Nyheter

Delårsrapport 2 – 2012

Kvartal 2 2012 i sammandrag

  • Omsättningen uppgick till: 92,3 Mkr
  • Rörelseresultatet: 8,6 Mkr (EBIT)
  • Resultatet efter skatt uppgick till: 6,4 Mkr
  • EBITDA för kvartalet: 12,5 Mkr


Kommentarer i korthet:

Vinsten ökar dramatiskt under det andra kvartalet.

Det är delvis en effekt av det åtgärdsprogram som togs under vårvintern. Bahnhof har markant förbättrat sina marginaler. Det finns nu fog för att tala om ett mycket stort och positivt trendbrott.

Faktum är att det goda resultatet uppnås trots vissa negativa engångseffekter. Det sistnämnda avser bland annat kostnader för avgångsvederlag, i samband med förändring av bolagets ledning.

Bahnhof satsar nu offensivt på att återta positionen som ett innovativt och branschledande tillväxtlokomotiv. Nyckeln till fortsatta framgångar ligger förstås inte i prishöjningar till våra kunder – utan i ett bergfast grepp om kostnader på alla nivåer!

Men det som framför allt bygger framtiden är en dynamisk och starkt innovativ tjänsteutveckling. Under perioden ökar vi därför investeringar både i våglängdsnätet, och i våra datahallar.

Det är en målmedveten strategi, där hela organisationen nu styrs mot att bryta ny mark. Moln- och co-location tjänster lanseras i den nya datahallen Thule. Läget, mitt i Stockholms city, ger tekniska konkurrensfördelar.

Det andra kvartalet får sammantaget ändå betraktas som ett slags brytpunkt, där alla positiva förändringar ännu inte hunnit bära frukt. I fas ett har vi stärkt lönsamheten genom att klippa kostnader – under kommande kvartal kommer fokus att ligga på tillväxt!


Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer