Nyheter

Delårsrapport 3 -2009

ÖKNING PLUS  7,5%

(Omsättningsökning senaste tre månaderna)

ÖKNING PLUS  5527st

(Ökad kundstock senaste tre månaderna)

VINSTÖKNING PLUS  52%

(Vinstökning senaste tre månaderna)


Kvartal juli – september 2009 i sammandrag

•    Omsättningen uppgick till 47,3 Mkr
•    Resultatet efter finansiella poster uppgick till 3,6 Mkr
•    Resultat efter skatt uppgick till  2,6 Mkr
 

Extrem kundtillväxt på privatmarknaden

Bahnhof har under sin femtonåriga historia aldrig växt med fler kunder än det tredje kvartalet år 2009. På tre månader växer Bahnhof netto med totalt 5527 nya privatkunder (uteslutande bredbandsaccess i öppna stadsnät). Det är ett historiskt rekord. Parallellt stiger lönsamheten kraftigt.

Expansionen sker inom segmentet öppna stadsnät och är i sin helhet organisk. Det finns inga externa förvärv av så kallade ”kundstockar” som grumlar bilden av egen tillväxt.

Bahnhof visar på ett positivt trendbrott avseende telefonikunder.  På tre månader ökar antalet telefonikunder med 17 procent till totalt 7782 stycken per den sista september. I portföljen finns ingenting av den kommersiellt så sårbara, och kopparbaserade, analoga förvalstelefonin. Intäkterna kommer enbart från framtidssäkra IP-tjänster.

Bahnhofs vinst för det tredje kvartalet uppgår till 3,6 Mkr före skatt. Det innebär en vinstökning med 52 % jämfört med föregående kvartal. Förutom den starka vinstökningen sker en positiv rörelse avseende vinstmarginalen. Bahnhof uppvisar en vinstmarginal på 7,6 procent – en ökning med 2,2 procentenheter. Omsättningen för hela bolaget stiger med 7,5 procent jämfört med föregående kvartal till 47,3 Mkr.

Företagstjänsterna växer med tre procent under det senast kvartalet till totalt 18 Mkr. Vinstmarginalen är fortsatt stabilt positiv. Bahnhof gör en stark septembermånad på företagsmarknaden, medan nyförsäljningen är något svagare i juli och augusti.

Hela delårsrapporten som PDF

#Permanent länk

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer