Nyheter

Ändrat datum för delårsrapport Q2 2023

Styrelsen i Bahnhof AB (publ) har beslutat att ändra datum för delårsrapporten för kvartal 2, januari till juni 2023. Rapporten kommer att publiceras tisdagen den 22 augusti 2023 klockan 08.00.

Tidigare kommunicerat datum var den 17 augusti 2023.

För mer information, vänligen kontakta: 

Jon Karlung, vd, 076-111 01 60, jon.karlung@bahnhof.net

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer