Nyheter

Delårsrapport 1 – 2011

Omsättning 71,1 Mkr
Vinst + 9,3 Mkr

Prognos år 2011
Omsättning: 330 Mkr
Vinst: 50 Mkr

 
 
Kvartal 1, januari – mars 2011 i sammandrag

•    Omsättningen uppgick till 71,1 Mkr
•    Rörelseresultatet: + 9,3 Mkr (EBIT)
•    Resultatet efter skatt uppgick till 7,3 Mkr
•    EBITDA för kvartalet: 13 Mkr (med en EBITDA marginal på 18,2 %)

Kommentar

Den nya organisationen med siktet inställt på Europa är nu fullt ut genomförd. Ett stort arbete har under kvartalet lagts på att finslipa olika delar av verksamheten, och skapa en slagkraftig bolagsstruktur för framtiden. Bahnhof redovisar från och med det första kvartalet år 2011 ett renodlat koncernresultat.

Bolagets mycket positiva prognoser för helåret 2011 ser i allt väsentligt ut att kunna infrias. Det är ett kvitto på att den inslagna vägen nu bär frukt. Det är särskilt glädjande att Bahnhof också uppvisar en så stabil organisk tillväxt.

Försäljningen av företagstjänster överträffar uppsatta försäljningsmål. Privatmarknaden präglas av god tillväxt med ca 3 000 nya nettokunder i öppna stadsnät. Bahnhof fastställer därmed sin position som den dominerande aktören i segmentet öppna stadsnät.

Totalt ökar omsättningen med över 30 procent jämfört med första kvartalet år 2010. Under perioden har Bahnhof genomfört fortsatta satsningar på infrastruktur. Bland annat har en ny fiberring i Blekinge tänts upp, och skapat goda förutsättningar för merförsäljning av kapacitet.

Läs hela delårsrapporten som PDF!

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer