Nyheter

Bahnhof ser allvarliga brister i regeringens datalagringsförslag

Under hösten 2017 publicerades en utredning som syftade till att anpassa svenska regler efter EU-rätten. Resultatet blev dock det motsatta och innebar en ytterligare motgång för svenska operatörer. Nu träder Bahnhof fram med sin kritik mot utredningen i en remiss till Justitiedepartementet.

Utredningen om datalagring och brottsbekämpning

I februari 2017 tillkallade regeringen en särskild utredare med syfte att göra de svenska reglerna förenliga med EU-rätten vad gäller datalagring. I oktober 2017 publicerades utredningen där det bland annat föreslogs en fortsatt generell lagring av data. Utredningens förslag strider alltså helt emot EU-rätten och sitt angivna syfte. 

Bahnhofs svar till utredningen

Bahnhof sammanfattar sin huvudsakliga kritik mot utredningen i en remiss som skickats till Justitiedepartementet. Där blottgör vi vissa av utredningens luckor, till exempel att den endast återger en syn på datalagringsfrågan och utelämnar opponenter. Vi riktar även kritik emot utredningens felaktiga tillämpning av EU-rätten och alla påstådda stora förändringar som i praktiken knappt innebär någon skillnad alls.  – Det är ett förslag som kan liknas vid kejsarens nya kläder – en innovation utan förnyelse. Utredningen använder också begreppet abonnemangsuppgifter som ett verktyg för att kringgå lagen. Det är en metod som är lika renhårig som resten av utredningen, säger Jon Karlung, vd Bahnhof. 
Bahnhofs uppfattning är att utredningen inte alls handlar om att förändra eller anpassa något, utan att den istället är en kuliss för att få fortsätta som förut. Bahnhof anser att utredningen är onyanserad och ofullständig och att den mer verkar handla om att kringgå EU-domen än att följa den. Remissen har nu skickats till Justitiedepartementet som ett steg mot riktig förändring. Läs det fullständiga remissvaret här: Bahnhof remissyttrande över SOU 2017 75

En generell datalagring innebär bland annat att aktörer som Njord Law Firm kan skicka utpressningsbrev till vanliga internetanvändare. Gå in på Spridningskollen om du vill protestera eller se om just din operatör har lämnat ut kunduppgifter.

Presskontakt: Jon Karlung 076-1110160

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer