information som Bahnhof AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2024 klockan 07:00.

Certified adviser: FNCA Sweden AB

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer