Nyheter

Nya bygglovet för Elementica skickas på grannhörande

Den 25 augusti sammanträdde Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stadshus för att pröva Elementicas nya bygglov. Nämnden beslutade att skicka bygglovet på grannhörande. Efter detta kommer nämnden ta upp ärendet igen för att besluta om bygglov.

Vi bad under sommaren bygglovshandläggaren att genomföra grannhörandet. Avsikten var att snabbare komma igång med bygget, men bygglovshandläggaren nekade detta. Nu har stadsbyggnadsnämnden dock beslutat att grannhörandet ska genomföras.

Vi hade förstås föredragit om bygglovshandläggaren hade lyssnat på oss och genomfört grannhörandet redan under sommaren.

Att grannhörande behöver ske är helt i sin ordning enligt PBL, och vi tolkar beskedet positivt. Projektet kommer fortsätta enligt plan.

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer