Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning

Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0 Mkr)

Resultat efter skatt: 96,7 Mkr (88,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,90 SEK (0,82 SEK)

Nettomarginal: 13,5%  (13,0%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser motsvarande period år 2022.

Läs fullständig rapport som pdf

Jon Karlung, vd
jon.karlung@bahnhof.net

Detta är sådan information som Bahnhof AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 klockan 08:00.

Fler nyheter