Nyheter

Delårsrapport 2, 2014

Kvartalet i sammandrag

• Omsättningen uppgick till: 125,6 Mkr
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till: 18,0 Mkr
• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 22,5 Mkr
• Resultat efter skatt uppgick till: 13,7 Mkr

Alla siffror i denna rapport avser koncernen, och är i sin helhet exklusive interna transaktioner.
 

Det andra kvartalet är stabilt positivt. Bahnhof uppvisar förbättrad lönsamhet och en fortsatt tillväxt. Koncernen har nu på rullande basis passerat en halv miljard i årsomsättning.

Kvartalet präglas av att Bahnhof genomför satsningar på att utveckla och bygga ut bolagets teknikplattformar. Konkret yttrar sig detta i investeringar i infrastruktur. Under det första halvåret har investeringarna mer än fördubblats jämfört med föregående år 2013, eller till totalt 19.4 Mkr. Huvuddelen av investeringarna har skett under det andra kvartalet.

Datahallen Sparven i centrala Malmö är en del i denna satsning. Anläggningen kommer att öppnas i september – och lanseras samtidigt som vi förstärker vår lokala närvaro med fler tekniker och säljare.

Bahnhof har under perioden också uppgraderat vårt våglängdsnät. I praktiken har vi fördubblat kapaciteten i nätet jämfört med tidigare.

Kundintaget är stort, särskilt på nätsidan (bredband till företag och privatpersoner). Leveranser av dessa förbindelser sker kontinuerligt, och kommer att förbättra kommande kvartal.

Bahnhofs tjänster till privatpersoner utmärker sig särskilt – och visar positiva siffror med en tillväxt på totalt 4031 nya nettokunder (bredband till hushåll via fiber). Det är mer än en fördubbling av antalet nya kunder jämfört med samma period förra året.

Den finansiella situationen är god. För perioden är kassaflödet visserligen negativt med 16 Mkr, men orsaken är att det under det andra kvartalet sker en utdelning om 30 Mkr samt stora investeringar. Bahnhofs likvida medel är vid periodens slut 108 Mkr. Bahnhof har dessutom inga skulder gentemot kreditinstitut.

Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer