Nyheter

Delårsrapport 2 – 2011

Omsättning 77,1 Mkr
Vinst + 9,5 Mkr

Prognos år 2011
Omsättning: 330 Mkr
Vinst: 50 Mkr


Kvartal 2, April – juni 2011 i sammandrag

• Omsättningen uppgick till 77,1 Mkr
• Rörelseresultatet: + 9,5 Mkr (EBIT)
• Resultatet efter skatt uppgick till 7,7 Mkr
• EBITDA för kvartalet: 13,7 Mkr

Kommentar

Det andra kvartalet är det bästa i Bahnhofs historia. Aldrig tidigare har vinsten eller omsättningen varit högre.

Tillväxten är mycket hög på företagssidan. Bolaget växer med över 40 procent jämfört med samma kvartal år 2010. Affärsområdena för nät, datahallar och telefoni växer i stort sett över hela linjen. Hög kompetens och tekniska muskler, i kombination med rimliga priser och en heltäckande tjänsteportfölj, är nyckeln till framgångarna. Samtidigt präglas det andra kvartalet av en svagare tillväxt på privatsidan.

Bahnhofs privatverksamhet drivs inom ramen för ett nytt dotterbolag i Portugal. Bahnhof tar fasta på det regelverk som gäller i den Europeiska Unionen. Anpassningen förutsätter dock en organisation som är utformad efter EU:s spelregler. Detta har under den inledande etableringsfasen påverkat fokus och bolagets framåtrörelse. Tillväxten i öppna stadsnät stannar därför vid positiva, men blygsamma, 1422 nya nettokunder (organisk tillväxt).

Det andra kvartalet kan totalt sett
sammanfattas med ett starkt positivt resultat, och fortsatta framtidssatsningar. Bahnhof bär under perioden tunga investeringar som främst handlar om fortsatt nätutbyggnad, samt utvecklingskostnader för telefoni och managerad hosting i bolagets datahallar. På privatsidan görs investeringar i strukturkapital och en ny organisation i det utländska bolaget. Under hösten 2011 kommer frukterna av dessa satsningar att kunna skördas.


Läs hela delårsrapporten som PDF!

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer