Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning

Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Resultat efter skatt: 58,6 Mkr (46,9 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,55 SEK (0,44 SEK)

Nettomarginal: 15,5%  (13,4%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022.

Läs fullständig rapport som pdf

LYSANDE REKORD!

Vinst: 70,2 Mkr +21 procent! (jämfört 2022)

Omsättning: 477,9 Mkr +9,5 procent! (jämfört 2022)

FÖRETAGSAFFÄREN: DATACENTER VÄXER!

HELSINGFORS: FULL FART I FINLAND!

BOSTADSRÄTTER & VILLOR: NORDENS SNABBASTE BREDBAND & WiFi 7!

 

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning

Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Resultat efter skatt: 58,6 Mkr (46,9 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,55 SEK (0,44 SEK)

Nettomarginal: 15,5%  (13,4%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022.

 

Kraftigt förbättrat rörelseresultat!

Det tredje kvartalet 2023 präglas av stabil tillväxt. Omsättningen ökar med 9,5 procent till 477,9 Mkr (436,5 Mkr). Men framför allt förbättras marginalerna kraftigt jämfört med samma period år 2022. Rörelseresultatet ökar till 70,2 Mkr (58,1 Mkr) vilket är en förbättring med 21 procent!

Bahnhof genomför ett antal effektiviseringar, och vi stärker samtliga affärsområden på ett mycket positivt sätt. Vi fortsätter särskilt att förbättra vår företagsaffär. Bahnhof har tagit stora kunder i de tjänster som ryms inom våra datacenter. Vi attraherar företag som söker ett helhetsperspektiv, med stabil och säker infrastruktur för både nät och datahallar.

Mot bakgrund av den ökade efterfrågan satsar vi nu på att bygga ett kluster av flera sammankopplade datacenter, där vi fokuserar på nätmässig prestanda. Tekniken kallas ”distribuerade datacenter”, och bygger på korta fiberavstånd till tjänster och användare.

Efter kvartalets slut har vi därför förvärvat en anläggning i Kista, som vi skräddarsyr för att passa kombinationen av datacenter och IP-nät. Syftet är att etablera en kraftfull nätknutpunkt för företag i norra Stockholmsregionen. Målet är att inviga det nya datacentret under det första kvartalet 2024.

Privatsidan fortsätter att utvecklas positivt. Den sista september är antalet bredbandskunder 453 967 hushåll. Det är en nettotillväxt med 2 507 nya kunder. I relation till våra konkurrenter stärker vi greppet om marknaden. Bahnhof behåller en positiv tillväxt för våra snabba fibertjänster, trots ett mer ansträngt ekonomiskt läge för hushållen.

På privatsidan växer vi särskilt i de affärsområden som riktar sig till villaägare och bostadsrättsföreningar. Vi erbjuder fibertjänster till boende på upp till 10 Gbit/s (10 000 Mbit/s). Det är bredband som byggs för WiFi 7-standard. Den nya trådlösa tekniken är en revolution som förändrar förutsättningen för kommunikation.

I Helsingfors har vi etablerat tekniska och affärsmässiga förutsättningar för att leverera tjänster i Finland. Våra finska medarbetare bearbetar företag, bostadsrättsföreningar och villaägare med erbjudanden om blixtsnabba tjänster. Det ekonomiska utfallet gör ännu inget större avtryck, men på några få månader har vi vuxit organiskt med flera hundra kunder.

 

Finansiell situation i sammanfattning

Kassaflödet för perioden juli till och med september 2023 är 56,9 Mkr (50,8 Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof 596,1 Mkr (495,2 Mkr). Vi placerar våra likvida medel med krav på god avkastning och låg risk, med en viktning för snabb tillgänglighet.

Bahnhofs starka kassa kommer att användas till investeringar i framtidsprojekt. Vår ambition är att offensivt arbeta med kapitalet i tekniska och affärsmässiga nyinvesteringar i Sverige och utomlands. Vi har även en beredskap för potentiella förvärv av bolag som kan skapa synergier till vår affär.

Bahnhof är sedan i augusti noterat på Nasdaq ”First North”. Certified adviser är FNCA Sweden AB. Syftet med noteringen är att öka Bahnhofs synlighet i Sverige och utomlands.

 

Prognos för år 2023

Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på omkring 10 procent, med en rörelsemarginal på cirka 12 procent. Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter. Mot bakgrund av ett oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras. Vi bedömer att det finns en tydlig positiv uppsida.

 

Vision

Bahnhofs vision är att förnya och förändra perspektivet på digitala tjänster ur ett globalt perspektiv. Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och tillhandahålla som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Hållbarhetsdeklaration

  • Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord. Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.
  • Bahnhof driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön.
  • Bahnhof återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.
  • Bahnhof skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor och män.
  • Bahnhof arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.
  • Bahnhof stödjer väpnad och civil kamp mot Rysslands krig i Ukraina. Vi gör det genom insamlingar till ukrainska armén, opinionsbildning med kortvågsradio till det ryska folket, och genom att stödja civilsamhället i Ukraina med ett stort antal anställda systemutvecklare i landet. Bahnhof har varit på plats i Kyiv sedan 2004.

 

Företagsmarknad

Under det tredje kvartalet fortsätter den positiva utvecklingen av företagssegmentet. Totalt svarar koncernens företagsaffär för 149,4 Mkr (132,3 Mkr under samma period år 2022). Bahnhof fokuserar på nättjänster, som knyter ihop kommunikationen med våra datacenter.

 

Det sker med ett nordiskt perspektiv, där vi inte ser någon nationell gräns för våra nät-, data- och kommunikationstjänster. Bahnhof har etablerat infrastruktur i alla de tre nordiska grannländerna. Strategiskt satsar vi på att växa även utanför Sverige. I Finland pågår för närvarande en större operation, som riktar sig både till privat- och företagsmarknaden.

I Sverige bygger vi ut våra befintliga datahallar. Kundgrupperna är banker, försäkringsbolag, mediaföretag, dataspelsföretag och industriella verksamheter på olika spetsområden. Bahnhof är det självklara valet för utvecklare!

Det senaste tillskottet är ett nytt datacenter i Kista som kommer att färdigställas under det första kvartalet 2024. Det blir det självklara valet för företag i norra Stockholm som söker regionens bästa nätknutpunkt.

Den tekniska principen bakom våra anläggningar kallas ”distribuerade datacenter”. Hörnstenen är att lägga moln- och innehållstjänster så nära användare och kunder som möjligt, och på det viset få absolut snabbast svarstider (standard är ”max 1”, det vill säga maximalt en millisekunds fördröjning).

Bahnhofs molntjänster erbjuder maskininlärning för den som önskar bygga privata AI-kluster eller grafiskt tunga applikationer. Vi gör det inom ramen för våra plattformar som bygger på OpenStack och Bahnhof Cloud. Men vi är också den naturliga partnern för företag och offentlig förvaltning som söker fysisk colocation med egna servrar.

Elementica är ett dotterbolag i Bahnhof-koncernen. Affärsidén är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter i nära anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät. Vi avvaktar tills vidare med projektet i dess nuvarande form. Bakgrunden är ett osäkert läge i konjunkturen och omvärlden.

Företag i fokus – nya lösningar för våra kunder

Framtidens VR-spel säkras i Bahnhof Cloud

Med en passion för att skapa banbrytande VR-upplevelser har Fast Travel Games snabbt blivit en ledande aktör på området. För att möta de tekniska kraven i det snabbt växande VR-segmentet behövde de ett kraftpaket med snabbt internet, stabilt Wi-Fi och ett skalbart moln för versionshantering och backup. När de letade efter en prisvänlig och kunnig leverantör som kunde erbjuda allt detta dök ett namn snabbt upp – Bahnhof!

– Fast Travel Games grundades med visionen att forma framtidens VR-spel – att inte följa strömmen, utan vara med och definiera vad VR kan vara. Vi som grundat bolaget kommer alla från stora spelbolag som Electronic Arts och Dice, men kände att vi ville skapa något eget, något nytt, säger Kristoffer Benjaminsson, CTO Fast Travel games.

Bakom varje VR-titel finns mängder av stora binära filer, vilket kräver effektiv versionshantering. En process som innebär att man säkert lagrar olika versioner av filerna för att möjliggöra smidiga uppdateringar, backuper och återställningar vid behov. Länge hostade de filerna i Microsofts molnplattform Azure, men när mängden spelare och data snabbt växte blev prislappen alldeles för hög och överföringshastigheterna för låga. Nu hostas allt i en säker molnmiljö i ett av Bahnhofs svenska datacenter, med supersnabb konnektivitet och till ett bra pris.

– Vi behövde en mer robust lösning för vårt nätverk och vår versionshantering. Vi behövde också VPN för att möjliggöra distansarbete. Med Bahnhof kunde vi kombinera allt det här till ett vettigt pris. Nu kan Fast Travel Games fokusera på det vi gör bäst – att skapa revolutionerande VR-spel – medan Bahnhof tar hand om det tekniska underhållet.

Med Bahnhof har Fast Travel Games känt sig väl omhändertagna, och de har särskilt uppskattat företagets lyhördhet och service genom hela processen.

– Allt har fungerat bra, och Bahnhof har hela tiden tagit våra frågor på allvar oavsett vad saken har gällt. De förstår spelvärldens unika krav och utmaningar, och har anpassat sig efter just våra specifika behov. Det faktum att de står upp för rättigheter och integritet på nätet resonerar dessutom väl med oss och våra spelare, så vi är mer än nöjda med samarbetet, avslutar Kristoffer.

 

Privatmarknad

Under det tredje kvartalet växer Bahnhof med 2 507 nya kunder netto, till totalt 453 967 hushåll som har bredband via fiber från oss (motsvarande period år 2022 var nettotillväxten 3 987 nya kunder). Bahnhof behåller en positiv tillväxt för våra fibertjänster, trots den för närvarande svagare konjunkturen i omvärlden.

Det affärsområde som har starkast tillväxt är Bahnhofs satsning på bostadsrättsföreningar och villaområden. Bahnhof växer särskilt i de affärsområden som riktar sig till villaägare och bostadsrättsföreningar med dedikerad kapacitet. Vi har under kvartalet tagit ett antal riktigt bra affärer, och även inlett samarbeten med ett flertal större fastighetsägare.

Bahnhof erbjuder stabila och blixtsnabba fibertjänster som sänker kostnaderna för våra kunder. Vi paketerar tjänsterna med kompletta TV-paket för de som så önskar, även om de flesta kunder numera föredrar att själva välja utbud genom strömmad media.

Vi vinner affärer över hela Sverige, men vi lyckas nu även på mindre orter som tidigare varit dominerade av Telia. Vi kan nu erbjuda hyreshus, bostadsrätter och villor blixtsnabba fibertjänster på helt nya orter.

Några sådana exempel är i Lerum och Floda (med Göteborg som navet för expansion i Västsverige). Bahnhof bryter också ny mark i Norrland. I Skellefteå har vi till exempel tagit ett par riktigt stora föreningar. En framgångsfaktor i hela Västerbotten är att vi har en stor lokal närvaro med eget folk på plats (huvudkontor för Norrland ligger i Umeå). I storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö fortsätter vi att ta marknadsandelar med tjänster till villor och bostadsrättsföreningar.

 

Privatmarknad och bostadsrätter i fokus – nya lösningar för våra kunder!

Bahnhof exklusiv internetleverantör hos Trianons hyresgäster

Att som hyresgäst få snabbt och stabilt internet är idag inte bara ett önskemål – Det är ett krav! För att tillmötesgå detta valde Trianon, ett av Sveriges snabbast växande fastighetsbolag, att samarbeta med Bahnhof för att ta fram en blixtsnabb och pålitlig bredbandslösning för sina boende.

– Streaming av 4K-innehåll, online-gaming och hemarbete har blivit vardag för svenska hushåll – Snabba surfhastigheter har helt enkelt blivit ett måste. Med det här samarbetet blir det verklighet för våra hyresgäster, som nu enkelt kan teckna Bahnhofs snabba bredbandstjänster i sina hem, säger Lars Åkewall, förvaltningschef på Trianon.

Trianon är en av södra Sveriges största fastighetsförvaltare, och bara under det senaste decenniet har de vuxit tio gånger i storlek. För att möjliggöra en fortsatt stark tillväxt väljer de nu att satsa på installationen av robust fiber i sina fastigheter. Bahnhof går in som exklusiv internetoperatör, och har än så länge stått för fiberinstallationen i ett 30-tal av Trianons bostäder, med flera på gång. Hyresgästerna kan nu surfa blixtsnabbt i upp till 1 Gbit/s med oslagbar stabilitet och låg latens i Bahnhofs rikstäckande nät.

– Vi tror stenhårt på den här modellen. Vi får en medfinansiär för vår fiberinstallation, Bahnhof får exklusiv rätt att sälja sina tjänster och våra hyresgäster får bredband i toppklass. Ambitionen är att framöver koppla upp så många av våra fastigheter som möjligt med Bahnhof. Vi ser detta samarbete som en win-win för alla parter!

Trianon har bara goda saker att säga om samarbetet med Bahnhof, och vill särskilt uppmärksamma det personliga och proffsiga kundbemötandet som de har fått.

– Det är vanligt att företag bara vill kränga fler och fler saker till sina kunder, men Bahnhof har hela tiden varit extremt lyhörda och förstått vad som behövs för att möta just våra behov. Kontakten med ansvarig säljare har varit väldigt bra, och han har hela tiden tagit väl hand om oss. Vi ser mycket fram emot detta långsiktiga samarbete!

 

VD Jon Karlung har ordet

Namnet på NASA:s kommande bas på månen är ”Artemis”. Tanken är att uppföra en permanent bemannad station, kanske som språngbräda för framtida färder till Mars.

År 2025 är det tänkt att man ska landsätta de första människorna på månen, sedan Eugene Cernan i december 1972 stängde luckan på Apollo 17. Om det senare alls ägde rum förstås.

Konsten inspirerar ofta teknisk utveckling. Artemis är inte bara en grekisk gudinna. Det är också romantiteln på en (det ska medges) något töntig science fiction-roman från 2017 om en månbas som heter just ”Artemis”.

Kommunikation över extrema avstånd är ett återkommande tema i science fiction. I till exempel romanen ”Ender’s Game” från 1985 av Orson Scott Card finns en apparat som kallas ”Ansible”, som gör att en avlägsen gigantisk stjärnflotta kan fjärrstyras i realtid helt utan fördröjning. Jag tror visserligen att Card lånat idén från Ursula K. Le Guin.

I hennes debutroman ”Rocannon’s World” från 1966 myntar hon namnet Ansible (som är en sammandragning av ”answerable”). Det är teknik som gör att man kan få svar direkt, även mellan fjärran galaxer. Där är Bahnhof inte riktigt – ännu. Men sedan flera år tillbaka använder vi en mjukvara för automatisering av stor nätinfrastruktur. Systemet bygger på öppen källkod och heter just ”Ansible”.

 

Ur ett tekniskt perspektiv kallas fördröjning av kommunikation ”latens”. Det är ett begrepp som är centralt i all datakommunikation. Enkelt uttryckt handlar det om att ha så snabba svarstider som möjligt, utan fördröjningar. Ytterst sätter fysikens lagar och ljusets hastighet reglerna.

Latensen för dubbelriktad kommunikation till månen är till exempel 2,6 sekunder (26 000 millisekunder). Sedan tillkommer ytterligare fördröjning med pakethantering i switchar, routrar och servrar. I Stockholm är latensen mellan Bahnhofs datacenter alltid maximalt en millisekund. För enkelhetens skull kallar vi detta värde ”max 1”.

Vill du däremot nå andra datacenter i till exempel Sandviken, Katrineholm eller Luleå så får du räkna med en fördröjning på många millisekunder. I värsta fall kan det då handla om ett slags Postnord för IP-trafik med en latens som kan ligga uppåt 15-20 millisekunder.

Det här är hörnstenen för hur Bahnhof bygger fiberkommunikation och ”distribuerade datacenter”. Våra anläggningar för cloud och colocation är designade för blixtsnabb kommunikation. Det är anledningen till att de ligger i Stockholm och ”Greater Copenhagen” (Malmö) och inte på månen.

