Nyheter

Nya bygglovet för Elementica skickas på grannhörande

Den 25 augusti sammanträdde Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stadshus för att pröva Elementicas nya bygglov. Nämnden beslutade att skicka bygglovet på grannhörande. Efter detta kommer nämnden ta upp ärendet igen för att besluta om bygglov.

Vi bad under sommaren bygglovshandläggaren att genomföra grannhörandet. Avsikten var att snabbare komma igång med bygget, men bygglovshandläggaren nekade detta. Nu har stadsbyggnadsnämnden dock beslutat att grannhörandet ska genomföras.

Vi hade förstås föredragit om bygglovshandläggaren hade lyssnat på oss och genomfört grannhörandet redan under sommaren.

Att grannhörande behöver ske är helt i sin ordning enligt PBL, och vi tolkar beskedet positivt. Projektet kommer fortsätta enligt plan.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q3 2023

Tredje kvartalet år 2023 i sammanfattning Omsättning: 477,9 Mkr (436,5 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 86,5 Mkr (74,3 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 70,2 Mkr (58,1 Mkr)

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer