Nyheter

Delårsrapport 2, 2018

Bahnhofs delårsrapport Q2 2018 i sammandrag

Omsättningen uppgick till: 560,2 Mkr (476,8 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 82,9 Mkr (67,3 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 64,6 Mkr (53,6 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 40,0 Mkr (40,9 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 0,6 kr (0,5 kr)

Siffror inom parentes avser första halvåret 2017.

Läs fullständig rapport som PDF.

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer