Nyheter

Post- och telestyrelsen vill tvinga operatörer att bryta mot EU-rätten – Bahnhof protesterar

Den 1 oktober 2019 trädde stora delar av Sveriges nya datalagringslag i kraft. Den påbjuder bland annat en generell lagringsskyldighet för alla tele- och internetoperatörer i Sverige, som från och med nu måste lagra abonnent- och trafikinformation om alla sina kunder åt de brottsbekämpande myndigheterna, även om det saknas brottsmisstanke.

Den 1 april 2020 är det meningen att steg 2 av datalagringslagen ska börja gälla, vilken handlar om operatörer som använder NAT-teknik. Post- och telestyrelsen har nu tagit fram ett mer detaljerat förslag om vilka uppgifter som ska lagras för att identifiera abonnenter vid användning av NAT-teknik.

Bahnhof är mycket kritiska till PTS förslag som baseras på regler i Lagen om elektronisk kommunikation och FEK om generell lagring och utökad lagring vilka står i strid med EU-rätten och Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Ett genomförande av föreskrifterna innebär därför att PTS medverkar till att Sverige gör sig skyldigt till brott mot EU-fördraget. Dessutom innebär detta att bl.a. polisen får utökade möjligheter att inhämta abonnentuppgifter utan grundläggande rättssäkerhetskrav som t.ex. förhandsprövning av domstol. Det sistnämnda innebär att därför att PTS även medverkar till att Sverige gör sig skyldigt till brott mot Europakonventionen.

Med anledning av detta har Bahnhof idag, den 15 oktober, besvarat de nya regelförslagen i ett remissyttrande där vi framför vår kritik. Remissyttrandet har skickats direkt till PTS.


Presskontakt: Jon Karlung 076-111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer