Nyheter

Domar mot tusentals svenskar saknar tillförlitliga bevis

Patent- och marknadsdomstolen matar ut domar på löpande band. Gång på gång öppnar filmbolag mål mot operatörer för att hitta ägarna till IP-adresser som kopplats till fildelning och utpressa dem på stora summor pengar. Målen brukar inledas med en ansökan från ett filmbolag som bifogar en lista över illegala nedladdningar av en särskild film, och kräver att operatören i fråga kompletterar listans information.

Programvara källa till bevis

Listorna får filmbolagen via en programvara som övervakar material som delats med BitTorrent-teknik i ett peer-to-peer-nätverk (den vanligaste tekniken för fildelning). Mest populär är den tyska programvaran MaverickMonitor som förser bland annat Njord Law Firm med detaljerade listor över nedladdningar av särskilda filmer komplett med tid, geografisk plats, operatör och IP-adresser. Listorna används därefter som underlag i rättsprocesser. I sina domstolsansökningar redogör Njord Law Firm för sin användning av MaverickMonitor, och bestyrker programmets reliabilitet genom att nämna att en Dr. Simone Richter har bedömt systemet som pålitligt i en utvärdering som gjordes 2014. 

Okritiskt tillämpad metod

Patent- och marknadsdomstolen har godtagit programmet och advokatfirmornas intyganden av dess tillförlitlighet och låtit listorna stå till grund för domstolsbeslut som i sin tur har påverkat många tusentals svenskar. I utredningarna är formuleringar som den följande vanliga:

Domstolen finner inte anledning att ifrågasätta tillförlitligheten i den metod som redovisats av sökandena och att den metoden har använts för identifiering av de aktuella IP-adresserna. (PMÄ 9301-17, aktbilaga 37, s. 8. Patent- och marknadsdomstolen. 2017-09-27).

Bötfälld amerikan först att ifrågasätta

Fenomenet är inte unikt för Sverige. Många utländska bolag ägnar sig åt det som på engelska kallas för speculative invoicing. I USA har upphovsrättshavarna till filmen Dallas Buyers Club med hjälp av MaverickMonitor bötfällt tusentals som ska ha laddat ner filmen illegalt. En verksamhet som enligt uppgift nu har utmanats av internetanvändaren John Huszar. Istället för att acceptera målsägandes försäkran om programmets tillförlitlighet ska Huszar ha anlitat mjukvaruexperten Dr. Kal Toth för att utvärdera programmet och källkoden, testdatan och dokumentationen som pekat ut Huszar som skyldig. Experten uppges ha identifierat faktorer som påverkar systemets tillförlitlighet, hävdat att det fattas bevis för att programvaran kvalitetstestats ordentligt och konkluderat att det saknas garanti för att MaverickMonitor producerar korrekta, konsekventa eller tillförlitliga resultat, och att systemet därför inte är tillräckligt som bevis i domstol. En slutsats som ska ha underlättat för Huszar att överklaga. (Informationen har hämtats från ett dokument i denna rättsprocess, men eftersom Bahnhof ännu inte har kunnat bekräfta informationen via annan källa undviker vi att behandla innehållet som absolut fakta).

Enda vittnet – ett system som ingen förstår

Oavsett om Dr. Thoth eller Dr. Richter har mest rätt, eller om historien med John Huszar är helt sann, ringar karaktären John Huszar och hans agerande i domstolen in en verklig brist i den här kategorin av rättsprocesser – det enda beviset för att någon har fildelat är listan från MaverickMonitor. Domstolar världen över tar beslut med utgångspunkt i ett system som varken domstolarna, operatörerna, privatpersonerna eller ens filmbolagen och advokatfirmorna själva verkar ha testat eller ifrågasatt, och som de flesta nog inte ens förstår. Som garant för systemets pålitlighet hänvisar Njord Law Firm till en fyra år gammal bedömning gjord av en Dr. Simone Richter vars legitimitet (och existens) inte kontrolleras inom ramarna för dessa rättsprocesser.

Hotad integritet och rättssäkerhet

Hur många av alla drabbade är egentligen oskyldiga? Flera som fått hem utpressningsfakturor har hört av sig till Bahnhof och bestämt hävdat att de aldrig har fildelat – att inga filmer kan ha laddats ner från deras nätverk. Trots det fortsätter MaverickMonitor stå till grund för nya domar som stoppar pengar i fickorna på filmbolag och advokater, på bekostnad av privatpersoners integritet och rättssäkerhet. Huszar kunde försvara sig för att han hade teknisk specialkunskap, något som de allra flesta inte har. Ska det verkligen krävas teknisk expertis för att slippa bli oskyldigt dömd? Och ska rättsväsendet verkligen få avgöra folks öden med hjälp av teknik de själva inte begriper, vars funktion inte har säkerställts av någon? Hur kan detta få pågå? Hur kan ett program utan kvalitetstestning eller kritisk granskning få fungera som enda bevis i domstolsbeslut? Hur kan våra myndigheter understödja privata bolags exploatering och utpressning av vanliga medborgare? Och hur kan ett oseende program ha fått rollen av ögonvittne?
 

Agera aktivt för förändring

Bahnhof tänker uppmärksamma och ifrågasätta utpressningsverksamheten tills förändring sker, och uppmuntrar er andra att göra detsamma! Vi har kämpat för frihet och integritet på nätet sedan bolaget bildades, och har ännu inte tappat hoppet om ett rättssäkert samhälle. Ett samhälle med en rättsordning som fredar enskilda från intrång i privatlivet, och inte låter opålitliga program användas för utpressning av privatpersoner. På Utpressningskollen hittar du de senaste ansökningarna och domstolsbesluten och kan enkelt se vilka operatörer som har avkrävts på kunduppgifter och vilka aktörer som begärt ut dem. Bara under de senaste tre veckorna har det kommit in fem nya ansökningar och tre domstolsbeslut på Patent- och marknadsdomstolen. Passa gärna på att berätta för Sveriges justitieminister vad du tycker om den här typen av verksamhet, han förtjänar att veta! Ställ frågor och gör motstånd med hjälp av mejlformuläret längst ner på sidan. Vi lägger oss inte förrän vi har uppnått rättvisa.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 63

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer