Nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2022

Perioden juli till september 2022 i sammanfattning

Omsättning: 436,5 Mkr (407,0 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 74,3 Mkr (64,3 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 58,1 Mkr (48,8 Mkr)

Resultat efter skatt: 46,9 Mkr (39,0 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 0,44 SEK (0,36 SEK)

Nettomarginal: 13,4% (11,9%)

Detta är en sammanfattning. Fullständiga siffror finns i den finansiella delen av rapporten.
Siffror inom parentes avser det tredje kvartalet 2021.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer