Nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning

Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr)

Resultat efter skatt: 214,1 Mkr (179,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 1,99 SEK (1,66 SEK)

Nettomarginal: 14,6%  (13,1%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten. Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022.

Läs fullständig rapport som pdf

DATASÄKERHET I KRIGETS SKUGGA:

SÄKRA NÄT- OCH CLOUDTJÄNSTER!

REKORDÅR!

Vinst: 263 Mkr +15,4 procent! (jämfört 2022)

Omsättning: 1 877 Mkr +8,5 procent! (jämfört 2022)

ÄNTLIGEN! TEKNIKREVOLUTION! ALLA HAR WiFi 7-FEBER!

VILLOR & BOSTADSRÄTTER:FOLK KRÄVER BAHNHOFS BREDBAND!

 

År 2023 i sammanfattning

Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr)

Resultat efter skatt: 214,1 Mkr (179,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 1,99 SEK (1,66 SEK)

Nettomarginal: 14,6%  (13,1%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser motsvarande period 2022.

Rekordår i skuggan av kriget!

Helåret 2023 präglas av en stabil tillväxt med riktigt starka marginaler! Rörelseresultatet ökar till 262,8 Mkr (227,6 Mkr) vilket är en förbättring med hela 15,4 procent. Omsättningen ökar samtidigt med 8,5 procent till 1 877,4 Mkr (1 731,0 Mkr).

Bahnhof lyckas att förena både en stabil tillväxt med förbättrade marginaler! Efterfrågan på säkra IT-tjänster fortsätter att öka, även i början av år 2024. Det mörka omvärldsläget förstärker behoven av digital säkerhet och dataskydd.

Trenden är ett ökat kundintag på företagssidan, med en del riktigt stora affärer. En av dem gäller ett av Sveriges största företag (som vi inte namnger). Bahnhof levererar säker datakommunikation, med skydd för överbelastningsattacker.

Framgången fortsätter också för Bahnhofs storsäljare – vår blixtsnabba 10 Gbit/s-tjänst med dedikerad fiber till kontor och kommersiella lokaler. Tjänsten är framtidssäkrad för den nyligen lanserade WiFi 7-standarden. Kombinationen av fiber och WiFi 7 revolutionerar trådlös dataöverföring. Tekniken passar också villaägare och bostadsrättsföreningar.

På privatsidan växer vi helt organiskt, utan att köpa våra kunder. Den sista december är antalet bredbandskunder 456 922 (444 382) som beställt någon av Bahnhofs snabba fibertjänster. Det är en nettotillväxt med 12 540 kunder på årsbasis.

Bahnhof behåller en positiv tillväxt för bredbandstjänster, trots ett ansträngt läge för hushållen. De prishöjningar som genomförs i kundledet beror nästan uteslutande på underliggande höjningar från nätägare, kommunikationsoperatörer och i vissa fall allmännyttans fastighetsbolag. Vi arbetar samtidigt med stenhårda effektiviseringar.

Under 2024 kommer Bahnhof att genomföra stora investeringar i både infrastruktur, och nyetableringar. Det gäller bland annat datacenter, som nu designas och byggs för att vara maximalt säkra även i ofärdstider. Det är nu möjligt att boka exklusiv plats i till exempel det vi kallar ”en mötesplats för ljus”; den nya nätknutpunkten i Kista, Stockholm. Kontakta sales@bahnhof.net!

Bahnhof har under 2023 byggt ett brohuvud i Finland. Målet var att i fas ett nå ett fyrsiffrigt antal hushåll, samt ett antal anslutningar till företag. Vi har uppnått målet och vi går nu in i fas två. Bahnhof kommer att driva offensiva kampanjer i vårt östra grannland under hela 2024.

Finansiell situation i sammanfattning

Kassaflödet för 2023 är 197,0 Mkr (129,6 Mkr).

Den sista december är likvida medel i Bahnhof 757,7 Mkr (560,4 Mkr). Vi placerar våra likvida medel med krav på god avkastning och låg risk, med en stor viktning för snabb tillgänglighet. Bahnhof har under året investerat totalt 26,0 Mkr (28,9 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Bahnhofs starka kassa kommer att användas till investeringar i framtidsprojekt. Vi kommer att arbeta med kapitalet i tekniska och affärsmässiga nyinvesteringar i Sverige och utomlands. Förvärvsstrategin under 2024 kommer att vara aktivt sökande. Den utgår från en filosofi som bygger på att etablera nytt, eller att komplettera. Mogna och mer etablerade tjänster som vi redan driver byggs bäst i egen regi.

Höjd utdelning!

Styrelsen rekommenderar en ordinarie utdelning på totalt 2 kronor per A- och B-aktie (år 2022 1,75 kr, varav 50 öre extrautdelning). Förslaget till årsstämman den 14 maj medför att totalt 215,13 Mkr kommer att delas ut till Bahnhofs aktieägare. Avstämningsdag för utdelning är den 16:e maj (med utbetalningsdag den 21:a maj.)

Prognos för år 2024

Bahnhofs prognos för helåret 2023 är en omsättningstillväxt på omkring 10 procent, med en rörelsemarginal på cirka 12 procent. Prognosen bygger på data om abonnemangsintäkter. Mot bakgrund av ett oförutsägbart omvärldsläge kan prognosen komma att justeras. Vi bedömer att det finns en tydlig positiv uppsida.

Bahnhofs prognos för helåret 2024 är en omsättning som överstiger 2 miljarder kronor, med en rörelsemarginal på drygt 12 procent. Prognosen bygger på vår analys och data om abonnemangsintäkter. År 2024 kan komma att präglas av stora möjligheter för etablering på nya affärsområden och marknader, men också utmaningar. Bahnhof avser driva en offensiv operation med investeringar, nyetableringar, potentiella förvärv och satsningar i utlandet.

Vision

Vi ska vara en internationell moln- och internetaktör som erbjuder säker, klimatsmart och innovativ kommunikationsteknik för företag och privatpersoner.

Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar. De tjänster vi bygger ska vara möjliga att skala upp, och tillhandahålla som löpande abonnemang. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Om kriget kommer

Bahnhof organiserar nu verksamheten i Sverige för en potentiell krigsfara. Vi planerar för att vara motståndskraftiga för digitala eller väpnade angrepp mot infrastruktur (egen och kunders). I samråd med Försvarsmakten krigsplacerar vi personal i Bahnhof. Vi stärker den tekniska redundansen. Vi ser också över datasäkerhet som handlar om registervård, och förbereder för att omedelbart kunna förstöra datalagrade uppgifter.

Hållbarhetsdeklaration

Bahnhof sätter människan i centrum! Vi värnar om individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Det är inte tomma ord.

  • Vi tar ställning även i kontroversiella frågor där våra kärnvärden hotas. Vi står upp för våra kunder.
  • Bahnhof driver teknik på ett sätt som inte i onödan gör av med energi eller äventyrar miljön.
  • Bahnhof återanvänder energi i datacenter, och vi har ett återvinningsprogram för elektronik- och teknikutrustning.
  • Bahnhof skapar ett arbetsklimat som odlar kreativitet, nyfikenhet och stort eget ansvar, med lika villkor för kvinnor, män och ickebinära.
  • Bahnhof arbetar aktivt mot korruption och mygel i alla dess former.

Rysslands angreppskrig mot Ukraina

Bahnhof stödjer väpnad och civil kamp mot Putins krig i Ukraina. Vi gör det genom insamlingar till ukrainska armén, opinionsbildning mot kriget med kortvågsradio till det ryska folket, och genom att stödja civilsamhället i Ukraina med ett stort antal anställda systemutvecklare i landet. Bahnhof har varit på plats i Kyiv sedan år 2004. Några av våra ukrainska anställda är nu i stridande förband vid fronten.

Företagsmarknad

Den positiva utvecklingen av företagsaffären fortsätter. Totalt svarar koncernens företagsaffär under helåret 2023 för 595 Mkr (530 Mkr under år 2022). Vi växer särskilt inom området stabila och driftsäkra kommunikationstjänster. Det handlar om dedikerat bredband via fiber med bandbredder på 10 Gbit/s eller mer.

Nu står datasäkerhet mer än någonsin i fokus! Både små och stora kunder ser över sina digitala tjänster. Kundgrupperna är banker, försäkringsbolag, medieföretag, dataspelsföretag och industriella verksamheter på olika spetsområden.

Ett exempel är ett av Sveriges största företag (vi namnger ej) som har beställt flera säkra nättjänster; fiber med 100 Gbit/s-förbindelser, med egna diversiva kabelvägar som är kopplade till helt oberoende stationer. Alla anslutningar är i sin tur kopplade till överbelastningsskydd (DDoS-skydd). Det senare bygger på ett fördjupat skydd, som analyserar och filtrerar ut angrepp automatiskt.

I Sverige bygger vi ut våra befintliga datahallar. I grunden kan vi erbjuda en säker hamn för de företag som önskar pålitlig och redundant drift på svensk mark, med svensk lagstiftning. Bahnhof har inga utländska storägare i koncernen. Vi har infrastruktur i alla de tre nordiska grannländerna sedan länge.

Den tekniska principen bakom våra anläggningar kallas ”distribuerade datacenter”. Hörnstenen är att lägga moln- och innehållstjänster så nära användare och kunder som möjligt, och på det viset få absolut snabbast svarstider (normalt ”max 1”, det vill säga maximalt en millisekunds fördröjning). Det senaste tillskottet är ett nytt datacenter i Kista. Det är det självklara valet för företag i norra Stockholm som söker regionens bästa nätknutpunkt.

Bahnhof är en trygg partner för företag och offentlig förvaltning som söker fysisk colocation med egna servrar. I vissa fall även med fysiskt bombskydd. Bahnhof har flexibla lösningar med skräddarsydda utrymmen för ”cage” (säkerhetsburar för rackskåp). Självklart uppfyller vi de ISO-standarder som krävs!

Bahnhofs molntjänster erbjuder maskininlärning för den som önskar bygga privata AI kluster, och grafiska tunga applikationer. Vi gör det inom ramen för våra plattformar som bygger på OpenStack och Bahnhof Cloud. Bahnhof är det naturliga valet för utvecklare och kodare.

 

Elementica – datacenter i Stockholm

Affärsidén bakom Elementica är att uppföra ett energiintensivt men klimatsmart datacenter i nära anslutning till Stockholms tyngsta och viktigaste infrastruktur för energi, fjärrvärme och fibernät. Bygglov och tekniska förutsättningar är på plats. För närvarande söker vi relevanta svenska eller utländska samarbetspartners för att realisera projektet.

Företaget i fokus – nya lösningar för våra kunder!

The Park väljer Bahnhofs WiFi-lösning för 2 500 kvm stor coworking-miljö

Med sin coworking-lösning erbjuder The Park dynamiska och innovativa arbetsmiljöer för en blandning av frilansare, startups och etablerade företag. När det var dags att öppna sin lokal i Forskaren – en nyinvigd kontorsbyggnad i Hagastaden med fokus på life science – krävdes ett robust och skalbart kontorsnätverk som kunde täcka hela den drygt 2 500 kvm stora coworking-miljön. Med hjälp av Bahnhofs bredband och WiFi-lösning kan The Park nu erbjuda en uppkoppling som möter medlemmarnas alla krav, oavsett var i lokalen de sitter!

– Länge har normen varit ett skrivbord per anställd. Nu när hybridarbete har blivit allt vanligare söker många alternativa, mer flexibla, kontorslösningar – även större bolag har börjat anamma denna filosofi, som utöver flexibilitet ger tillgång till ett brett affärsnätverk och inspirerande community. The park har idag över 2 000 medlemmar från 400 bolag, och det är tydligt att coworking-modellen är ett koncept som är här för att stanna, säger Mikael Ahlström, VD på The Park.

I dagens kontorsmiljöer har den digitala delen blivit minst lika viktig som den fysiska. Man måste kunna lita på att uppkopplingen klarar av alla videomöten, livesändningar och digitala föreläsningar som äger rum på daglig basis. För att möjliggöra denna sömlösa digitala upplevelse levererar Bahnhof nu en dedikerad fiberförbindelse med full redundans tillsammans med ett robust WiFi-nätverk med brandväggar, vilket garanterar en konstant och pålitlig uppkoppling för The Parks medlemmar.

– Vårt mål på The Park är att skapa ett så kallat ”fygitalt” community, som består av de bästa delarna från både den fysiska och digitala miljön för våra medlemmar – en pålitlig uppkoppling är en avgörande del i att nå det målet.

The Park är mer än nöjda med Bahnhofs tjänster, och deras medlemmar har redan börjat utnyttja den blixtsnabba uppkopplingen till sina livesändningar och digitala events.

– Vi har under hela projektets gång haft en transparent och öppen dialog, vilket kändes oerhört tryggt för oss som kund. Leveranserna har gått smidigt och allting funkar som det ska. Vi har dessutom fått ett stort stöd genom hela processen, Bahnhof förstod våra behov och hjälpte oss att hitta den lösning som krävdes för just denna lokal, avslutar Mikael.

Privatmarknad

Under det fjärde kvartalet växer Bahnhof med 2 955 nya kunder netto till totalt 456 922 hushåll den sista december 2023. Det är flest av alla operatörer i Sverige! Trots ett tuffare konjunkturläge i omvärlden behåller Bahnhof en positiv tillväxt för våra snabba och säkra fibertjänster!

I första hand fokuserar vi på samarbeten med fastighetsbolag, hyresvärdar, bostadsrätter och villor. De allra snabbaste tjänsterna, till de lägsta priserna, kan Bahnhof erbjuda just villaägare och bostadsrättsföreningar. I allmännyttan är det tyvärr dyrare, men det beror på att dessa fastighetsägare ofta lägger på omkring 150 kronor extra per månad till sina hyresgäster (en avgift som nästan alltid är osynlig i kundledet).

Bahnhof har färdiga paket för 10 Gbit/s till villaägare och bostadsrättsföreningar som passar perfekt med den nya WiFi 7-standarden. De flesta kunder har valt bort linjär-tv, och föredrar att själva välja utbud genom strömmad media.

Bahnhof vinner affärer genom kundnöjdhet. Vi arbetar kundnära med egen kundtjänst, egna installatörer och egna tekniker. Bahnhof övertygar genom lokal närvaro och en känsla för vad folk faktiskt gillar. Bostadsrättsföreningar och villaägare byter allt oftare till Bahnhof. Det ger bättre ekonomi för föreningen och det enskilda hushållet. På köpet får de en snabbare och bättre tjänst.

Privatmarknad och bostadsrätter i fokus – nya lösningar för våra kunder!

BRF sänkte kostnaderna med Bahnhof – Från offert till uppkoppling på rekordtid!

Mitt i centrala Malmö ligger bostadsrättsföreningen Godheten. En förening som präglas av gemenskap och mångfald, och värnar om sina medlemmars rätt till integritet samt privatliv. När man letade efter en snabb och pålitlig bredbandslösning var Bahnhof inte bara det mest prisvärda alternativet – utan även den operatör som kunde hjälpa föreningen att komma igång fortast och mest friktionsfritt. Hela 259 bostäder skulle kopplas upp, något som Bahnhof löste på mindre än en månad!

– Vårt huvudkrav var att hitta en pålitlig och serviceinriktad bredbandsoperatör som kunde leverera höghastighetsinternet utan att vi som styrelse behöver agera mellanhand. Bahnhof erbjöd en kombination av attraktiva priser, snabbhet och goda rekommendationer. Deras förmåga att snabbt förstå och tillgodose våra behov var avgörande för vårt val, säger Anton Bäckvall, vice ordförande BRF Godheten.

Föreningen ville framtidssäkra sig med 1 000 Mbit/s till varje lägenhet. När de fick nys om att de kunde koppla upp sig med Sveriges snabbaste och säkraste bredband till ett förmånligt kampanjpris blev valet mycket lätt. Att varje medlem dessutom har möjlighet att själva uppgradera till 10 Gbit/s – som tillsammans med Bahnhofs nya WiFi 7-router möjliggör rekordsnabb trådlös surf – gjorde erbjudandet omöjligt att tacka nej till!

– I en digitaliserad värld där allt fler tjänster och enheter är uppkopplade är hastighet en nyckelfaktor för en problemfri vardag. Vi ville försäkra oss om att våra boende hade tillgång till toppmodern teknik som möjliggör en snabb och stabil internetuppkoppling. Bahnhofs tekniska lösningar känns framtidssäkra och i linje med vad vi eftersträvar i vår förening.

BRF Godheten är särskilt nöjd med hur enkelt och smidigt det var att implementera tjänsten, och hur väl Bahnhof har lyckats med att hålla alla deras medlemmar uppkopplade utan avbrott.

– Anslutningen är stabil och hastigheten överträffar våra förväntningar. Servicen har varit exemplarisk, de har varit lyhörda för våra frågor och visat sig ha en mer personlig touch och större vilja att anpassa sig efter våra behov jämfört med vår förra operatör, avslutar Anton.

Är din förening också trött på dyra och dåliga internetförbindelser? Med Bahnhof kan ni få 1 000 Mbit/s – från 49 kr/mån per hushåll. Kontakta oss för gratis rådgivning och en anpassad offert.

Ring 010-510 00 00 eller mejla brf@bahnhof.net så hjälper vi er vidare!

VD Jon Karlung har ordet

Den första september 1939 gick det polska kavalleriet till storms mot de anfallande tyska pansartrupperna. Med löddrande hästar, sänkta lansar och svärd red man i sporrsträck mot döden: Hitlers våg av stridsvagnar under ledning av den preussiske pansargeneralen Heinz Guderian. Hästkött mötte en mur av stål.

Det finns bara ett problem med den här historieskrivningen. Den är inte sann. Det finns visserligen en isolerad händelse där något åt det här hållet, fast i liten skala, kan ha inträffat. Men polackerna kände förstås till modern krigföring, och att svärdsviftning mot pansartrupper inte fungerar.

Myten har ändå envist bitit sig fast, och den har använts av olika sidor med olika motiv; för att framkalla en känsla av att motstånd är meningslöst, för att berömma heroiskt mod eller för att beskriva ren dumhet. Men den är ett kvitto på att krigets första offer är sanningen. Det är lätt att drunkna i ett slukhål av propaganda, särskilt på internet.

Själv tycker jag att bilden av hästar som möter pansartrupper är en perfekt metafor för effekterna av teknikskiften. Bli aldrig ett museum! Nyckeln till framgång är tempo, rörlighet, kreativitet och kommunikation.

I vårt kärnvapensäkra datacenter Pionen har vi en mekanisk räknemaskin från 1960-talet. Plåtklumpen är en påminnelse från en annan tid. Facit i Åtvidaberg byggde ju mekaniska räknemaskiner med kugghjul. I slutet av 60-talet red man i affärsmässig galopp mot fienden – den elektroniska kalkylatorn som såldes av HP, Casio och Texas Instruments. Utgången var given. I början av 1970-talet fick tusentals anställda sparken, och ridån gick ner för kugghjulen och direktör Gunnar Ericssons Facit.

Det här för mig osökt in på det som går under vårt interna kodnamn ”Operation Gladpack”. Jag kan naturligtvis inte föregripa detaljer, men låt mig säga att det handlar om trådlösa kommunikationstjänster, särskilt den nya standarden 802.11be, den som i dagligt tal kallas WiFi 7.

Det är en 3-filig motorväg som sömlöst gifter ihop kanalbanden 2,4 GHz, 5 GHz och 6GHz.

Det här är en riktig revolution! Inom en snar framtid kommer en trådlös tsunami svepa över världen. Folket, konsumenterna och användarna kommer att stå på barrikaderna för den användarvänliga och faktiskt billiga tekniken. Jag tänkte på det här när jag för några veckor sedan gick runt i Tokyo, och inte en enda gång behövde ansluta mobilen till en gammaldags 5G-basstation. Bahnhofs nätchef har ungefär samma erfarenhet från Seoul i Sydkorea. Det här blir något att bita i för den svenska firma som har samma namn som den siste direktören för Facit i Åtvidaberg.

Vad blir effekterna av WiFi 7? (klipp gärna ut och spara)

  1. Kablarna är på väg bort från hem och företag! Ingen kommer vilja ha dessa härken med oformliga ormbon! WiFi 7 är kort och gott en kabeldödare. Vi får fullt kräm åt alla enheter hemma, helt sladdlöst.
  2. Hastigheter på mellan 3 och 5 Gbit/s kommer dominera våra bostäder och kontor. Jag förutser en total slakt på samtliga tjänster som understiger 1 Gbit/s. Och snart kommer både hushåll och företag vilja ha minst 10 Gbit/s motorväg mot internet.
  3. Det är ett perfekt äktenskap mellan ljus och radiovågor! Vi kommer att få ett teknologiskt samlag mellan fiberportar och trådlösa accesspunkter för WiFi 7 (både utom- och inomhus). Och lite längre bort lurar WiFi 8 i vassen.
  4. Alternativa och konsumentanpassade kommunikations- och affärsmodeller för nättjänster kommer att vinna över traditionella telebolag.

År 2023 och det ekonomiska resultatet

Godheten lyser upp Bahnhofs bokslut för helåret år 2023! Det är en mörk tid och då får man ta fasta på ljuspunkter. Nu tänker jag inte bara på vanlig hygglig vänlighet, utan just på bostadsrättsföreningen vid namn ”Godheten” i Malmö. Föreningen är ett perfekt exempel på den typ av affärer vi vinner allt oftare.

Sent i november 2023 hörde föreningen av sig till oss. De var 259 lägenheter som satt i klistret med en annan operatör, och behövde fixa snabbt bredband på stubinen. Redan före jul var allt klart! Bahnhof bytte utrustning och framtidssäkrade hela föreningen med ny nätanslutning. Dessutom är allt förberett för den nya WiFi 7-standarden. Styrelsen kunde luta sig tillbaka, och samtidigt se hur föreningens kostnader sjönk dramatiskt.

År 2023 präglas just av att Bahnhof vinner över allt fler bostadsrättsföreningar och villaområden. I skrivande stund har vi till exempel ett erbjudande för bostadsrättsföreningar på 1 Gbit/s för 49 kronor i månaden per lägenhet. Men i större föreningar finns ännu lägre priser! Prata nu med din styrelse och be dem kontakta oss redan idag på brf@bahnhof.net.

Jag är förstås glad över årets ekonomiska resultat som med råge överträffar prognosen! Vi förbättrar rörelseresultatet med 15,5 procent, med en nettomarginal för helåret på 14,6 procent. Det är klart över den prognos vi själva angav, och vi gör ett EBIT på nästan 263 Mkr.

Omsättningen landar i stort sett som prognostiserat. Vi flyttar kort sagt fram våra positioner ytterligare med en organisk kundtillväxt både på privat- och företagssidan. Bahnhof kan den svåra konsten att förena egen tillväxt, och samtidigt göra ett kanonresultat på sista raden.

Företag värderar idag datasäkerhet på ett helt annat sätt än tidigare. Jag hoppas att många kommer att dra lärdom av de allvarliga incidenter, med intrång som hänt i omvärlden. Är ni oroliga? Välj Bahnhof för datasäkerhet. I vårt DNA finns en filosofi som bygger på säker kommunikation, och skydd mot attacker.

Bahnhof har dessutom integrerat AI som en del av vår tjänsteportfölj. Vi erbjuder infrastruktur för privata AI-moln på flera av våra plattformar, där man kan träna modeller på sin egen data, utan att riskera att information spiller utanför den egna verksamheten. Bahnhof fokuserar särskilt på att erbjuda infrastruktur i de cloudmiljöer som bygger på OpenStack.

Finlands sak är vår!

Under 2023 har vi etablerat oss i vårt östra grannland. Det finska fälttåget bygger på att landet genomför en stor fiberutbyggnad. Det är ett antal aktörer som nu gör det möjligt att bryta upp den tidigare relativt slutna marknaden. Så fort vinterns tjäle bokstavligen går ur marken kommer nya möjligheter att öppna sig. De mer trötta operatörerna i Finland kan räkna med att den svenska uppstickaren Bahnhof kommer att bli en blåslampa i baken!

Kommer kriget?

Många frågar sig om året nu är 1939. Det vet ingen, men det kan vara så.

Bahnhof har några anställda kollegor som befinner sig i stridande förband vid fronten i Ukraina. De är unga ukrainska IT-killar (kodare och utvecklare) som med vapen i hand slåss för friheten och landets överlevnad. Bahnhof stöttar Ukraina genom insatser på många sätt, både ekonomiskt och materiellt.

Ett är säkert. Bahnhof för ingen strutspolitik. Vi planerar och förbereder oss på att skydda våra kunders tjänster och infrastruktur för det värsta. Vi krigsplacerar personal i Bahnhof. Målet är att skydda svenska IT-tjänster (både privata och offentliga) och deras kommunikation.

Djupt under Sofia kyrka, insprängt i det svenska urberget, ligger datacentret Pionen White Mountain. Jag brukar tänka på Cheyenne Mountain, som huserar NORAD, som ett slags trivsam vänort till Vita bergen på Söder i Stockholm. Kodnamnet ”Pionen” från det kalla kriget har vi behållit. Faktiskt även skyltarna med texten ”Dessa övertrycksventiler låses endast vid skyddsdrift 1”. På motsvarande sätt finns pansarluckorna från det kalla kriget kvar även i vårt datacenter ”Sparven” i Malmö. Och det gäller även vårt datacenter Thule som är ingjuten i en betongkassun djupt under Brunkebergsåsen.

Förhoppningsvis behöver vi aldrig tillämpa ”skyddsdrift 1” i verkligheten. Den motsvarande termen på engelska är förresten ”DEFCON 1”, som också kallades “COCKED PISTOL”, med tilläggsförklaringen ”Nuclear war is imminent or has already begun”.

Självklart bygger datasäkerhet i första hand på säker och stabil drift utan avbrott, och skydd mot digitala attacker eller intrång. Men i ett skymningsläge, och definitivt i ett krig som ju tyvärr inte längre kan uteslutas, så blir även det fysiska skalskyddet kritiskt.

Det stora avslöjandet!

Till sist: det är med växande stolthet jag ser hur Bahnhofs egen styrelsemedlem Jens Nylander tar världen med storm med sin AI-drivna databas. Miljontals leverantörsfakturor från Sveriges kommuner och offentliga aktörer matas in i systemet, och det mest häpnadsväckande slöseri avslöjas. Jens är en sann entreprenör i ordets rätta bemärkelse! Hatten av!

Man behöver inte ha några ideologiska skygglappar för att se att det som väller fram är ett enormt slöseri med skattemedel, vetter åt korruption och rentav kan vara olagligt. Det blev därför oemotståndligt att inte sätta AI-roboten i arbete även för Bahnhofs räkning.

Jag har därför beställt en specialkörning av bokföringen i PTS. Det tycks vara en statlig myndighet som ofta har vidlyftiga utgifter. Den som betalar myndighetens kalas är i praktiken alla bredbandskunder i Sverige. PTS borde koncentrera sig på att motverka monopol (i hela ekosystemet) och skapa ett regelverk som gynnar bra och prisvärda bredbandstjänster.

Det vore också klädsamt om myndigheten hade en grundläggande känsla för datasäkerhet, och slutade upp med att okritiskt lämna ut handlingar om känslig digital infrastruktur till okända parter, utan en rejäl sekretessprövning. I värsta fall har vi annars en myndighet som blir ett slags självbetjäningsbutik för Putin eller den kinesiska staten.

Jag säger – håll huvudet kallt! Var aktsam med data och stå upp för frihet och demokrati! För att citera en brittisk reklamkampanj från sommaren 1939: Keep calm and carry on!

Södermalm den 12:e februari år 2024

Pionen White Mountain,

Jon Karlung

Verkställande direktör

 

Finansiell situation

Närmare upplysningar om underliggande finansiella faktorer återfinns i denna rapport. Analyser för koncernen inkluderar även moderbolaget, såvida vi inte uttryckligen anger att det endast gäller moderbolaget. Eftersom moderbolaget är en så betydande del av koncernen är förklaringarna för koncernen också relevanta för moderbolaget.

Utveckling av resultat och ställning

Intäkterna för helåret 2023 uppgick till 1 877,4 Mkr (1 731,0 Mkr). Bahnhofs intäkter består nästan enbart av abonnemangsintäkter från både företags- och privatkunder. Omsättningen påverkas inte av säsongsmässiga variationer.

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 262,8 Mkr (227,6 Mkr). Rörliga ersättningar till bland annat stadsnät har ökat, men Bahnhof behåller ändå nettomarginalen. Flertalet stadsnät har höjt sina priser och det har tvingat Bahnhof att höja priset mot slutkunderna.

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för 2023 är 197,0 Mkr (129,6). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 757,7 Mkr (560,4 Mkr). Leasingskulderna uppgår till 106,8 Mkr (83,8 Mkr). Kassaflödet från verksamheten är i grunden mycket starkt. Bahnhof har under året investerat totalt 26,0 Mkr (28,9 Mkr). Investeringarna avser löpande uppgraderingar av Bahnhofs nät och teknikplattformar på olika orter i Sverige.

Den sista december 2023 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 49,2 Mkr varav 19,3 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 58,9 Mkr varav 26,5 Mkr goodwill. Bahnhofkoncernen har idag en stark kassa som kommer att användas till investeringar i olika framtidsprojekt eller förvärv.

Bolagsstruktur

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har ett svenskt dotterbolag, Elementica Data Center Construction AB (556715-9495) samt ett svenskt dotterbolag Sprinkler Security Sweden AB (559347-4967). Bahnhof har dessutom ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636), ett norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 351), ett danskt dotterbolag Bahnhof Elementica ApS (44155745) samt ett finskt dotterbolag Bahnhof Oy (3392491-2). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Sprinkler som ägs till 70 procent av Bahnhof AB.

Väsentliga risker och osäkerheter

Bahnhof verkar på en marknad med många konkurrenter, olika tekniska lösningar och i en föränderlig omvärld. Bolaget och dess kunder kan bli utsatta för allvarliga dataintrång, myndigheters godtycke, politiska beslut som ändrar spelregler och ökar kostnader samt teknikskiften som dramatiskt ändrar förutsättningar för bolagets tjänster.

Bahnhof har motståndskraft mot flera av dessa risker genom att vår kärnverksamhet är datasäkerhet. Vi har också en stor och bred kundbas med olika tjänster. Bahnhof är inte beroende av enstaka kunder, affärsområden eller tjänster. I ett sämre konjunkturläge säljer vi tjänster som få kan vara utan. I avtalen med våra kunder har vi klausuler som reglerar en ökad inflation och prisökningar från våra underleverantörer.

I årsredovisningen för 2022 beskrivs väsentliga risker och osäkerheter utförligt. Riskbedömningen är oförändrad jämfört med årsredovisningen. Ingen förändring har skett jämfört med årsredovisning.

Transaktioner med närstående

De två huvudägarna är Jon Karlung och Andreas Norman som tillsammans äger drygt 50 procent av kapitalet i Bahnhof genom bolaget K.N. Telecom. Bahnhof har ett konsultavtal med K.N. Telecom och hyr en kontorsbyggnad av K.N. Telecom. Kontorsbyggnaden ligger i en fastighet i centrala Borlänge som är dimensionerad för ca 80 medarbetare (främst kundtjänst). Hyran är satt på marknadsmässiga villkor och Bahnhof betalar enligt avtal för närvarande 102 227 kronor per månad till K.N. Telecom AB.

First North

Bahnhof är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Certified adviser är FNCA Sweden AB.

Granskning

Revision av årsbokslutet är genomförd och klar. Bokslutskommunikén 2023 har inte varit föremål för granskning av företags revisorer.

Jon Karlung
vd
jon.karlung@bahnhof.net

Detta är sådan information som Bahnhof AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2024 klockan 08:00.

Certified adviser: FNCA Sweden AB

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer