Nyheter

Bahnhof uppmanar till nätaktion för att rädda internet!

Reaktionerna efter att EU-parlamentet röstade ja till copyrightdirektivet den 26 mars 2019 har varit starka. Akademiker, bibliotekarier, människorättsorganisationer, FN, småföretag, IT-företag och även amerikanska webbplattformar har uttryckt sin oro för framtiden om direktivet faktiskt går igenom.

Den 9 april 2019 förväntas EU:s ministerråd samlas för att slutgiltigt besluta om copyrightdirektivet som innehåller artikel 15 och 17 (tidigare artikel 11 och 13). Internets sista hopp hänger på detta ödesmöte – och på Sveriges justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Sverige har som medlemsstat i EU redan röstat ja till direktivet – men kan ändra sin röst i under ministerrådet! Då kan direktivet bli minoritetsblockerat och kan inte träda i kraft.

Regeringen har aldrig förklarat varför Sverige ska rösta ja

Redan i februari kom krav på att Morgan Johansson skulle redovisa varför Sverige röstat ja till censurfilter och länkskatt i EU:s ministerråd. Men enligt EU-nämndens anteckningar från 1 mars 2019 fick Morgan Johansson aldrig några frågor om EU:s copyrightdirektiv i riksdagen.

Den 5 april 2019 har riksdagens EU-nämnd sitt nästa möte – och Morgan Johansson behöver tydliga instruktioner från riksdagen så snart som möjligt!

Det är starkt rekommenderat att en regering följer EU-nämndens beslut

Riksdagens EU-nämnd är en plats för ministrar att diskutera och förankra Sveriges EU-politik samt beslut som ska tas i ministerrådet. På riksdagen.se står följande att läsa: ”Regeringen är visserligen inte rättsligt bunden av vad EU-nämnden har sagt, men konstitutionsutskottet (KU) har slagit fast att regeringen bör handla i enlighet med EU-nämndens råd och synpunkter. KU har framhållit att regeringen måste ha mycket goda skäl om den inte följer det mandat den fått från EU-nämnden.”

Riksdagens EU-nämnd måste sätta ner foten och våga styra regeringen och Morgan Johansson med fakta i den här frågan, och inte låta varken sig själva eller regeringen att bli påverkade av upphovsrättsindustrins lobbyister som bjuder på snittar och underhållning.

Gå med i vår onlineaktion idag!

Följande ledamöter i EU-nämnden har på olika sätt visat och berättat att de är MOT copyrightdirektivet, men det räcker inte att bara säga det eller twittra om det. Vi vill att EU-nämndens ledamöter tar sitt politiska ansvar på allvar och att de kräver att regeringen ska ändra sin röst till ett NEJ.

Dessa ledamöter ska hyllas men de ska också avkrävas ansvar. Ring, mejla eller twittra till EU-nämndens ledamöter, eller kontakta ledamotens lokala partikontor för att kräva att de inte bara snackar för att plocka ”politiska poäng” – de måste se till att riksdagen är tydlig mot regeringen om att de ska ändra sin röst!

När du pratar med riksdagsledamöterna, var tydlig med att du

– inte vill ha censurfilter och länkskatt.
– vill ha en modern upphovsrätt som funkar för Europa och stärker europeisk ekonomi.
– vill att regeringen ska ingå i en koalition av medlemsstater som kan minoritetsblockera upphovsrättsdirektivet i rådet.
– vill att svenska regeringen ska verka för omtag i upphovsrättsfrågan på europeisk nivå.

Lista på EU-nämndens ledamöter som tagit ställning MOT copyrightdirektivet

Centerpartiet
(Västra Götaland) Annika Qarlsson, Förste vice ordförande EU-nämnden, annika.qarlsson@centerpartiet.se, 070-540 12 43

Moderaterna
(Stockholm) Tomas Tobé, Andre vice ordförande EU-nämnden, assistent: Carl Albinsson, carl.albinsson@riksdagen.se, 072-703 28 38
Twitter: https://twitter.com/tomastobe

Tomas Tobé har i följande tweet bekräftat att han ska tvinga regeringen att säga nej, nu vill vi se att han faktiskt påverkar regeringen också! https://twitter.com/tomastobe/status/1111192461953716225)

(Västerås) Jessica Polfjärd, jessica.polfjard@riksdagen.se 
Moderaterna i Västmanland:  021–120450
Twitter: https://twitter.com/jessicapolfjard

(Stockholm) Jessica Rosencrantzjessica.rosencrantz@riksdagen.se https://www.facebook.com/rosencrantzjessica/

(Västra götaland) Jan Ericsonjan.ericson@riksdagen.se, 070–6956828
Twitter: https://twitter.com/ericson_ubbhult

Miljöpartiet
(Stockholm) Alice Bah Kunhkealice.bah.kuhnke@riksdagen.se Pressekreterare: 073–0865918

Liberalerna
(Skåne) Tina Acketofttina.acketoft@riksdagen.se , 070-247 29 04
Twitter: https://twitter.com/tinaacketoft

Kristdemokraterna(Stockholm) Désirée Pethrusdesiree.pethrus@kristdemokraterna.se
Twitter: https://twitter.com/desireekd

Vänsterpartiet
(Uppsala) Ilona Szatmari Waldauilona.waldau@riksdagen.se
Twitter: https://twitter.com/ilonawaldau,

Vänsterpartiet i Uppsala län: http://uppsalalan.vansterpartiet.se/kontakt/ (inklusive telefonnummer)

Sverigedemokraterna
(Stockholm) Martin Kinnunenmartin.kinnunen@riksdagen.se,
Twitter: https://twitter.com/Martin_Kinnunen

(Stockholm) Ludvig Aspling, 08–7865992, ludvig.aspling@riksdagen.se

(Västernorrland), Johnny Skalinjohnny.skalin@riksdagen.se
Facebook: https://www.facebook.com/johnny.skalin

Eller! Kontakta Morgan Johansson och Justitiedepartementet direkt
Ring till Justitiedepartementet och be att bli kopplad till den statssekreterare som är ansvarig för EU:s upphovsrättsreform. Håll god ton – de här personerna är isolerade från demokratin och har i princip bara kontakt med lobbyister från upphovsrättssidan. De har också arbetat upp egen ilska och frustration mot internet i flera årtionden och det är upp till dig att vara trevlig och tydlig. Begär att få skicka mer information skriftligen, och hänvisa till punkterna ovan. Telefonnummer och e-post hittar du här: https://www.regeringen.se/kontaktuppgifter/#1287

Alla ledamöter i EU-nämnden.

Presskontakt: Jon Karlung 076 111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer