Nyheter

Delårsrapport 2, 2018

Bahnhofs delårsrapport Q2 2018 i sammandrag

Omsättningen uppgick till: 560,2 Mkr (476,8 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 82,9 Mkr (67,3 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 64,6 Mkr (53,6 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 40,0 Mkr (40,9 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 0,6 kr (0,5 kr)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2017.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2022

År 2022 i sammanfattning Omsättning: 1 731,0 Mkr (1 604,7 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 292,8 Mkr (248,7 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 227,6 Mkr (187,9 Mkr) Resultat efter skatt: 179,0

Läs mer