Nyheter

Bokslutskommuniké 2014

Året i sammandragOmsättningen uppgick till: 513,3 Mkr (461,5 Mkr)Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 95,1 Mkr (84,3 Mkr) Resultatet (EBIT) före skatt uppgick till: 76,5 Mkr (66,7 Mkr)Resultat efter finansnetto uppgick till: 76,8 Mkr (66,8 Mkr)Resultat efter skatt uppgick till: 60,3 Mkr (52,5 Mkr)Resultatet per aktie uppgick till: 5,61 kr (4,88 kr)Föreslagen utdelning: 3 kr per aktie (2,75)  Viktiga händelser under år 2014Årets rörelseresultat (EBIT) på 76,5 Mkr är det bästa i Bahnhofs historia, och prognosen för helåret överträffas med nästan 7 Mkr. Helåret präglas av såväl en stor tillväxt på privatmarknaden, som ett rekordstort antal nya nätanslutningar till företag. Aldrig tidigare har Bahnhof levererat så många nya bredbandstjänster. På privatmarknaden har Bahnhof den sista december 2014 över 150 000 anslutna hushåll (fastnät via fiber). Det fjärde kvartalet utmärker sig också som det bästa någonsin. På tre månader växer privataffären med totalt 8 300 nya kunder netto. Tillväxten är uteslutande organisk, och sker utan prisdumpning i kampanjer. Bahnhof befäster därmed sin roll som den största tjänsteleverantören i segmentet öppna stadsnät. Ett starkt varumärke – i kombination med en närvaro i stort sett i samtliga stadsnät – ligger bakom framgångarna. Vi har under 2014 fördubblat kapaciteten i våglängdsnätet, byggt ytterligare redundans och dessutom genomfört en storsatsning på etablering i alla affärsmässigt intressanta telestationer. Beställningsprocesser och stödsystem har automatiserats; Bahnhof är rustat för nya inbrytningar hos konkurrenter. Under året har vi även uppgraderat Bahnhofs telefoniplattform. Samtliga telefonisystem mobilanpassades under det andra halvåret. Produktlinjen innehåller därmed en arsenal av telefonitjänster riktade till företagsmarknaden, som kompletta växellösningar med flexibla och prisvärda mobilpaket. På datahallssidan är vi den naturliga partnern för media-, finans- och säkerhetsföretag som kräver hög IP-kapacitet med ultralåg latens. Det sistnämnda innebär att samtliga av Bahnhofs datahallar är byggda för att ligga nära globala nätknutpunkter för IP-trafik. Den tekniska (och affärsmässiga) fördelen är kortare svarstider till servrar och molntjänster. Ett exempel på detta är datahallen ”Sparven” i Malmö, som nu utgör ett centralt nav för kritiska delar av IP-trafiken i Sydsverige. Anläggningen invigdes under hösten 2014, och innebär dessutom en positiv injektion för näringslivet i regionen. Malmö Stad har redan valt att förlägga delar av sin infrastruktur hos Bahnhof. Den centrala placeringen i Malmö är en stor konkurrensfördel. Under 2014 utökade vi affärsområdet ”Managed Service” som innebär att vi tar ett helhetsansvar för kunder i datahallarna. Konkret innebär det att vi driftar kundernas IT lösningar, även på applikationsnivå. Bahnhofs kompetens inom till exempel datasäkerhet fäller ofta avgörandet. Totalt har vi under 2014 mer än fördubblat investeringar i infrastruktur jämfört med föregående år. Bakgrunden till detta är att vi nu, särskilt inför 2015, koncentrerar oss på att ta fler storkundsaffärer. Totalt uppgår investeringarna till 44,9 Mkr (att jämföra med 18,1 Mkr år 2013). Den finansiella situationen är mycket god. Kassan förstärks med ytterligare 12,6 Mkr, och Bahnhofs likvida medel är den sista december betryggande 112,4 Mkr. En hörnsten 2015 är att återigen kunna föreslå en rekordstor utdelning till aktieägarna (med avstämningsdag den 22 maj 2015). 
Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer