Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning

Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0 Mkr)

Resultat efter skatt: 96,7 Mkr (88,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,90 SEK (0,82 SEK)

Nettomarginal: 13,5%  (13,0%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser motsvarande period år 2022.

Läs fullständig rapport som pdf

Jon Karlung, vd
jon.karlung@bahnhof.net

Detta är sådan information som Bahnhof AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2023 klockan 08:00.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer