Nyheter

NYA MASSUTSKICK PÅ GÅNG: Byt operatör för att slippa få ett utpressningsbrev

De senaste åren har Bahnhof bevakat och rapporterat om massutskicken av kravbrev som anklagar dig för att ha laddat ner film och kräver en summa pengar för att inte gå vidare till domstol (allt ifrån en tusenlapp upp till 12 000 kr). Breven kommer från särskilda advokatbyråer som företräder upphovsrättsbolag (oftast filmbolag), och de senaste fyra åren har uppskattningsvis 100 000 sådana brev skickats till svenska hushåll.

Breven tvingar till sig pengar under hot vilket kan definieras som en form av utpressning, men är trots det helt lagliga. Genom att utnyttja en rad kryphål i vår upphovsrättslagstiftning har upphovsrättsbolag kunnat göra den här typen av brev till en regelrätt affärsverksamhet. Kortfattat går det till på följande sätt:


1. Ett filmbolag (eller annat bolag som har upphovsrättigheterna till ett verk) samarbetar med särskilda advokatbyråer och teknikbolag för att identifiera IP-adresser som har laddat ner och spridit dennes film illegalt via BitTorrent-teknik. Att ladda ner och sprida upphovsrättsskyddad film kallas för upphovsrättsintrång.

2. En upphovsrättsinnehavare (t.ex. ett filmbolag) som visar ”sannolika skäl” för att någon form av upphovsrättsintrång har skett (till exempel med hjälp av teknik som identifierat intrångsgörande IP-adresser) har enligt lagen (53c § I: Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk) rätt att få ut information om vem som har gjort/medverkat i intrånget efter beslut från Patent- och marknadsdomstolen. När det gäller IP-adresser kan filmbolaget begära namn och kontaktuppgifter till användarna bakom adresserna som är misstänkta för upphovsrättsintrång från internetoperatörerna som tillhandahållit dem.  

3. Filmbolaget/filmbolagets advokatbyrå skickar brev till individerna bakom IP-adresserna och hotar med att ställa dem inför rätta om de inte betalar en stor summa pengar.


Många som har fått ett utpressningsbrev har känt sig felaktigt utpekade och hävdat att de är oskyldiga, och det verkar som att en betydande del av breven har hamnat hos fel mottagare. Vem breven skickas till beror delvis på vilka IP-adresser som filmbolagen har fångat upp med sin programvara, men också på den specifika internetoperatörens policy för hantering och utlämning av personliga data.

På Bahnhof raderar vi våra kunders IP-loggar inom 24 timmar, och lämnar dessutom bara ut kunduppgifter till myndigheter vid misstanke om allvarligt brott eller efter att en domstol har prövat förfrågningen (beroende på uppgifternas nivå av känslighet). Så har vi gjort sedan EU-domstolen ogiltigförklarade Sveriges lagstiftning som förordade att känsliga kunduppgifter skulle lagras i flera månader, och lämnas ut lättvindigt och okontrollerat utan några krav på att det rörde sig om allvarlig brottslighet.

Bahnhof har således aldrig lämnat ut några kunduppgifter till privata upphovsrättsbolag som utpressar folk på pengar, vilket i sin tur betyder att Bahnhofs kunder har sluppit drabbas av utpressningsbrev.

Kunder hos andra svenska operatörer har inte varit riktigt lika lyckosamma. Eftersom vissa operatörer fortfarande datalagrar utan att det finns särskilda skäl för det och lämnar ut känslig data utan vidare kan utpressningsbrev skickas i industriell skala till svenska internetanvändare.

Bahnhof har fått ut alldeles färska domstolsbeslut från Patent- och marknadsdomstolen som visar hur internetoperatörer lämnar ut sina kunders personuppgifter till upphovsrättsbolag för att de sedan ska kunna skicka nya utpressningsbrev. Den 27 maj kom det in 6 nya domstolsansökningar av den här sorten riktade mot Telia, Com Hem och Telenor (2 var). Varje ansökning kan röra sig om allt ifrån ett femtiotal upp till flera tusen IP-adresser, och sett till dessa operatörers historik kommer de nya ansökningarna leda till många nya utlämnade kunduppgifter, och lika många tillhörande utpressningsbrev.

– Håll dig uppdaterad med Utpressningskollen!

På utpressningskollen.se hittar du de senaste ansökningarna och besluten i upphovsrättsmål och kan förutse nya vågor av utpressningsbrev, långt innan de skickas. Vi uppdaterar löpande med nya domstolsdokument och länkar till artiklar som exponerar utpressningsverksamhetens olika delar.

Presskontakt: Jon Karlung 076 111 01 60

Fler nyheter

Bahnhofs bokslutskommuniké 2023

År 2023 i sammanfattning Omsättning: 1877,4 Mkr (1731,0 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 327,8 Mkr (292,8 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 262,8 Mkr (227,6 Mkr) Resultat efter

Läs mer