Nyheter

GDPR sätter fokus på integriteten

Morgondagens kunder kommer i allt större utsträckning söka sig till leverantörer och företag som tar integritetsfrågor på allvar. Något som den nya dataskyddslagen GDPR förhoppningsvis fått fler att inse.

Bahnhof har försvarat sekretess och integritet på internet sedan 1994. Vi erbjuder plats i säkra serverhallar, så länge verksamheten inte på ett ansvarslöst sätt sprider samlingar av personuppgifter. All data förvaras dessutom inom Sveriges gränser och inte hos molntjänster baserade utanför EU och dess lagstiftning.

Med en sådan bakgrund har det varit självklart för Bahnhof att säkerställa att verksamheten följer den nya dataskyddsförordningen GDPR. I en tid när allt mer uppgifter samlas in av olika företag, är den nya förordningen ett ljus i tunneln på flera sätt.

GDPR är mycket mer än bara ett medel för företag att genom e-postutskick redovisa vilka rutiner man har förändrat på sistone. Frågor som rör kryptering, integritet och dataskydd får nu äntligen lov att ta mer plats i mötesrum och i kontorslokaler runt om i landet.

Samtidigt är hanteringen av enskilda människors personuppgifter i fokus, vilket är välbehövligt. Säkerhet handlar som bekant inte bara om hårdvara, utan även om all information man delar med sig av. Den diskussion som uppkommit i Sverige om hanteringen av känslig data är nyttig både för företag och medborgare.

På samma gång som GDPR ger medborgarna kontroll över sin data, tvingar den nya dataskyddsförordningen företag att ta säkerhets- och integritetsfrågor på allvar. GDPR har varit en ögonöppnare som fått stora som små företag att på allvar reflektera över vilken data man samlar in, och hur man hanterar den.

Frågor som rör dataskydd och integritet ligger i tiden. Företag som står upp för integritet och sekretess kan se fram emot en ljus framtid. Bahnhofs motto ”Internet med sekretess” förpliktigar. Vi är alltid extremt försiktiga med personuppgifter – och vi kompromissar aldrig med din integritet. Varken nu eller i framtiden. Det har du vårt ord på.

Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer