Hållbarhet

Vår hållbarhetsdeklaration är en konkret programförklaring.

Vi är övertygade om att vår syn kommer att bära oss framåt, även ur ett internationellt perspektiv.

 • Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet.
  Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till
  ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där
  våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.
 • Vi driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar
  miljön. Vi återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för
  elektronik- och teknikutrustning.
 • Vi tror på ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar,
  med lika villkor för kvinnor och män.
 • Vi arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.