Nyheter

Delårsrapport 1, 2018

Omsättningen uppgick till: 282,7 Mkr (232,3 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 43,9 Mkr (33,5 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 34,8 Mkr (26,3 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 16,7 Mkr (20,9 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 0,32 kr (0,24 kr)

Not angående resultatet efter skatt: I samband med flytt av verksamheten från Portugal till Sverige, uppstod en beskattningsbar vinst som påverkat resultatet efter skatt i koncernen negativt. Detta är i sin helhet en ren engångseffekt som härrör sig till flytten.

Siffror inom parentes avser det första kvartalet 2017. 

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs delårsrapport Q2 2023

Perioden januari till juni 2023 i sammanfattning Omsättning: 910,5 Mkr (847,9 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 151,9 Mkr (143,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 119,5 Mkr (111,0

Läs mer