Finansiell information

Bahnhof AB erbjuder tjänster inom internet och telekommunikation till privat- och företagskunder.

Bolaget bildades 1994 och har sitt säte i Stockholm.

Aktien

Bahnhof AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 19 december 2007 under kortnamnet BAHN B.

Rapporter

Ekonomiska rapporter redovisas på Spotlight Stock Market och på bahnhof.se.

På sidan Nyheter hittar du material från bolagsstämmor och finansiella rapporter.

Ledning & styrelse

Jon Karlung, vd
+46 (0)76 111 01 60
jon.karlung@bahnhof.net

Andreas Norman – Styrelseordförande
Jon Karlung – Styrelseledamot
Eric Hasselqvist – Styrelseledamot
Kennet Lejnell – Styrelseledamot
Jens Nylander – Styrelseledamot
Anna Åhr – Styrelseledamot

Kalender

Årsredovisning för 2022 Senast 18 apr 2023
Årsstämma för 2022 9 maj 2023
Avstämningsdag för utdelning för 2022 11 maj 2023
Rapport kvartal 1, 2023 4 maj 2023
Rapport kvartal 2, 2023 17 aug 2023
Rapport kvartal 3, 2023 7 nov 2023
Bokslutskommuniké 2023 13 feb 2024
Årsredovisning för 2023 Senast 23 apr 2024
Årsstämma för 2023 8 maj 2024

Koncernen

Moderbolag i Bahnhof-koncernen är Bahnhof AB (publ 556519-9493) med säte i Stockholm.

Dotterbolag, Sverige:
Elementica Data Center Construction AB, 556715-9495
Sprinkler Security Sweden AB, 559347-4967

Dottebolag, övrigt:
Bahnhof Unipessoal Lda, PT509519636 (Portugal)
Bahnhof AS, 986 108 351 (Norge)

Alla dotterbolag är helägda dotterbolag till Bahnhof AB, förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Årets bredbandsoperatör 2023

Telekomgalan, Nordic Bench

Sveriges nöjdaste kunder - 6 år i rad

Svenskt Kvalitetsindex

Sveriges snabbaste bredband

Bredbandskollen

Sveriges bästa operatör!