Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2022

Perioden januari till juni 2022 i sammanfattning

Omsättning: 847,9 Mkr (784,6 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 143,7 Mkr (121,0 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 111,0 Mkr (91,2 Mkr)

Resultat efter skatt: 88,0 Mkr (72,8 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,82 SEK (0,68 SEK)

Nettomarginal: 13,0% (11,5%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten. Siffror inom parentes avser perioden januari till och med juni år 2021.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter