Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2022

Perioden januari till juni 2022 i sammanfattning

Omsättning: 847,9 Mkr (784,6 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 143,7 Mkr (121,0 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 111,0 Mkr (91,2 Mkr)

Resultat efter skatt: 88,0 Mkr (72,8 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,82 SEK (0,68 SEK)

Nettomarginal: 13,0% (11,5%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten. Siffror inom parentes avser perioden januari till och med juni år 2021.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q1 2023

Perioden januari till mars 2023 i sammanfattning Omsättning: 451,4 Mkr (417,1 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 78,4 Mkr (69,5 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 62,2 Mkr (53,3

Läs mer