Nyheter

Delårsrapport 3– 2011

Vinst + 9,8 Mkr
Omsättning 81,7 Mkr

Nettotillväxt privatmarknad
+6059 hushåll bredband (organisk)


Kvartal 3, Juli-September i sammandrag

  • Omsättningen uppgick till 81,7 Mkr
  • Rörelseresultatet: 9,8 Mkr (EBIT)
  • Resultatet efter skatt uppgick till: 7,1 Mkr
  • EBITDA för kvartalet = 13,1 Mkr

Kommentar

Kvartalet präglas av kraftfull tillväxt på privatmarknaden.

På tre månader växer antalet nya nettokunder med sammanlagt 6059 hushåll. Det är den näst högsta tillväxtsiffran i Bahnhofs historia. Totalt har Bahnhof per den sista september 93 751 kunder i segmentet “öppna stadsnät”. Utöver det tillkommer ett antal bostadsrättsföreningar med bredband från Bahnhof.

Den kraftiga och organiska tillväxten är ett positivt trendbrott. Kundintaget är 326 procent högre än föregående kvartal. Nyckeln till  framgången är att Bahnhof passerat den omställning som etableringen i utlandet innebar.

Bahnhof har återtagit sin position som det ledande tillväxtlokomotivet på stadsnätsmarknaden. Tendensen fortsätter även under inledningen av oktober, som ser mycket ljus ut.

På företagssidan växer försäljningen enligt högt ställda mål. En bidragande orsak är återigen Bahnhofs kraftfulla infrastruktur, särskilt bolagets IP-nät som nu avancerar på den globala rankningen. Här passerar vi de flesta av våra konkurrenter med stor marginal.

Det är även glädjande att det affärsområde vi tidigare rapporterat om – “Managerad Hosting”- nu tagit fart på allvar. Under kvartalet har Bahnhof fått förtroendet från ett antal kunder att ta ett större driftsansvar för deras systemarkitektur, och IT-baserade tjänster.

Under det fjärde kvartalet kommer Bahnhof att gå i mål med en ny tjänsteplattform för telefoni. Särskilt glädjande är att Bahnhof ska lansera mobiltelefoni och mobilt bredband. Våra telefonitjänster har nu ett framtidsinriktat helhetsperspektiv.

Bahnhof sätter kunden i fokus genom enkla, lättanvända och prisvärda lösningar.

Läs hela delårsrapporten som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer