Nyheter

NY RAPPORT: Svenska sekretessbelagda uppgifter är inte säkra i utländska molntjänster

Bahnhof lagrar all data inom Sveriges gränser, både sin egen och sina kunders, men är fortfarande ett unikum sett till den aspekten, trots att säkerhetsrisker online är större än någonsin. Nu har en expertgrupp från eSam publicerat ett rättsligt uttalande om molntjänster och IT-säkerhet där de konstaterar att det är en säkerhetsrisk att datalagra sekretessreglerade uppgifter i utländska molntjänster.

I oktober publicerades ett rättsligt uttalande av organisationen eSam som arbetar för rättssäker digitalisering i offentlig sektor, utreder IT-frågor och ger vägledning. eSams juridiska experter varnar för molntjänster, och fastställer att sekretessreglerade uppgifter som hanteras med utlandsägda molntjänster är att betrakta som röjda.

Svensk data som lagras i utländska molntjänster skyddas nämligen inte av svensk lagstiftning och kan därför till exempel lämnas ut till tredje part. Expertgruppen konstaterar också att svenska myndigheters data som bearbetas av leverantörer med särskilda geografiska placeringar kan hota rikets säkerhet och våra mänskliga rättigheter.

Bakgrunden till eSams uttalande i molntjänstfrågan är det osäkra rättsläget internationellt, som bland annat orsakats av den amerikanska lagen Cloud Act som ger amerikanska myndigheter rätt att begära ut data från amerikanska företag trots att de befinner sig i andra länder, vilket går emot delar av GDPR (dataskyddsförordningen) som gäller inom hela EU.

Redan 2013 startade Bahnhof kvalitetsmärkningen Based in Sweden för företag som erbjuder säkra molntjänster i Sverige, fler och fler företag ansluter sig för att visa att de hanterar sina kunders data på ett säkert sätt.

Utforska Bahnhofs cloudtjänster för företag.


Presskontakt:
 Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer