Nyheter

Delårsrapport 3, 2014

Kvartalet i sammandrag• Omsättningen uppgick till: 135,4 Mkr• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till: 20,1 Mkr• Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 24,6 Mkr• Resultat efter skatt uppgick till: 15,7 Mkr Alla siffror i denna rapport avser koncernen, och är i sin helhet exklusive interna transaktioner. Det tredje kvartalet år 2014 slår alla tidigare rekord i Bahnhofs historia. Omsättning, resultat och kundtillväxt utvecklar sig på ett mycket positivt sätt. Koncernen har nu med råge passerat en halv miljard kronor på rullande basis i årsomsättning. Vi gör det dessutom med ett resultat som är ett styrkebesked; Bahnhof når drygt 20 Mkr i EBIT för första gången under ett enskilt kvartal.

Perioden präglas av vad som måste kallas en explosiv kundtillväxt. På ett enda kvartal växer privatmarknaden med 7 397 nya hushåll (siffrorna avser nettoökning av tjänsten bredband via fiber). Tillväxten är organisk och bygger på kunder som själva valt oss.

På företagssidan fortsätter den positiva trenden med ett stort antal nya kunder. Totalt tecknar vi 527 nya företagsavtal under det tredje kvartalet. Det är en ökning av antalet nya företagsavtal med 57 procent jämfört med det tredje kvartalet 2013 (336 avtal). 
Det handlar i första hand om kostnadseffektiva anslutningar till kontor med bredband och telefoni – men också om mycket specialiserade nättjänster där pålitlighet, säkerhet och prestanda fäller avgörandet.

I datahallarna har vi under perioden tecknat större affärer med kunder, som kommer att driftsättas under kommande kvartal. Mot bakgrund av god orderingång har vi  tidigarelagt utbyggnaden av anläggningen Thule i Stockholm City.

I september invigdes datahallen Sparven i centrala Malmö. De tekniska förutsättningarna för co-location i anläggningen är exceptionellt goda, eftersom vi har valt den plats i Sydsverige som är regionens bästa ur ett nätperspektiv. Bahnhofs styrka är kombinationen nättjänster och datahallar. Vi har ett helhetsperspektiv som ger våra kunder stora tekniska fördelar. Vi satsar på att tillgodose extrema säkerhetskrav från till exempel banker, försäkringsbolag och medieföreta
g.

Bahnhof bygger metodiskt ut infrastrukturen för samtliga affärsområden, vilket ger oss ett momentum för en kontinuerlig tillväxt. Vi har fördubblat kapaciteten i våglängdsnätet, satsat på mobila lösningar till företagstelefoni, lanserat virtuella datacenter, utökat managerade driftlösningar och gjort investeringar i datahallar.

Den finansiella situationen är synnerligen god. Kassan förstärks med ytterligare 6,5 Mkr, trots att koncernen under samma period genomför investeringar i infrastruktur på drygt 10 Mkr. Bahnhofs likvida medel är den sista september 114,4 Mkr. Bahnhof har heller inga skulder gentemot kreditinstitut.
Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer