Finansiell information

Om Bahnhof

Bahnhof AB erbjuder tjänster inom internet och telekommunikation till privat- och företagskunder. Bolaget bildades 1994 och har sitt säte i Stockholm. Bahnhof AB är noterat på Nasdaq First North GM sedan den 17 augusti 2023 under kortnamnet BAHN B.

Bahnhof AB
Sveavägen 41
111 34 Stockholm

Rapporter
Pressmeddelanden
Bolagsordning

Ledning

Jon Karlung, VD
Anställd sedan 1996.
Antal aktier: 375 000 B-aktier direkt och 54 232 170 aktier indirekt tillsammans med Andreas Norman.

Filosofie kandidatexamen från Stockholms universitet (1986). Har under sin tid på VD-posten engagerat sig i frågor som rör digitala rättigheter och personlig integritet.

Andreas Norman, Teknik
Anställd sedan 2000.
Antal aktier: 46 959 B-aktier direkt och 54 232 170 aktier indirekt tillsammans med Jon Karlung.

Senior konsult inom affärs- och produktutveckling, med teknisk gymnasieexamen från 1993. Har varit verksam i Bahnhofsfären sedan mitten av 1990-talet.

Fredrik Isaksson, Ekonomi
Anställd sedan 2020.
Antal aktier: 0

Ekonomie magisterexamen från Linköpings Universitet med examensår 2000. Fredrik har lång erfarenhet som ekonomichef inom olika branscher.

Mikael Setterberg, Utveckling
Anställd sedan 2020.
Antal aktier: 0

Civilingenjör från KTH med examensår 2003. Mikael har sedan 2001 jobbat med utveckling av programvara både i Sverige och utomlands. Sedan 2014 på chefsnivå.

Johan Belfrage, Juridik
Anställd sedan 2018.
Antal aktier: 0

Bolagsjurist sedan 2018. Avlagd juristexamen från Stockholms universitet med examensår 2015.

Charlotte Tamm, HR
Anställd sedan 2017.
Antal aktier: 0

Charlotte har genomgått flera utbildningar inom serviceyrket och besitter mångårig erfarenhet av projektledning och rekrytering.

Kalender

Bokslutskommuniké 202313 feb 2024

Årsredovisning för 2023:

Senast
23 april 2024

Kvartalsrapport 1:7 maj 2024
Årsstämma:14 maj 2024
Avstämningsdag för utdelning:16 maj 2024
Kvartalsrapport 2:20 augusti 2024
Kvartalsrapport 3:12 november 2024
Bokslutskommuniké 2024:18 februari 2025
Årsredovisning för 2024:Senast 22 april 2025

Koncernen

Moderbolag i Bahnhof-koncernen är Bahnhof AB (publ 556519-9493) med säte i Stockholm.

Dotterbolag, Sverige:
Elementica Data Center Construction AB, 556715-9495
Bahnhof LABS AB, 559347-4967

Dottebolag, övriga:
Bahnhof Unipessoal Lda, PT509519636 (Portugal)
Bahnhof AS, 986 108 351 (Norge)

Alla dotterbolag är helägda dotterbolag till Bahnhof AB.

Certified adviser: FNCA Sweden AB
08-528 00399
info@fnca.se

Styrelse och revisor

Jens Nylander, Styrelseordförande
Invald 2022. IT-entreprenör och grundare av flera teknikföretag, bland annat Jens of Sweden och Jays.

VD och styrelseledamot i J Nylander Invest AB, J Nylander Lager AB, J Nylander Fjällnära AB och J Nylander Sjönära AB.

Aktuellt aktieinnehav: 8 000 B-aktier indirekt genom J Nylander Invest AB. Jens Nylander är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Jon Karlung, Styrelseledamot
Invald 2003. Jon Karlung är vd för Bahnhof och en av huvudägarna. Har haft ledande roller i koncernen från och med år 1996. Har under sin tid på vd-posten engagerat sig i frågor som rör digitala rättigheter och personlig integritet.

Även ordförande i K.N. Telecom AB, VD och styrelseledamot i Elementica Data Center Construction AB och ST Registry AB, ordförande i Sprinkler Security Sweden AB, styrelseledamot i Amistad Education AB och styrelsesuppleant i Baharini AB. Tidigare ordförande i Tyfon Sweden AB.

Aktuella aktieinnehav: 375 000 B-aktier direkt och 54 232 170 aktier (varav 30 000 000 A-aktier och 24 232 170 B-aktier) indirekt genom bolaget K.N. Telecom AB. Jon Karlung är beroende i förhållande till Bolaget och Bolagets större aktieägare.

Andreas Norman, Styrelseledamot
Invald 2004. Andreas Norman har varit verksam i Bahnhofsfären sedan mitten av 90-talet och är en av bolagets huvudägare.

Styrelseledamot och ordförande i Elementica Data Center Construction AB och Bigrock 284 AB, styrelseledamot i K.N. Telecom AB, ST Registry AB, Sprinkler Security Sweden AB och styrelsesuppleant i Linda Ekenberg AB.

Aktieinnehav 46 959 B-aktier direkt och 54 232 170 aktier (30 000 000 A-aktier, 24 232 170 B-aktier) indirekt genom bolaget K.N. Telecom AB. Andreas Norman är beroende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Eric Hasselqvist, Styrelseledamot
Invald 2006. Aktiv inom flertalet företagsstyrelser såsom skivbolag samt mediarelaterade bolag. Grundade på 90-talet skivbolaget Stockholm Records och musikförlaget Stockholm Songs. Civilekonomexamen från Uppsala universitet med examensår 1989.

Styrelseledamot och ordförande i Triology AB och K51 Music AB, styrelseledamot i Hasselqvist Management AB och TEN Music Group AB. Styrelsesuppleant i Lonyko AB och Porttime AB.

Aktuellt aktieinnehav: 225 000 B-aktier i Bahnhof. Eric Hasselqvist är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

 

Anna Åhr, Styrelseledamot
Invald 2013. Driver Ahran Konsult AB (ekonomitjänster) och AB Bolagshantering  (tjänster för likvidation och tjänster för bolagsavveckling). Civilekonomexamen. redovisning och revision från Uppsala universitet (examensår 1992).

Styrelseledamot i Elementica Data Center Construction AB, AB Bolagshantering i Uppsala och Ahran Konsult AB. Styrelsesuppleant i Limasenn AB och FD Systems AB.

Aktuellt aktieinnehav: 80 000 B-aktier indirekt genom Ahran Konsult AB. Anna Åhr är oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och bolagets större aktieägare.

Anders Jensen, Styrelseledamot
Anders Jensen har lång erfarenhet inom telekom och media och kommer senast från positionen som koncernchef för Viaplay Group.

Fredrik Sjölander
Revisor (KPMG AB)