I början av 2024 kommer vi att inviga en ny anläggning i direkt anslutning till teknikklustret i Kista. Här finns dessutom ett uppdämt behov av prisvärda operatörstjänster för nätkommunikation. Vi välkomnar alla till den nya knutpunkten – lite närmare stan, billigare och mycket snabbare!

 

Bahnhof gör ett nytt rekordkvartal!

Hur går då själva affären? Det är ett lysande tredje kvartal i dubbel bemärkelse. Bahnhof tänder inte bara upp mer ljus än någonsin i Nordens snabbaste fiber för bredband och datacenter. Vi gör dessutom ett riktigt kanonresultat!

Omsättningen ökar med 9,5 procent till 477,9 Mkr (436,5 Mkr). Framför allt förbättras marginalerna kraftigt jämfört med samma period år 2022. Rörelseresultatet ökar till 70,2 Mkr (58,1 Mkr) vilket är en förbättring med 21 procent. Nettomarginalen under det tredje kvartalet är 15,5 procent. Bahnhof försvarar också marginalerna i stadsnätsaffären.

 

Företagsaffären är särskilt positiv. Efterfrågan på säker och stabil datakommunikation är fortsatt hög. Vi har tagit flera affärer i datacenter för både privata och offentliga aktörer. Vi räknar också med att stänga fler affärer under slutet av året. I bedömningen ingår ett nordiskt perspektiv, där vi på allvar sträcker oss utanför Sveriges gränser. Det är ett gott slagläge inför det nya året!

 

På privatsidan är utvecklingen starkast för villor och bostadsrättsföreningar. Bakgrunden till framgången är att vi erbjuder marknadens vassaste tjänster till överkomliga priser.

Utvecklingen i stadsnät är däremot något trögare. Jag tror att de öppna stadsnät som höjt avgifterna har skjutit sig i foten. Det går inte att i det oändliga fortsätta att höja priserna. Jag har skrivit om det här tidigare. Man kan sammanfatta läget med att grodor inte överlever i kokande vatten, även om man höjer temperaturen lite i taget.

 

Det visar sig dessutom att allmännyttan och stora bostadsbolag lägger på dolda avgifter till sina hyresgäster för ja, ”luft”. Ibland motiverar hyresvärdarna påslagen med att det finns ett gammalt fastighetsnät med koaxialkabel i huset.

I praktiken är det här en saltad kostnad på nästan ett par hundralappar i månaden för luft, som avsiktligt döljs för de boende i allmännyttans mer utsatta förortsområden. Om man vill ha blixtsnabb fiber till halva priset ska man i stället bo i villa i Djursholm, eller i en bostadsrätt med paradvåning på Östermalm.

Den tekniska utvecklingen möjliggör allt snabbare tjänster. Bahnhof erbjuder sedan länge 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s) som bashastighet. I bostadsrätter och villor finns dessutom även 10 Gbit/s (10 000 Mbit/s). Det är fibertjänster som gifter sig perfekt med nya trådlösa tjänster som WiFi 7.

För ett år sedan var Bahnhof den första operatören i Norden som lanserade WiFi 6E (på 6 GHz-bandet). Vi tar nu täten i den trådlösa revolutionen. Det sker genom nästa generations trådlösa standard. Det är WiFi 7 (802.11be) med tilläggsbenämning ”Extremely High Throughput”. Det är en teknik som i praktiken sopar banan med allt som funnits tidigare, inklusive 5G.

 

I slutet av oktober var ett stort gäng med Bahnhof-tekniker och jag själv några dagar på den internationella branschträffen och nätverksmässan ”Network X” i Paris. Här pratade man mest av allt om WiFi 7. Den nya trådlösa tekniken är ju det största som hänt på många år! Bahnhof började sälja WiFi 7 redan under sommaren, och nu är vi klara med att lansera tekniken i större skala.

I ena ringhörnan står alltså den gamla tidens cellulära monopol från telejättarna med dyrt och långsamt 5G. Den tekniken kräver energislukande basstationer som måste vara många och ligga väldigt tätt (dyrt!), och dessutom kämpa om ett begränsat spektrumband. På andra sidan står i stället framtiden med ett konsumentnära perspektiv: den moderna tidens blixtsnabba trådlösa WiFi 7-förbindelser på det högre spektrumbandet.

