Nyheter

Bahnhof köper alla aktier i Elementica – bygger storskalig anläggning för framtidens molntjänster och kvantdatorer

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica är ägare av fastigheten ”Starkströmmen 1” på attraktiv mark i Stockholms innerstad. Rivningen av den äldre befintliga byggnaden på Midskogsgränd 11-13 i Hjorthagen är i princip klar (i början av november). Byggstart av den nya anläggningen är preliminärt planerad till våren 2020.

Bahnhof AB avser nu att förvärva samtliga aktier (det vill säga ytterligare 27,27%) i bolaget Elementica.

Avsikten är att skapa stor värdetillväxt i Bahnhof. Det finns fördelar med Bahnhof som ensam ägare. Det gäller både projektet i sig själv, men även genom de synergieffekter som kan uppnås mellan Bahnhof och ett helägt dotterbolag. Elementica behöver till exempel inte bygga upp en helt egen kostsam dubbel organisation med fler medarbetare.

Planen är att bygga världens mest klimatsmarta och storskaliga beräkningskluster för molntjänster. Tänkbara kunder är allt från utländska molnjättar till stora svenska företag, samt offentlig sektor.

Projektet har stora synergieffekter med Bahnhofs övriga IT-tjänster, och öppnar för värdetillväxt genom inbrytningar på nya områden. De molntjänster som nu byggs i Bahnhof (med redan genomförda investeringar) kan även inkorporeras i den nya anläggningen.

Läs om Bahnhofs förvärv av Elementica och mycket mer i Bahnhofs delårsrapport Q3 2019.

Om du har frågor som rör Elementica är du välkommen att kontakta: info@elementica.se


Presskontakt: Jon Karlung 076 111 01 60

Fler nyheter

Invigning av Gullan!

Vi på Bahnhof vill rikta ett stort tack till alla som kom och firade invigningen av vårt nya datacenter Gullan igår! En väldigt lyckad kväll

Läs mer

Bahnhofs delårsrapport Q1 2024

Första kvartalet 2024 i sammanfattning Omsättning: 491,4 Mkr Mkr (451,4 Mkr) Resultat före avskrivningar (EBITDA): 84,3 Mkr (78,4 Mkr) Rörelseresultat (EBIT): 68,3 Mkr (62,2 Mkr) Resultat efter skatt: 56,2

Läs mer