Finansiell information

Bahnhof AB erbjuder tjänster inom internet och telekommunikation till privat- och företagskunder.

Bolaget bildades 1994 och har sitt säte i Stockholm.

Aktien

Bahnhof AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan den 19 december 2007 under kortnamnet BAHN B.

Rapporter

Ekonomiska rapporter redovisas på Spotlight Stock Market och på bahnhof.se.

På sidan Nyheter hittar du material från bolagsstämmor och finansiella rapporter.

Ledning & styrelse

Jon Karlung, vd
+46 (0)76 111 01 60
jon.karlung@bahnhof.net

Andreas Norman – Styrelseordförande
Jon Karlung – Styrelseledamot
Eric Hasselqvist – Styrelseledamot
Kennet Lejnell – Styrelseledamot
Jens Nylander – Styrelseledamot
Anna Åhr – Styrelseledamot

Kalender

Årsredovisning för 2021Senast 19 apr 2022
Årsstämma för 202110 maj 2022
Avstämningsdag för utdelning för 202112 maj 2022
Rapport kvartal 1, 20224 maj 2022
Rapport kvartal 2, 202218 aug 2022
Rapport kvartal 3, 20228 nov 2022
Bokslutskommuniké 202214 feb 2023
Årsredovisning för 2022Senast 25 apr 2023

Koncernen

Moderbolag i Bahnhof-koncernen är Bahnhof AB (publ 556519-9493) med säte i Stockholm.

Dotterbolag, Sverige:
Elementica Data Center Construction AB, 556715-9495
Sprinkler Security Sweden AB, 559347-4967

Dottebolag, övrigt:
Bahnhof Unipessoal Lda, PT509519636 (Portugal)
Bahnhof AS, 986 108 351 (Norge)

Alla dotterbolag är helägda dotterbolag till Bahnhof AB, förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Våra kunder är nöjdast i Sverige

Sveriges bästa internetoperatör

Bahnhof kom på första plats när kunderna fick säga sitt i Nordic Benchs undersökning.

Sveriges nöjdaste kunder

Guldmedalj till Bahnhof i Svenskt Kvalitetsindex undersökning om kundnöjdhet.

Snabbast internet i Sverige

Enligt tester utförda av testverktyget Bredbandskollen.