Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2022

Perioden juli till september 2022 i sammanfattning

Omsättning: 436,5 Mkr (407,0 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 74,3 Mkr (64,3 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 58,1 Mkr (48,8 Mkr)

Resultat efter skatt: 46,9 Mkr (39,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,44 SEK (0,36 SEK)

Nettomarginal: 13,4% (11,9%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2021.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2022

År 2022 i sammanfattning Omsättning: 1 731,0 Mkr (1 604,7 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 292,8 Mkr (248,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 227,6 Mkr (187,9 Mkr) Resultat efter skatt: 179,0

Läs mer