Här skulle jag kunna gräva ner mig i nördfakta på extrem detaljnivå. Men utan att bli långrandig kan man säga att WiFi 7 är byggt för minst 10 Gbit/s, med en kanalbredd som vida överträffar tidigare tekniker. Den teoretiska överföringshastigheten för samtidiga dataströmmar är hela 46 Gbit/s. Kort sagt, att jämföra din trötta WiFi 5-utrustning med WiFi 7 är som att jämföra en kostig med en motorväg.

Ur ett industriellt och globalt branschperspektiv är det intressant att konstatera att den finska bolaget Nokia begripit allt detta – finnarna är framsynta! De har diversifierat sin tillverkning och satsar nu även på WiFi 7, där lansering av hårdvara för konsumenter och företag genomförs under hösten 2023.

 

I Sverige har Börje och den svenska firman Ericsson däremot valt att gå åt rakt motsatt håll. Man har med berått mod stängt ner utveckling och produktion av konsumentinriktad framtidsteknik med WiFi, och istället satsat på att försöka kränga dyra 5G-basstationer. Kunderna är ännu inte imponerade.

I värsta fall kan det här vara på samma nivå som när Ericssons tekniker i Kista dömde ut Iphone år 2007 (”en skittelefon som ingen skulle köpa”). Jag läser i affärspressen att Börje tror på en positiv framtid, när han väl fått ordning på sitt amerikanska molnföretag som ju kostat en slant. Jag vill då citera Franz Kafka: ”Var inte alltför optimistisk, ljuset i tunneln kan vara ett tåg”.

Bahnhof tänker annorlunda! Vi är precis det höghastighetståg som rusar fram genom tunneln. Vi har framtiden för oss! Det finns nu ett marknadsmässigt utrymme, där vi kan utnyttja de möjligheter som uppstår med teknikskiften. Makten över kommunikation flyttar allt närmare konsumenter och företag, bort från gamla tidens traditionella cellulära telekommodeller.

Nedtecknat (utan dimma) den 6 november 2023

Bahnhof HQ, Sveavägen 41

Jon Karlung

Verkställande direktör

 

Finansiell situation

Närmare upplysningar om underliggande finansiella faktorer återfinns i denna rapport. Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget.

 

Utveckling av resultat och ställning

Intäkterna för perioden juli till september 2023 uppgick till 477,9 Mkr (436,5 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder.

Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 70,2 Mkr (58,1 Mkr). Rörliga ersättningar till stadsnät har ökat men Bahnhof behåller ändå nettomarginalen. Flera stadsnät har höjt sina priser och det har tvingat Bahnhof att höja priset mot slutkund.

 

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för perioden juli till september 2023 är 56,9 Mkr (50,8 Mkr). Den sista september är likvida medel i Bahnhof 596,1 Mkr (495,2 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 80,3 Mkr (86,4 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt.

Den starka kassan kommer att användas till investeringar i framtidsprojekt; dessa innefattar bland annat expansion i utlandet, nätutbyggnad för kommunikation och datacenter, samt en ökad beredskap för förvärv.

 

Bahnhofkoncernen och bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519–9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347-4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636), ett norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 351) samt ett danskt dotterbolag Bahnhof Elementica ApS (44155745). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

 

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer.

I årsredovisningen för 2022 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen. Ingen förändring har skett jämfört med årsredovisning.

 

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof (genom bolaget K.N. Telecom). Det finns ett konsultavtal mellan huvudägarna i K.N. Telecom och Bahnhof med en fakturerad kostnad på 3,6 Mkr per år. Bonus, optionsprogram eller andra ersättningar till huvudägarna för arbetet i Bahnhof förekommer inte.

K.N. Telecom äger en fastighet i centrala Borlänge med adress Parkgatan 6. Det är en större kontorsbyggnad på egen tomt som är dimensionerad för 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor. Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 102 227 kronor per månad till K.N. Telecom AB.

Jon Karlung
vd
jon.karlung@bahnhof.net

Detta är sådan information som Bahnhof AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 november 2023 klockan 08:00.

Certified adviser: FNCA Sweden AB
08-528 00399
info@fnca.se

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer