Nyheter

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009

Året i sammandrag
 

  • Omsättningen uppgick till 187,5 Mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till + 15,2 Mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till + 7,0 Mkr
  • Resultatet utan avsättningar efter skatt + 11,2 Mkr (1,12 kr / aktie)
  • (5,6 Mkr har avsatts i boksluts-dispositioner)


Årets vinstmarginal: 8,7 procent

Viktiga trender och händelser 2009

Bahnhof överträffar samtliga prognoser. År 2009 är det bästa året i bolagets historia. Styrkan i uppgången är kraftfullare än tidigare beräknat.

Bahnhofs omsättning växer med 46 procent på ett år. Av tillväxten utgörs 100 procent av egen tillväxt (organisk) och 0 procent av köpt tillväxt (förvärv).  Bahnhof växer från 128,8 Mkr år 2008 till en omsättning på 187,5 Mkr år 2009.

Det fjärde kvartalet 2009 är rekordstarkt. Vinsten ökar med 89 procent (jämfört med det tredje kvartalet 2009). Omsättningen ökar med 20 procent (jämfört med det tredje kvartalet 2009). I december fakturerar Bahnhof ut den största månadsfaktureringen i bolagets historia.

I slutet av 2009 väljer Canal Digital att förlägga distributionen av samtliga IP baserade tv-tjänster (inklusive HD-TV formatet), och video-on-demand, till Bahnhof.

MTG-koncernen utökar samtidigt sina tjänster hos Bahnhof (som därmed nu svarar för all IP-distribution av radiokanaler som RixFM, NRJ, Lugna favoriter, m.fl.). Ekonomiska effekter av dessa affärer får genomslag först under det första halvåret år 2010.

Bahnhof tar under 2009 ett antal tunga affärer på carriermarknaden. Ny teknik möjliggör inbrytningar på områden som tidigare varit förbehållet de gamla telemonopolen. Bland annat upphandlar ett av världens största telebolag, Tata Communications, IP-transmission i Bahnhofs våglängdsnät från december 2009.

Vid årsskiftet är Bahnhof den största aktören i segmentet öppna stadsnät (såväl till antalet kunder som till den tekniska infrastrukturen). I januari år 2010 slås ett nytt rekord för intag av privatkunder. På en månad växer kundstocken netto med 2527 nya kunder.

Sammanlagt har Bahnhof (sista januari 2010) 64 836 privatkunder i segmentet öppna stadsnät. Summan avser endast IP-access (kringtjänster som telefoni, tv, antivirus m.m. tillkommer). Av bolagets totala kundstock har cirka 10 000 hushåll valt IP-telefoni från Bahnhof.

Klicka här för att läsa hela rapporten! (PDF)

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer