Nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2022

År 2022 i sammanfattning

Omsättning: 1 731,0 Mkr (1 604,7 Mkr)

Resultat före avskrivningar (EBITDA): 292,8 Mkr (248,7 Mkr)

Rörelseresultat (EBIT): 227,6 Mkr (187,9 Mkr)

Resultat efter skatt: 179,0 Mkr (150,3 Mkr)

Resultatet efter skatt per aktie: 1,66 SEK (1,40 SEK)

Nettomarginal: 13,1% (11,6%)

Siffror inom parentes avser helåret 2021.

Läs den fullständiga rapporten som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer