Nyheter

Delårsrapport 1, 2015

Kvartalet i sammandrag

  • Omsättningen uppgick till: 140,5 Mkr (118,8 Mkr)
  • Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 23.1 Mkr (21,5 Mkr)
  • Resultatet (EBIT) före skatt uppgick till: 18,2 Mkr (17 Mkr)
  • Resultat efter skatt uppgick till: 14,2 Mkr (13,9 Mkr)

Det första kvartalet 2015 präglas av en kraftig tillväxt på såväl företags- som privatsidan. Omsättningen når en ny rekordnivå på drygt 140 Mkr – samtidigt som Bahnhof befäster ett starkt rörelseresultat.

Antalet privatpersoner som väljer Bahnhof ökar med 6954 hushåll netto; det är för perioden den högsta tillväxtsiffran någonsin. Tillväxten sker samtidigt som Bahnhof (i stadsnäten) marknadsanpassat sig till de nya regler för momsbeskattning som gäller inom EU. Tillväxten är inte subventionerad genom frikostiga marknadskampanjer. 

På företagssidan slår orderingången ett nytt rekord. Totalt tecknar vi 650 nya företagsavtal under det första kvartalet. Det är en ökning av antalet nya företagstjänster med 26,7 procent jämfört med det första kvartalet 2014 (513 stycken avtal).

Bahnhof är det naturliga valet för banker, finans och mediaföretag. Det är med stor glädje vi därför hälsar Avanza Bank välkommen som ny kund. Under det första kvartalet driftsatte Avanza Bank teknikplattformen bakom sina finansiella tjänster i Bahnhofs datahallar.

Den stora tillväxten på nätsidan gör att vi fortsätter att kontinuerligt genomföra investeringar och tekniska uppgraderingar. Under kvartalet har vi även genomfört ett köp av en större IPv4 rymd (en serie av IP nummer) vilket säkrar bolagets tillväxtmöjligheter.

Under kvartalet invigde vi koncernens nya huvudkontor, beläget på Tunnelgatan 2, i samma byggnad som datahallen Thule. Avsikten är att stärka banden mellan teknik- och säljavdelning. Bahnhof är en sammansvetsad organisation. Vår strategi är korta beslutsvägar med största möjliga personliga engagemang och ansvar för den enskilde medarbetaren.

Dotterbolaget ”Elementica Data Center Construction AB” är inom kort färdig för en detaljerad presentation. Närmare information kommer att annonseras på hemsidan www.elementica.se. Men redan nu kan vi avslöja att avtalet avseende markanvisning för en av norra Europas största datahallar slutförhandlades i slutet av april månad med Stockholms Stad.

Avtalet ger oss en exklusiv rätt att under två års tid initiera ett projekt som i många stycken blir världsledande. Kundgruppen är internationella storföretag och globala molntjänster. Den finansiella situationen är mycket god. På ett kvartal förstärks kassan med ytterligare 22 Mkr, trots att koncernen under samma period genomför investeringar i infrastruktur på totalt 11,9 Mkr. Bahnhofs likvida medel är den sista mars 2015 rekordhöga 134,4 Mkr.Läs som PDF

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer